Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
27 godina s vama
Školovanje za EOQ Environmental Manager
Istaknuto

Školovanje za EOQ Environmental Manager

EOQ je skraćeni naziv za Europsku organizaciju za kvalitetu. Europska organizacija za kvalitetu osnovana je 1956. godine i njezino članstvo danas se sastoji od 34 nacionalne Europske organizacije za kvalitetu te institucija, tvrtki i individualaca iz cijeloga svijeta. Europska organizacija za kvalitetu je nezavisna i neprofitna organizacija i njezin rad temelji se na belgijskom zakonu. Prepoznata je u Europskoj uniji i šire kao interdisciplinarna organizacija koja teži učinkovitom unapređenju u području upravljanja kvalitetom, a djeluje kao koordinacijsko tijelo i katalizator svojih punopravnih članica.

www.eoq.org

 

Cilj školovanja za EOQ menadžera okoliša (EOQ Environmental Manager)

Osposobiti polaznika prema zahtjevima EOQ harmonizirane sheme za pripremu i uspostavu sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 i EMAS uredbi te upravljanje sustavom, provjeravanje sustava i provođenje mjera poboljšanja sustava okoliša u organizacijama svih veličina i vrsta.

 

Način rada

Tečajevi se realiziraju u grupi od najviše 12 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Tijekom trajanja ciklusa/tečajeva sudionici se u potpunosti uvježbavaju u tehnikama samostalnog i timskog rada, upoznaju vještine rukovođenja timom i tehniku prezentacije. Po završetku svakog tečaja dobiva OSKAR dodjeljuje uvjerenje o usavršavanju, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita dobiva se certifikat EOQ Menadžer okoliša (OSKAR Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).

 

Preduvjeti za upis na školovanje

Visoka ili viša stručna sprema (dokazuje se kopijom diplome) te potvrda o minimalno 4 godine radnog iskustva; od toga 2 godine iskustva u području upravljanja okolišem (dokazuje se ovjerenom potvrdom od tvrtke) ili srednja stručna sprema (dokazuje se kopijom svjedodžbe) te potvrda o minimalno 8 godina radnog iskustva; od toga 4 godine iskustva u području upravljanja okolišem (dokazuje se ovjerenom potvrdom od tvrtke).

 

Školovanje u ukupnom trajanju od 160 nastavnih sati obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
 • MO1 Procesno orijentirani sustavi upravljanja okolišem i interni audit 21. – 25.10.2019.
  cijena: 900 €
 • MO2 Upravljanje otpadom 18. – 20.11.2019.
  cijena: 550 €
 • MO3 Pravo okoliša 21. – 22.11.2019.
  cijena: 350 €
 • MO4 Ekologija 16. –17.12.2019.
  cijena: 350 €
 • MO5 Tehnike okoliša, rizici – LCA metoda i opasne tvari 18. – 19.12.2019.
  cijena: 550 €
 • MO6 Upravljanje projektom i organizacijom 13. – 15.01.2020.
  cijena: 550 €
 • MO7 Ekonomija okoliša 16.-17. 01.2020.
  cijena: 350 €
 • ISPIT
  21.01.2020
  cijena: 500 €
 • (u cijene nije uključen PDV)

 

Mjesto održavanja školovanja i ispita

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR,
Radoslava Cimermana 36a; 10000 Zagreb
tel. 01 6556233; fax. 01 6594849;
e-mail edukacija@oskar.hr

 

Dodatni popusti na školovanje
 • 20% popusta ostvaruju organizacije koje navedeno školovanje i ispit plate do 1.9.2019. godini
 • 10% popusta koja na navedeno školovanje pošalje 2-3 osobe
 • 5% popusta organizacije koje su koristile OSKAR-ove usluge
 • IN-HOUSE ŠKOLOVANJA se posebno dogovaraju s naručiteljem školovanja

 

Pristojba za školovanje

Uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans. račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881

 

Prijavnica