Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
27 godina s vama
Poslovni plan za 2018.

Poslovni plan za 2018.

Poslovni plan od 1.- 7. mjeseca 2018. godine izradili smo planski analizirajući potrebe korisnika naših usluga.

Predvidjeli smo niz međunarodnih školovanja prema EOQ shemi, a to su EOQ Quality Manager, EOQ Risk Manager, EOQ Environmental Manager, EOQ Process Manager, EOQ Auditor.

Pružamo usluge IN-HOUSE radionice: Vanjski i unutrašnji kontekst organizacije, Analitička valorizacija radnih poslova i zadataka, Procjena rizika.

Svaki mjesec organizacijama omogućujemo školovanje i ispit za Internog auditora (ISO 9001, ISO 14001, Zračni promet, ISO 18001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 16949, HACCP).

Intenzivno u nekoliko termina korisnicima pružamo jednodnevni seminar iz GDPR – Uredbe te školovanje za Povjerenika za suzbijanje korupcije prema zahtjevima norme ISO 37001:2016.

OSKAR osim navedenih termina pruža mogućnost korisnicima da prema svojim mogućnostima i prema specifikacijama naših usluga sami odrede datum edukacije i/ili početka projekta implementacije.

 

Poslovni plan 2018.