Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Međunarodna školovanja iz područja kvalitete prema EOQ shemi

Međunarodna školovanja iz područja kvalitete prema EOQ shemi

OSKAR, Centar za razvoj i kvalitetu u suradnji sa Europskom organizacijom za kvalitetu (EOQ) i OSKAR EDUKOSOM, Ustanovom za certificirano osoblje organiziraju 25. godina zajedno međunarodna školovanja. Jesen započinjemo sa dva međunarodna školovanja iz područja kvalitete usklađeno sa zahtjevima certifikacijske sheme (Sheme EOQ CoS 9000 izdanje 2019).

Međunarodna školovanja iz područja kvalitete prema EOQ shemi za:

  • Menadžera kvalitete (Quality Manager – QM)
  • Predstavnika uprave za kvalitetu (Quality Management Representative – QMR)

EOQ je skraćen naziv za Europsku organizaciju za kvalitetu, koja je nezavisna i neprofitna organizacija prepoznata u Europskoj uniji i šire kao interdisciplinarna organizacija čija je misija učinkovito  unapređenje  upravljanja kvalitetom, a djeluje kao koordinacijsko tijelo i katalizator svojih punopravnih članica (nacionalnih predstavnika – 38). Kvalifikacija i certificiranje osoblja za upravljanje kvalitetom prema standardiziranim shemama ima dugu tradiciju u Europi i svijetu. Temelji se na zahtjevima  koji se odnose na kompetentno osoblje vezano za funkcije u sustavu upravljanja kvalitetom organizacija.

 

CILJ ŠKOLOVANJA

Osposobiti polaznika prema zahtjevima EOQ harmonizirane sheme EOQ Cos 9000 za pripremu i uspostavu sustava kvalitete, te upravljanje sustavom, provjera sustava i provođenje mjera poboljšanja sustava kvalitete u organizacijama svih veličina i vrsta.

 

NAČIN RADA

Škola se realizira kroz 4 modula za zvanje Menadžera kvalitete, a za zvanje Predstavnika uprave za kvalitetu u 2 modula (1. i 2.). Nastava se izvodi izravno u učionici ili kombinacijom ON-LINE učenja. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Po završetku svakog  modula dobiva se uvjerenje o usavršavanju od strane Oskara, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita izdaje se certifikat (Oskar Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).

 

TRAJANJE ŠKOLOVANJA

160 nastavnih sati za QM (Quality Manager) ili 80 sati za QMR(Quality Management Representative). Kandidat može učiti  preko platforme Oskara prema definiranom rasporedu i preuzeti nastavne materijale. Svi materijali su ozvučeni. Za konzultacije kandidati se spajaju sa nastavnikom na ZOOM i zajedno rješavaju određene nejasnoće ukoliko ih ima.

 

PREDUVJETI ZA UPIS NA ŠKOLOVANJE
  • QM (Quality Manager): visoka ili viša stručna sprema (dokazuje se kopijom diplome), te potvrda o minimalno 4 godine radnog iskustva (od toga 2 godine u području upravljanja kvalitetom ili osiguranja kvalitetom).
  • QMR (Quality Management Representative): srednjoškolsko obrazovanje, te potvrda o minimalno 2 godine radnog iskustva (od toga 1 godina u području upravljanja kvalitetom ili osiguranje kvalitete).
RASPORED ODRŽAVANJA ŠKOLOVANJA I ISPITA TE CIJENA (mogućnost plaćanja u 4 rate)
1 modul: 28.9. - 2.10.2020.
2 modul: 26. - 30.10.2020.
ISPIT ZA QMR: 12.11.2020.
3 modul: 23. - 26.11. 2020.
4 modul: 14. - 18.12.2020.
ISPIT ZA QM : 22.12.2020.
MJESTO ODRŽAVANJA ŠKOLOVANJA I ISPITA

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR
Radoslava Cimermana 36a
10000 Zagreb
tel. 01 6556233
fax. 01 6594849
e- mail edukacija@oskar.hr

 

CIJENA SEMINARA I ISPITA

1.850,00 kuna + PDV.
Za svakog narednog polaznika iz iste organizacije popust od 10%.
Cijena uključuje Uvjerenje o usavršavanju i Certifikat za Internog auditora nakon položenog ispita.

 

DODATNI POPUSTI ZA NAVEDENO ŠKOLOVANJE
  • Za pristigle prijave i plaćanje do 20.8.2020. godine odobravamo popust od 20%.
  • 10% popusta za organizacije koje na navedeno školovanje šalju 2-3 osobe.
  • 5% popusta za organizacije koje su koristile Oskarove usluge.
  • IN HOUSE ŠKOLOVANJA se posebno dogovaraju sa naručiteljem školovanja.

 

PRISTOJBA ZA ŠKOLOVANJE uplaćuje se prema dostavljenoj ponudi od strane organizatora školovanja.                                                                       

 

Prijavnica – On-line Prijavnica – PDF
Online školovanje