Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

Sistematizacija radnih mjesta

Projektom “Sistematizacija radnih mjesta” osigurava se pravilna i ravnomjerna podjela rada, optimalno i ravnomjerno korištenje rada zaposlenika i njihovih stručnih i radnih sposobnosti, učinkovito rukovođenje, koordinacija i nadzor nad izvršavanjem poslova i ostvarivanje suradnje i razmjene između internog kupca i dobavljača na mjestima spajanja kako u logističkim tako i u temeljnim procesima u dinamičkom kretanju kroz vertikalnu i horizontalnu organizacijsku strukturu.

 

Jasnim opisom poslova utvrđuje se obujam posla i odgovornost za realizaciju pojedinog radnog zadatka tako da zaposlenici znaju što se točno od njih očekuje na pojedinom radnom mjestu.

Sistematizacija poslova sadrži naziv organizacijskog dijela, naziv posla (RM), procese koje opslužuje, zahtjev stručne spreme, struku, radno iskustvo, posebna znanja i potreban broj izvršitelja. Za svaki posao ili grupu poslova izrađuje se opis poslova i zadaća koji sadrži funkciju – naziv, područje rada, uvjete, ostale uvjete, položaj (nadređeni, podređeni).

 

 

Za izradu ponude Sistematizacije radnih mjesta molimo dostavite nam sljedeće:

  1. Organizacijsku shemu i shemu rukovođenja s opisom funkcionalnih dijelova organizacije
  2. Dizajn i opis poslovnih procesa
  3. Matricu odgovornosti u organizaciji i poslovnim procesima.
Online školovanje