Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
27 godina s vama

Analitička valorizacija radnih poslova i zadataka

Implementacija projekta Analitike valorizacije posla (AVP) potiče motivaciju zaposlenika za što većim učinkom i kvalitetom u izvršavanju poslova i zadataka. Njenom primjenom jasno se diferenciraju marljivi i učinkoviti zaposlenici koji u konačnici i više zarađuju od onih koji su manje motivirani i učinkoviti u poslu.

Analitička valorizacija poslova na optimalan način procjenjuje odnose između poslova u procesu i utvrđuje relativnu vrijednost posla prema vrijednosti, odnosno “težini” radnih zahtjeva koje poslovi i zadaci postavljaju pred zaposlenika i ona predstavlja jedan od preduvjeta za udio u raspodjeli sredstava za plaće.

 

Valorizacija poslova obuhvaća:
 • sustav vrednovanja poslova po osnovi složenosti poslova i procesa,
 • odgovornosti i uvjeta rada,
 • popis i opis poslova,
 • vrednovanje poslova (kvaliteta i kvantiteta),
 • matricu vrijednosti.

 

Pri izboru i određivanju metode AVP organizacija se mora držati osnovnih načela:
 • stimulativnosti,
 • korisnosti,
 • objektivnosti,
 • pravednosti.

 

Analitička valorizacija, kao element suvremene organizacije omogućuje da se postignu i drugi ciljevi značajni za uspješno poslovanje:
 • pravilnija podjela poslova,
 • podjednako opterećenje poslovima,
 • smanjenje suvišnih i nepotrebnih poslova i time smanjivanje broja zaposlenika,
 • veća preglednost zaduženja i odgovornosti svakog zaposlenika.

 

Valorizacija poslova i zadataka polazi od pretpostavke da zaposlenik za pravilno obavljanje posla i postizanje očekivanih rezultata rada treba:
 • posjedovati potrebna teorijska, praktična i druga znanja,
 • preuzimati određene odgovornosti u skladu s ovlastima za uspješno obavljanje poslova,
 • savladati određene napore koji proizlaze iz procesa poslovanja u određenim uvjetima radne sredine.

 

Za izradu ponude ANALITIČKA VALORIZACIJA RADNIH POSLOVA I ZADATAKA molimo dostavite nam slijedeće:
 1. Organizacijsku shemu i shemu rukovođenja sa opisom funkcionalnih dijelova organizacije.
 2. Dizajn i opis poslovnih procesa
 3. Matricu odgovornosti u organizaciji i poslovnim procesima.
 4. Sistematizaciju radnih mjesta sa opisom poslova, ovlaštenjima i odgovornostima.