Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

ISO 17020 Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju

Inspekcijska tijela su tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja provode inspekcijske aktivnosti, a rezultat njihovog rada su inspekcijski izvještaji.

Kako bi inspekcijska tijela dokazala da su stručno tehnički osposobljena za posao koji obavljaju, prolaze postupak akreditacije kod nacionalnog akreditacijskog tijela. Zahtjevi koje inspekcijska tijela moraju ispuniti kako bi dokazali svoju osposobljenost i kako bi dobili Potvrdu o akreditaciji sadržani su u normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Ocjenjivanje sukladnosti.

Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju

Navedena norma je primjenjiva na različite vrste tijela koja provode inspekciju. Ona obuhvaća inspekcijske aktivnosti koje se provode uporabom normiranih ili nenormiranih inspekcijskih metoda. Norma je primjenjiva na inspekcijska tijela vrste A, B ili C. Krajnji je cilj provođenja inspekcijskih aktivnosti osiguravanje povjerenja svim zainteresiranim stranama da provedeni postupak inspekcije ispunjava potrebne zahtjeve.

Od inspekcijskih tijela se zahtjeva da uspostave, primjenjuju i održavaju sustav upravljanja u kojem će dokazati da zadovoljavaju sve zahtjeve navedene norme. U normi se nalaze zahtjevi koji se odnose na nepristranost i neovisnost inspekcijskih tijela, povjerljivost informacija, administrativne zahtjeve, organizaciju inspekcijskog tijela i upravljanje, osoblje, prostorije i opremu, metode i postupke inspekcije, rukovanje inspekcijskim predmetima i uzorcima, zapise o inspekciji, inspekcijske izvještaje, prigovore i prizive, zahtjeve sustava upravljanja, dokumentaciju sustava upravljanja, interne audite i upravine ocjene kao i upravljanje nesukladnostima, popravnim i preventivnim radnjama.

Ocjenitelji Hrvatske akreditacijske agencije ocjenjuju primjenu zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 u inspekcijskim tijelima. Ocjenjuje se dokumentacija koju je izradilo inspekcijsko tijelo kako bi se utvrdilo je li dokumentacija usklađena sa zahtjevima norme. Nakon ocjenjivanja dokumentacije provodi se ocjenjivanje na licu mjesta u kojemu vodeći ocjenitelj i stručni ocjenitelji ocjenjuju primjenu zahtjeva norme u praksi i provođenje metoda koje je inspekcijsko tijelo prijavilo za postupak akreditacije.

Zahtjev za ponudom
Online školovanje