Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
27 godina s vama

Sistematizacija radnih mjesta

Projektom “Sistematizacija radnih mjesta” osigurava se pravilna i ravnomjerna podjela rada, optimalno i ravnomjerno korištenje rada zaposlenika i njihovih stručnih i radnih sposobnosti, učinkovito rukovođenje, koordinacija i nadzor nad izvršavanjem poslova i ostvarivanje suradnje i razmjene između internog kupca i dobavljača na mjestima spajanja kako u logističkim tako i u temeljnim procesima u dinamičkom kretanju kroz vertikalnu i horizontalnu organizacijsku strukturu.

Jasnim opisom poslova utvrđuje se obim posla i odgovornost za realizaciju pojedinog radnog zadatka tako da zaposlenici znaju što se točno od njih očekuje na pojedinom radnom mjestu.

Sistematizacija poslova sadrži: naziv organizacijskog dijela, naziv posla (RM), proces-e koje opslužuje, zahtjev stručne spreme, struka, radno iskustvo, posebna znanja i potreban broj izvršitelja. Za svaki posao ili grupu poslova izrađuje se opis poslova i zadaća, koji sadrži: funkciju – naziv, područje rada, uvjete, ostale uvjete, položaj (nadređeni, podređeni).

 

 

Za izradu ponude Sistematizacije radnih mjesta molimo dostavite nam slijedeće:
  1. Organizacijsku shemu i shemu rukovođenja sa opisom funkcionalnih dijelova organizacije.
    Dizajn i opis poslovnih procesa
    Matricu odgovornosti u organizaciji i poslovnim procesima.