Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

EOQ međunarodna školovanja

EOQ (European Organization for Quality) je skraćeni naziv za Europsku organizaciju za kvalitetu koja je nezavisna i neprofitna organizacija sa sjedištem u Bruxellesu. Osnovana je 1956. godine s ciljem promicanja i unapređivanja globalne svijesti o smislu, značenju, važnosti i općoj primjenjivosti sustava upravljanja kvalitetom. Članovi EOQ-a su nacionalna udruženja za kvalitetu (Hrvatsku predstavlja HDK – Hrvatsko društvo za kvalitetu), a trenutno ih je 32.

 

OSKAR Edukos, Ustanova za certificiranje osoblja, je od 2005. godine ovlašteni PRU Agent za Hrvatsku.

 

EOQ PRU Agents >>

 

Europska organizacija za kvalitetu je nezavisna i neprofitna organizacija i njezin rad se temelji na Belgijskom zakonu. Prepoznata je u Europskoj uniji i šire kao interdisciplinarna organizacija koja teži učinkovitom unapređenju u području upravljanja kvalitetom, a djeluje kao koordinacijsko tijelo i katalizator svojih punopravnih članica. www.eoq.org

EOQ-ov doprinos promicanju takve svijesti vidljiv je po činjenici da se od 1995. godine provodi certifikacija različitih kategorija osoblja uključenog u rad sustava upravljanja kvalitetom prema harmoniziranoj EOQ certifikacijskoj shemi. Certifikacijske sheme su uspostavljene za 3 glavne grupe sustava upravljanja (integrirani sustavi upravljanja, specifični sektori, druge prateće funkcije u sustavima upravljanja) unutar kojih se nalazi oko 40-ak točnije definiranih podgrupa osoblja za najvažnije tipove sustava upravljanja (sustavi upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću, sigurnošću hrane, informacijskom sigurnošću i sl.).

 

EOQ Competence Certificates and validity >>

 

Za uspješnu certifikaciju osobe prema bilo kojoj od navedenih kategorija potrebno je da osoba uspješno položi EOQ ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela, pri čemu je preduvjet izlaska na ispit pohađana izobrazba kod jednog od agenata EOQ-a. Nadalje, za svaku od kategorija osoblja definirani su jasni kriteriji koji su preduvjet pohađanja edukacije u smislu prethodnog iskustva u području sustava upravljanja kvalitetom, temeljne naobrazbe i sl. Dodijeljeni certifikat za određenu kategoriju osoblja valjan je 3 ili 5 godina (ovisno o kategoriji) nakon čega je isti potrebno obnoviti.

Uvjet za produženje valjanosti certifikata je pohađanje određenog broja refresher seminara za vrijeme valjanosti certifikata te iskustvo u području sustava upravljanja za koje je osoba certificirana.

Online školovanje