Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

Izjava o sufinanciranju

Predmet: Dodijeljena državna potpora u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji bolesti covida-19, temeljem odobrenog zajma broj 78/26732

Poduzetnik/Korisnik državne potpore:

OSKAR CENTAR ZA RAZVOJ I KVALITETU d.o.o.

Radoslava Cimermana 36a

10000 Zagreb

Davatelj državne potpore: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) ovime, sukladno Zakonu o državnim potporama (Narodne novine 47/14 i 69/17) te u skladu s Komunikacijom komisije o – Privremenom okviru za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19 od 19.3.2020. (C(2020) 1863) i njenim izmjenama (dalje zajedno: Privremeni okvir), obavještava Poduzetnika/Korisnika državne potpore kako zajmovi, koje izdaje HAMAG-BICRO, dijelom sadrže državnu potporu u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji bolesti covida-19 (potpora po Privremenom okviru).

HAMAG-BICRO je dana 04.10.2021. godine odobrio zajam broj 78/26732 u okviru Programa COVID-19 zajam za obrtna sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 HRK (slovima: dvjestotisućakunanulalipa).

 

Direktor:

Dr.sc. Marko Bešker

Online školovanje