Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
27 godina s vama
Seminar-radionica za Službenike

Seminar-radionica za Službenike

Seminar-radionica za Službenike za informiranje i Službenike za zaštitu podataka

Obaveze tijela javnih vlasti i trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu je potpuno usklađenje sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)  i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/2018.od 09.05.2018.godine).

S obzirom da je Oskar d.o.o. primio  tokom poslovne 2019. godine puno upita od stane naših korisnika usluga za rješavanje iz osnova ova dva zakonska okvira, tim povodom organiziramo za Vas seminar/radionicu pod radnim naslovom

“Nedoumice u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/2018 od 09.05.2018. godine).“

Zagreb, 21.11.2019.

 

PROGRAM SEMINARA

Općenito:

  • Pojmovi koje treba razumjeti,
  • Izrada internih pravila iz Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/2018 od 09.05.2018. godine),
  • Načela – Zakon o pravu na pristup informacijama (Članak 6, Članak 7, Članak 8, Članak 9),
  • Načela – Opća Uredba (EU) br. 2016/679 i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/2018. od 09.05.2018. godine),
  • Prava zaposlenika, prava vijećnika, prava građana itd.,
  • Obveze tijela javne vlasti i trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu (Članak 10. NN 85/15),
  • Test razmjernosti – provedba Članka 16 (NN 85/15),
  • Radionica: Izrada testa razmjernosti na konkretnim primjerima iz prakse koje sudionici seminara donesu na seminar/radionicu.

 

Način rada

Realizira se u grupi od najviše 25 sudionika.
Koriste se suvremene metode nastavnog rada s odraslima.
Po završetku seminara polazniku se izdaje uvjerenje o usavršavanju od strane Oskara d.o.o..

 

Mjesto i vrijeme održavanja

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR,

Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb,

tel. 01 6556 233; fax. 01 6594 849,

e-mail: edukacija@oskar.hr

 

Seminar/radionica počinje u 09:00 sati, a završava u 16:00 sati.

 


Cijena seminara/radionice:

1.450,00 kuna + PDV

Pristojba uključuje: materijale za polaznike, topli i hladni napici na pauzama, osiguran besplatan parking kod Centra i uvjerenja o usavršavanju.

 


Dodatni popusti na školovanje:

Popust od 10% na drugog i trećeg prijavljenog iz iste organizacije.

Dodatni popust od 10% za korisnike Oskarovih usluga.

 

Pristojba za  seminar/radionicu

Uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans.račun: 2503007-1100059881

IBAN: HR5225030071100059881

 

Prijavnica