Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

Seminari prema ISO normama

Po ugledu na zemlje Europske Unije OSKAR i njegovi partneri su tijekom 27 godina rada i razvoja razvili niz programa prema zahtjevima međunarodnih normi.

Pružamo usluge edukacije iz područja kvalitete (ISO 9001), okoliša (ISO 14001), zdravstvene ispravnosti hrane (ISO 22000 i HACCP), zaštite zdravlja i sigurnosti i rizika (18001/45001), upravljanje rizicima (ISO 31000), priprema i provođenja audita (ISO 19011) i sustava upravljanja antikorupcijom (ISO 37001).

U nastavku su navedene glavne teme, a izvedbeni programi, dužina trajanja i način realizacije dogovaraju se s naručiteljem. Nakon završetka seminara dobiva se Uvjerenje o usavršavanju. Ako kandidat želi polagati ispit, nakon ispunjene prijave i položenog ispita može mu se po zahtjevu izdati certifikat.

 

 • Uvodni seminar o sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001)
 • Zadaci uprave pri implementaciji ISO 9001:2015
 • Metodologija izgradnje dokumentacije kvalitete prema zahtjevima ISO 9001
 • Modeliranje poslovnih procesa (zahtjev norme ISO 9001 – točka norme 4.4)
 • Procjena rizika u procesima (ISO 9001 i ISO 31000)
 • Radionica za kontekst organizacije (ISO 9001)
 • Seminar za interne auditore kvalitete (ISO 9001 i ISO 19011)
 • Zahtjevi norme ISO 9001:2015
 • Tehnike analize uzroka nesukladnosti sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001 i ISO 19011)
 • Kako izraditi dokumentaciju prema zahtjevima norme ISO 9001:2015
 • Uvodni seminar o sustava upravljanja okolišem (ISO 14001)
 • Zadaci uprave pri implementaciji ISO 14001:2015
 • Metodologija izgradnje dokumentacije prema zahtjevima ISO 14001
 • Modeliranje poslovnih procesa (zahtjev norme ISO 14001 (4.4))
 • Procjena rizika u procesima (ISO 14001 i ISO 31000)
 • Seminar za interne auditore okoliša (ISO 14001 i ISO 19011)
 • Zahtjevi norme ISO 14001:2015
 • Tehnike analize uzroka nesukladnosti u procesu zaštite okoliša
 • Kako izraditi dokumentaciju prema zahtjevima norme ISO 14001:2015
 • Uvodni seminar za sustav upravljanja antikorupcijom prema zahtjevima norme ISO 37001:2016
 • Osposobljavanje povjerenika za sustav upravljanja antikorupcijom prema zahtjevima norme ISO 37001:2016
 • Tehnike analize uzroka nesukladnosti sustava upravljanja antikorupcije ISO 37001
 • Interni auditori antikorupcije (ISO 37001 i ISO 19011)
 • Interni auditor energetske učinkovitosti za sustav upravljanja energijom prema normi ISO 50001
 • Tehnike analize uzroka nesukladnosti sustava upravljanja kvalitetom energetskom učinkovitosti ISO 50001
 • Uvodni seminar prema zahtjevima norme ISO 17799
 • Interni auditori za ISO 17799
 • Zahtjevi norme IATF 16949:2016
 • Interni auditor za automobilsku industriju IATF 16949:2016
 • Interni auditor za zračni promet EU OPS
 • Zahtjevi norme ISO 18001/45001
 • Upravljanje procesima (identifikacija, mjerenje i optimizacija)
Online školovanje