Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
27 godina s vama
19. međunarodni simpozij o kvaliteti “Kvaliteta kao razvojni koncept”

19. međunarodni simpozij o kvaliteti “Kvaliteta kao razvojni koncept”

Poštovane kolegice i kolege članovi HDMK, znanstvenici i stručnjaci u području sustava upravljanja, dragi prijatelji, zadovoljstvo mi je pozvati vas na aktivno sudjelovanje u radu 19. međunarodnog simpozija o kvaliteti pod radnim nazivom KVALITETA KAO RAZVOJNI KONCEPT.

U stalnom traganju za novim strategijama koje će osigurati održivi razvoj na dulje razdoblje menadžeri svih razina, bilo da se radi o organizacijama ili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pa i državama, modeliraju razvojne koncepte uvažavajući posebnosti. Bez obzira na to što pripremu za 19. međunarodni simpozij o kvaliteti započinjemo u razdoblju ekonomskog rasta, kako u Hrvatskoj tako i u zemljama EU, potreba za osmišljavanjem i implementacijom nekog novog razvojnog koncepta ne prestaje. Naprotiv, razdoblje ekonomskog rasta i prosperiteta pravo je vrijeme za razmišljanje o budućnosti.

Hrvatsko gospodarstvo već duže vrijeme bilježi rast BDP-a. Najveći generator rasta BDP-a u drugom kvartalu 2017. godine je potrošnja građana dok ostale sastavnice BDP-a (industrijska proizvodnja, izvoz, investicije) bilježe skromniji rast. Smanjuje se i stopa nezaposlenosti, odnosno raste broj zaposlenih uslijed otvaranja novih radnih mjesta. Turizam u 2017. godini u Hrvatskoj bilježi najbolje rezultate ikad, kako po broju dolazaka i noćenja tako i po prihodu od turizma. Započele su neke od tzv. strukturnih reformi poput porezne reforme i reforme školstva. Razvoj infrastrukture u punom je zamahu (zračne luke, cestovna infrastruktura, morske luke i dr.). Odlazak mladih i obrazovanih ljudi u ekonomski razvijenije zemlje kao i problem apsolutnog smanjenja broja stanovnika problem su Hrvatske, ali i brojnih drugih zemalja EU. Rješavanje ovih problema podrazumijeva politički konsenzus i novi razvojni koncept.

EU također bilježi rast BDP-a. Cijena nafte na svjetskom tržištu je stabilna; na relativno niskoj razini. Proces proširenja EU novim članicama u svojevrsnoj je krizi. Problem Brexit-a i EU s “dvije brzine” su teme koje angažiraju znatne resurse. Problem velikog broja imigranata koji traže azil u razvijenim zemljama EU i dalje je prisutan. Problem terorizma prisutan je u Europi, ali i na globalnoj razini.

Na globalnoj razini odvija se proces nove geopolitičke podjele svijeta. Rat u Siriji i Iraku nije u potpunosti završen. Sjeverna Koreja razvija atomsko i hidrogensko naoružanje što izaziva ozbiljnu globalnu krizu. Ekstremne vremenske nepogode prisutne su u mnogim dijelovima svijeta. Vjerojatno uzrokovane klimatskim promjenama nanose znatnu štetu ekonomijama područja i zemalja gdje se događaju te uzrokuju ljudske žrtve.

Ovakav kontekst zahtijeva pažljivo promišljanje i upravljanje rizicima. Svaka zemlja kao i nadnacionalne ekonomske i političke integracije traže nova rješenja i mogućnosti rasta i razvoja. Mišljenja smo da je jedan od mogućih razvojnih koncepata „kvaliteta“, odnosno da „kvaliteta” sama po sebi predstavlja razvojni koncept svake organizacije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pa i države. Iz toga proizlazi i radni naziv ovog simpozija: KVALITETA KAO RAZVOJNI KONCEPT.