Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
27 godina s vama

ISO 50001 Sustav upravljanja energijom

Norma ISO 50001 je namijenjena svim organizacijama koje imaju cilj da smanje potrošnju energije i da poboljšaju energetsku efikasnost.

Efikasno upravljanje energijom nije samo dobro za poslovanje, to postaje obaveza. A najbolji način da se to postigne je sa ISO 50001.

Međunarodna norma naglašava prakse upravljanja energijom koje se smatraju najboljim. Stručnjaci upravljanja energijom iz više od 60 zemalja razvili su standard, a sada vam mi možemo pomoći da se priključite toj ekspertizi, svaki dan, da Vam pomognemo da uštedite energiju, novac i da ispunite ekološke zahtjeve.

Primjena ISO 50001

Sustav upravljanja energijom ISO 50001 može da se primijeni na sve kategorije djelatnosti, a posebno je laka primjena ove norme na organizacije koje su već certificirane prema drugim normama, kao što su ISO 9001, ISO 14001 ili OHSAS 18001.

 

Koje su prednosti ISO 50001 upravljanja energijom?

Identifikacija i upravlja rizicima, mjerenje i nadzor korištenja energije kako bi se poboljšala efikasnost, poboljšavanje ukupnih performansi kako bi se smanjila potrošnja energije i kako bi se smanjili računi; povećava korištenje alternativnih izvora energije, donosi prednost u javnim natječajima/tenderima.

Zahtjev za ponudom