Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

Analitička valorizacija radnih poslova i zadataka

Implementacija projekta Analitike valorizacije posla (AVP) potiče motivaciju zaposlenika za što većim učinkom i kvalitetom u izvršavanju poslova i zadataka. Njenom primjenom jasno se diferenciraju marljivi i učinkoviti zaposlenici koji u konačnici i više zarađuju od onih koji su manje motivirani i učinkoviti u poslu.

 

Analitička valorizacija poslova na optimalan način procjenjuje odnose između poslova u procesu i utvrđuje relativnu vrijednost posla prema vrijednosti, odnosno “težini” radnih zahtjeva koje poslovi i zadaci postavljaju pred zaposlenika i ona predstavlja jedan od preduvjeta za udio u raspodjeli sredstava za plaće.

 

Valorizacija poslova obuhvaća:
 • sustav vrednovanja poslova po osnovi složenosti poslova i procesa
 • odgovornosti i uvjeta rada
 • popis i opis poslova
 • vrednovanje poslova (kvaliteta i kvantiteta)
 • matricu vrijednosti.

 

Pri izboru i određivanju metode AVP organizacija se mora držati osnovnih načela:
 • stimulativnosti
 • korisnosti
 • objektivnosti

 

Analitička valorizacija kao element suvremene organizacije omogućuje postizanje i drugih ciljeva značajnih za uspješno poslovanje:
 • pravilnija podjela poslova
 • podjednako opterećenje poslovima
 • smanjenje suvišnih i nepotrebnih poslova i time smanjivanje broja zaposlenika
 • veća preglednost zaduženja i odgovornosti svakog zaposlenika.

 

Valorizacija poslova i zadataka polazi od pretpostavke da zaposlenik za pravilno obavljanje posla i postizanje očekivanih rezultata rada treba:
 • posjedovati potrebna teorijska, praktična i druga znanja
 • preuzimati određene odgovornosti u skladu s ovlastima za uspješno obavljanje poslova
 • savladati određene napore koji proizlaze iz procesa poslovanja u određenim uvjetima radne sredine.

 

Za izradu ponude ANALITIČKA VALORIZACIJA RADNIH POSLOVA I ZADATAKA molimo dostavite nam sljedeće:
 1. Organizacijsku shemu i shemu rukovođenja s opisom funkcionalnih dijelova organizacije
 2. Dizajn i opis poslovnih procesa
 3. Matricu odgovornosti u organizaciji i poslovnim procesima
 4. Sistematizaciju radnih mjesta s opisom poslova, ovlaštenjima i odgovornostima.
Online školovanje