Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Školovanje za EOQ Auditora

Školovanje za EOQ Auditora

Općenito o školovanju

Školovanje je namijenjeno EOQ menadžerima kvalitete, EOQ menadžerima okoliša, EOQ menadžerima zaštite zdravlja i sigurnosti i/ili EOQ menadžerima sigurnosti hrane/ili EOQ menadžerima informacijske sigurnosti /EOQ Risk menadžerima

 

Način rada

Tečajevi se realiziraju u grupi od najviše 20 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Tijekom trajanja tečajeva sudionici se uvježbavaju u tehnikama samostalnog i timskog rada, upoznaju vještine rukovođenja timom i tehniku prezentacije. Po završetku svakog tečaja dobiva se uvjerenje o usavršavanju od strane Oskara.

 

Preduvjeti za upis na školovanje

Posjedovanje međunarodnog certifikata za EOQ menadžera kvalitete, EOQ menadžera okoliša, EOQ menadžera zaštite zdravlja i sigurnosti i/ili EOQ menadžera sigurnosti hrane.

 

Preduvjeti za izdavanje certifikata

Najmanje četiri godine radnog iskustva (puno radno vrijeme), od čega najmanje dvije godine na kontroli, osiguranju i upravljanju kvalitetom/okolišem/zaštitom zdravlja i sigurnosti i sigurnosti hrane. Dokaz o sudjelovanju u 4 kompletna audita u ukupnom trajanju od najmanje 20 dana.

 

Program seminara:
 • Orijentacija i ciljevi učenja,
 • Pojmovi,
 • Osnove audita,
 • Kvalifikacija auditora,
 • Priprema audita,
 • Provedba audita,
 • Primjeri slučaja uz tečaj auditor,
 • Komunikacijski/psihološki aspekti.

 

Mjesto održavanja školovanja
 • OSKAR – MENADŽMENT CENTAR, Radoslava Cimermana 36a; 10000 Zagreb
 • tel. 01 6556233;
 • fax. 01 6594849;
 • e-mail edukacija@oskar.hr

 

Datum i cijena školovanja
 • 29.6. – 3.7.2020. / 4.900,00 kuna + PDV

 

Cijena ispita, izdavanje međunarodnog certifikata i datum ispita
 • 950 kuna / 8.7.2020. u 10:00h

 

Dodatni popusti za navedeno školovanje

Organizacija koja na navedeno školovanje prijavi 2 polaznika stječe pravo na 10% popusta. Od 3-6 prijavljena na isto školovanje stječe pravo na 15% popusta na navedenu cijenu. Poseban popust prema prijavi stječu organizacije koje se prijave na IN HOUSE ŠKOLOVANJE. Minimalan broj polaznika je sedam u tom slučaja organizacija stječe pravo na 30% popusta. Na provođenje ispita organizacija nema pravo na popust.

 

Pristojba za školovanje
 • uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans.račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881

 

Novo u ponudi!

www.venture.com
ERM Venture softver ERM Venture (Enterprise Risk Management) je softver koji osigurava računalnu potporu korisnicima u svim fazama procesa upravljanja rizikom. Softver se temelji na metodologiji Višedimenzionalnog Procjenjivanja Rizika (VPR).

VPR (Višedimenzionalna procjena rizika) metodologija je primjenjiva u 4 (četiri) posebno definirana područja:

 • Poslovnim procesima
 • Projektima
 • Kritičnim infrastrukturama
 • Zaštita na radu

 

Prijavnica
Online školovanje