Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

Kontrolni zadatak 3

Kontrolni zadatak
3. Modul

EOQ škola za zvanje Menadžer kvalitete

Ime i prezime ispitanika
Datum rješavanja
Lista pitanja
  • Svako pitanje ima pet odgovora.
  • Samo je jedan točan ili netočan odgovor.
  • Označite u stupcu točan odgovor.
Za rješavanje  zadatka na raspolaganju imate 30 minuta.

1. Što ne spada u principe obrade podataka ?

2. Što nije prikaz podataka ?

3. Što je element procesa donošenja odluke ?

4. Što nije korak postupka izrade kontrolne karte?

5. Kada se poduzima pooštrena kontrola isporuke?

6. Što nije klasična metoda mjerenja zadovoljstva kupca?

7. Što nije element upravljanja resursima?

8. Kroz što organizacija učinkovito ne postiže uspjeh?

9. U određivanju kriterija samoprocjene rukovodstvo ne mora?

10. Pri upravljanje procesima organizacija ne treba?

11. Što ne spada u mjere razvoja motivacije zaposlenika?

12. Što nije element prikladnog radnog okružja?

13. Što nije bitno za odabir elemenata KPU?

14. Što ne spada u zahtjeve za pregled u organizaciji?

15. Što nije korak u poboljšanju SUK?

16. Što je kontekst organizacije?

17. Što ne spada u opis proizvoda i/ili usluge?

18. Što nije princip održivosti?

19. Koji element QFD – glasa kupca ne koristi organizaciji za poboljšanje?

20. Što nije korak procesa upravljanja rizicima?

Kriteriji ocjenjivanja:

✓ Manje od 13 bodova: NIJE ZADOVOLJIO

✓ 13 i više od 13 bodova: ZADOVOLJIO

Online školovanje