Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
27 godina s vama
Školovanje za EOQ Environmental Manager
Istaknuto

Školovanje za EOQ Environmental Manager

EOQ je skraćen naziv za Europsku organizaciju za kvalitetu. EOQ je osnovan 1956. godine i njegovo članstvo se danas sastoji od 34 nacionalne Europske organizacije za kvalitetu, kao i institucija, tvrtki i individualaca iz cijeloga svijeta. Europska organizacija za kvalitetu je nezavisna i neprofitna organizacija i njezin rad se temelji na Belgijskom zakonu. Prepoznata je u Europskoj uniji i šire kao interdisciplinarna organizacija koja teži učinkovitom unapređenju u području upravljanja kvalitetom, a djeluje kao koordinacijsko tijelo i katalizator svojih punopravnih članica.

www.eoq.org

 

Cilj školovanja za eoq menadžera okoliša

Osposobiti polaznika prema zahtjevima EOQ harmonizirane sheme za pripremu i uspostavu sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 i EMAS uredbi te upravljanje sustavom, provjera sustava i provođenje mjera poboljšanja sustava okoliša u organizacijama svih veličina i vrsta.

 

Način rada

Tečajevi se realiziraju u grupi od najviše 12 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Tijekom trajanja ciklusa/tečajeva, sudionici se u potpunosti uvježbavaju u tehnikama samostalnog i timskog rada, upoznaju vještine rukovođenja timom i tehniku prezentacije. Po završetku svakog tečaja dobiva se uvjerenje o usavršavanju od strane Oskara, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita dobiva se certifikat EOQ Menadžer okoliša (Oskar Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).

 

Preduvjeti za upis na školovanje

Visoka ili viša stručna sprema (dokazuje se kopijom diplome), te potvrda o minimalno 4 godine radnog iskustva od toga 2 godine iskustva u području upravljanja okolišem (dokazuje se ovjerenom potvrdom od tvrtke). ili
Srednja stručna sprema (dokazuje se kopijom svjedodžbe), te potvrda o minimalno 8 godina radnog iskustva od toga 4 godine iskustva u području upravljanja oklišem (dokazuje se ovjerenom potvrdom od tvrtke).

 

Školovanje u ukupnom trajanju od 160 nastavnih sati obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
 • MO1 Procesno orijentirani sustavi upravljanja okolišem i interni audit
  23. – 27.04.2018.
  cijena: 900 €
 • MO2 Upravljanje otpadom
  21. – 23.05.2018.
  cijena: 550 €
 • MO3 Pravo okoliša
  24. – 25.05.2018.
  cijena: 350 €
 • MO4 Ekologija
  11. -12.06.2018.
  cijena: 350 €
 • MO5 Tehnike okoliša, rizici – LCA metoda i opasne tvari
  13. – 15.06.2018.
  cijena: 550 €
 • MO6 Upravljanje projektom i organizacijom
  02. – 04.07.2018.
  cijena: 550 €
 • MO7 Ekonomija okoliša
  05.-06. 07.2018.
  cijena: 350 €
 • ISPIT
  10.07.2018
  cijena: 500 €

(u cijene nije uključen PDV)

 

Mjesto održavanja školovanja i ispita

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR,
Radoslava Cimermana 36a; 10000 Zagreb
tel. 01 6556233; fax. 01 6594849;
e-mail edukacija@oskar.hr

 

Dodatni popusti na školovanje
 • 20% popusta ostvaruju organizacije koje navedeno školovanje i ispit plate u 2017 godini
 • 10% popusta koja na navedeno školovanje pošalje 2-3 osobe
 • 5% popusta organizacije koje su koristile Oskarove usluge
 • IN HOUSE ŠKOLOVANJA se posebno dogovoraju sa naručiteljem školovanja

 

Pristojba za školovanje

Uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans. račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881

 

Prijavnica