Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

Seminari za unapređivanje poslovanja

Po ugledu na zemlje Europske Unije OSKAR i njegovi partneri su tijekomm 27 godina rada i razvoja razvili niz programa za unapređenje poslovanja iz područja kvalitete, okoliša, zdravstvene ispravnosti hrane, zaštite zdravlja i sigurnosti, rizika, komunikacija i ostalo. U nastavku su navedene glavne teme, a izvedbeni programi, dužina trajanja i način realizacije dogovaraju se s naručiteljem. Nakon završetka seminara dobiva se Uvjerenje o usavršavanju.

 

 1. Analitička valorizacija poslova
 2. Metodologija izgradnje poslovnih procesa
 3. Dizajn/redizajn organizacije
 4. Analiza i metode zaštite zdravstvenih i sigurnosnih rizika
 5. Coaching i davanje povratne informacije
 6. Ekologija okoliša
 7. Ekonomija okoliša
 8. Informiranje i motiviranje za kvalitetu
 9. Izvori ugrožavanja hrane i izrada procjene ugroženosti hrane
 10. Ključni elementi poslovanja – Interni kontrolni sustav, kontroling i interna revizija
 11. Kontrola kvalitete od strane kontrolora
 12. Kontrola kvalitete u realizaciji proizvoda
 13. Kreativne metode kao alat menadžera u upravljanju
 14. Metodologija analize i procjene sigurnosnih rizika
 15. Metodologija dizajna i/ili redizajna poslovnih procesa
 16. Ocjenjivanje životnog ciklusa LCA (life cycle assessment) metoda za razumijevanje smanjenja utjecaja na okoliš
 17. Osnove menadžmenta i psihološki aspekti suvremenog upravljanja
 18. Osposobljavanje iz područja kvalitete
 19. Poslovno odlučivanje
 20. Primjena Monte Carlo simulacije u analizi rizika
 21. Procjena posla kao polazna osnova sustava plaća
 22. Upravljanje projektima
 23. Rješavanje problema
 24. Statističke metode za donošenje odluka
 25. Stilovi rukovođenja
 26. Osnove rukovođenja
 27. Tehnike okoliša i opasne tvari
 28. Uloga rukovoditelja u izgradnji i upravljanju kvalitetom
 29. Upravljanje na osnovi šest sigma
 30. Upravljanje otpadom
 31. Upravljanje pomoću ciljeva
 32. Upravljanje rizicima u poslovanju
 33. Upravljanje rizicima u procesima i projektima
 34. Upravljanje troškovima kvalitete
 35. Upravljanje učinkom
 36. Osnove upravljanja timom
 37. Analitičko vrednovanje poslova i zadaća na radnom mjestu
 38. Učinkovitost uredskog poslovanja
 39. Unutrašnji i vanjski kontekst organizacije (Swot analiza)
 40. Kako izbjeći mobing
 41. Kako postati vodeći komunikator
 42. Komunikacija, motivacija i timski rad
 43. Komunikacijski psihološki aspekti
 44. Kreativne metode u donošenju odluka
 45. Motivacija za rad
 46. Osnove međuljudskog komuniciranja
 47. Paraverbalna komunikacija
 48. Poslovna korespondencija i poslovni protokoli
 49. Poslovni bonton kao faktor eliminiranja stresa na radnom mjestu
 50. Poslovno komuniciranje
 51. Poslovno komuniciranje kroz team building
 52. Poslovno komuniciranje šalterskih djelatnika
 53. Poslovno komuniciranje u radnoj sredini
 54. Poslovno pregovaranje i odlučivanje
 55. Procjenjivanje ljudi
 56. Psihologija i metodika poučavanja
 57. Rad u grupi, timski rad, vođenje tima
 58. Razvoj samopouzdanja
 59. Svijet komunikacije
 60. Telefonsko komuniciranje
 61. Upravljanje i vođenje tvrtke
 62. Upravljanje kadrovima
 63. Upravljanje konfliktima u grupama i timskom radu
 64. Upravljanje konfliktom i stresom
 65. Upravljanje ljudskim potencijalima
 66. Upravljanje ljudskim resursima i razvoj karijere
 67. Upravljanje stresom
 68. Upravljanje vremenom
 69. Vještine govorništva te razvoj mišljenja
 70. Vještine prezentacija i poslovnog govora
 71. Vještine prezentacije, govorništva i javnog nastupa
 72. Vođenje poslovnih sastanaka
 73. Zaštita od stresa i konflikata – Vaša sigurnost i samopouzdanje
 74. Izrada poslovnog plana
 75. Kreiranje brenda
 76. Smjer izvoz
 77. Upravljanje rizikom
 78. Upravljanje kvalitetom
 79. Udruživanjem do uspjeha
Online školovanje