Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Školovanje za EOQ Occupational Health and Safety Management Representative

Školovanje za EOQ Occupational Health and Safety Management Representative

Školovanje za EOQ Occupational Health and Safety Management Representative (OHSMR) – Predstavnik uprave za zdravlje i sigurnost

Međunarodni program

Međunarodni program za EOQ Occupational Health and Safety Management Representative (OHSMR), usklađen je sa zahtjevima Certifikacijske sheme 45001 Europske organizacije za kvalitetu. Školovanje se sastoji od niza tematskih cijelina namijenjenih odgovornim osobama za zdravlje i sigurnost. Ciklus tečajeva u ukupnom trajanju od 80 nastavnih sati obuhvaća slijedeće cjeline:

 

1. MODUL (40 nastavnih sati)
 • Uvod;
 • Primjena i održavanje sustava upravljanja OHS-om, uzimajući u obzir normativne zahtjeve, razumijevanje osnova organizacijskog upravljanja i upravljanja;
 • Zakonski i drugi normativni zahtjevi i koordinacija njihove procjene i provedbi;
 • Rizici i prilike zdravlja i sigurnosti;
 • Procesno orijentirani sustavi upravljanja i evaluacija performansi;
 • Upravljanje i moderacija grupa;
 • Prezentiranje i izvještavanje o rezultatima različitih ciljnih skupina;
 • Kontakt osoba i motivator za zaposlene u organizaciji.
2. MODUL (40 nastavnih sati)
 • Podržavanje funkcije donositelja odluka;
 • Kontakti s vanjskim zainteresiranim stranama;
 • Prepoznavanje zahtjeva specifičnih za kupce;
 • Primjena metoda upravljanja OHS-om;
 • Upravljanje OHS projektima.

Kroz predavanja i primjere iz prakse polaznici će se uputiti u potrebna znanja i praksu rukovođenja, tako da će primjenom stečenih znanja biti u stanju izgraditi vlastiti sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću prema specifičnostima svoje organizacije, uvesti primjerenu dokaznu dokumentaciju kao i samostalno planirati i provoditi interne audite.

EOQ predstavnici uprave za zdravlje i sigurnost posjeduju znanja i vještine potrebne za implementaciju i održavanje sustava upravljanja OHS-om na temelju normativnih zahtjeva (ISO 45001 sa sučeljima prema drugim pravilima i standardima kao i zakonskim zahtjevima). Oni su u stanju upravljati projektima OHS-a, te analizirati i poboljšati organizacijske procese. Znaju glavne metode upravljanja OHS-om i mogu ih primijeniti unutar tima. Koriste svoje komunikacijske vještine za unutarnje i vanjske zainteresirane strane. U stanju su uspostaviti motivirajući kontakt za sva pitanja vezana za sustav upravljanja OHS-om.

 

Osobno ponašanje i način razmišljanja EOQ Occupational Health and Safety Management Representative (Predstavnika uprave za zdravlje i sigurnost):
 • donosi i provodi odluke;
 • razmišlja i djeluje holistički;
 • radi na način usmjeren na rezultate;
 • ponaša se iskreno i sa empatijom;
 • prepoznaje i priopćuje značaj i vrijednost činjenica;
 • razumljiv, uvjerljiv i stvara entuzijazam;
 • može se zamisliti u drugim ulogama i kulturama;
 • uzima u obzir međukulturalne/regionalne posebnosti;
 • komunicira na odgovarajući način, usredotočuje se na ciljnu skupinu;
 • komunicira prikladnim jezikom;
 • ponaša se na odgovarajući način u skladu sa situacijom;
 • bavi se na odgovarajući način sukobima;
 • daje povratnu informaciju;
 • prikladno delegira zadatke;
 • vodi tim i u stanju je biti dobar timski igrač.

Predavanja, vježbe i ispiti održavaju se na hrvatskom jeziku. Predavači i ispitivači su također iz Hrvatske, EOQ menadžeri, tehnički eksperti i auditori s višegodišnjim iskustvom u navedenom području.

Na početku svakog tečaja dobiva se opsežna nastavna dokumentacija (na hrvatskom jeziku) koja olakšava praćenje nastave i vježbe i trajno je vlasništvo sudionika.

Školovanje za EOQ Occupational Health and Safety Management Representative (Predstavnika uprave za zdravlje i sigurnost) završava certifikatom od strane Oskar Edukosa i Europske organizacije za kvalitetu.

 

Način rada:

Tečajevi se realiziraju u grupi do najviše 16 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima, kombinacija izlaganja uz primjere i samostalnog i grupnog rada. Tijekom trajanja ciklusa tečajeva, sudionici se u potpunosti uvježbavaju u tehnikama grupnog i timskog rada, upoznaju vještine rukovođenja timom i tehniku prezentacije.

Po završetku svakog tečaja dobiva se uvjerenje o usavršavanju (Oskara), a certifikat koji izdaje Oskar Edukos ustanova za certificiranje osoblja i Europska organizacija za kvalitetu stječe se nakon odslušanih 2 modula (80 nastavnih sati) i uspješno položenog ispita za EOQ Occupational Health and Safety Management Representative (Predstavnika uprave za zdravlje i sigurnost)

 

Uvjeti za pristup ispitu:
 1. Minimalna stručna sprema SSS (dokazuje se kopijom svjedodžbe).
 2. Dvije godine radnog iskustva (dokazuje se potvrdom od poslodavca).
 3. Jedna godina na poslovima vezanim za osiguranje/upravljanje zdravljem i sigurnošću (dokazuje se potvrdom od poslodavca).

 

Način prijavljivanja:

Sudionici se prijavljuju sami ili to za njih čini njihova organizacija koja preuzima obvezu pokrivanja pristojbi za školovanje. Prijaviti se može za cijeli ciklus ili za pojedini modul.

 

 

1. MODUL (40 nastavnih sati – 5 dana)

 

Uvod
TEMA: Primjena i održavanje sustava upravljanja OHS-om, uzimajući u obzir normativne zahtjeve i razumijevanje osnova organizacijskog upravljanja
TEMA: Zakonski i drugi normativni zahtjevi i koordinacija njihove procjene i provedbe
TEMA: Rizici i prilike zdravlja i sigurnosti
TEMA: Procesno orijentirani sustavi upravljanja i evaluacija performansi
TEMA: Upravljanje i moderacija grupom
TEMA: Prezentiranje i izvještavanje o rezultatima različitih ciljnih skupina
TEMA: Kontakt osoba i motivator za zaposlene u organizaciji

 

 

2. MODUL (40 nastavnih sati – 5 dana)

 

TEMA: Podržavanje funkcije donositelja odluka
TEMA: Kontakti s vanjskim zainteresiranim stranama
TEMA: Prepoznavanje zahtjeva specifičnih za kupce
TEMA: Primjena metoda upravljanja OHS-om
TEMA: Upravljanje OHS projektima

 

Termini školovanja

1 MODUL (40 nastavnih sati): 11.-15.5.2020.
2 MODUL (40 nastavnih sati): 15.-19.6.2020.
ISPIT: 25.6.2020.

 

Mjesto održavanja školovanja i ispita

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR,
Radoslava Cimermana 36a; 10000 Zagreb
tel. 01 655 6233;
fax. 01 659 4849;
e- mail edukacija@oskar.hr

 

Cijena međunarodnog školovanja za EOQ Occupational Health and Safety Management Representative i ispit

1. modul: 4.200,00 kuna + PDV
2. modul: 4.200,00 kuna + PDV
Ispit: 1.250,00 kuna +PDV

 

Dodatni popusti za navedeno školovanje

Svi Oskarovi korisnici usluga imaju popust od 5%.
Organizacija koja na školovanje pošalje više od 2 sudionika ima dodatni popust od 10%.
Rana prijava: ukoliko se polaznik prijavi do 01.03.2020. stječe pravo na 25% popusta.
Popusti se ne zbrajaju.

Pristojba za školovanje uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans. račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881

 

Prijavnica

 

EOQ Recognition Certificate
Online školovanje