Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

ISO 22000 Upravljanje sigurnošću hrane

Uvod u ISO 22000

ISO 22000 je prva međunarodna norma za upravljanje sigurnošću hrane (Food safety management systems) izdana od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).
Prema ISO 22000 sigurnost hrane je prioritet za sve organizacije koje proizvode, prerađuju, rukuju ili isporučuju hranu.
Adekvatna kontrola u postupcima pripreme, proizvodnje i isporuke hrane je suštinska po sigurnosti hrane u cilju eliminiranja ili smanjenja opasnosti na prihvatljivu razinu, pri čemu su zahtjevi ovog standarda primjenjivi na sve organizacije u lancu ishrane, bez obzira na njihovu veličinu i složenost.

 

 

Značenje ISO 22000

Upravljanje sigurnosti hrane predstavlja svjetsku priznatu normu, koja daje povjerenje kako potrošačima tako i svim zainteresiranim stranama. Sustav pruža organizaciji mogućnost da održava sukladnost s obostrano usvojenim zahtjevima kupca i zakonskom regulativom.
ISO 22000 se temelji na zahtjevima HACCP sustava (Codex Alimentariusa) ISO 9001 (Sustav upravljanja kvalitetom) i drugim zahtjevima iz obitelji normi ISO 22000.

 

Prednosti i koristi od implementacije ISO 22000

Koristi koje organizacija može ostvariti uvođenjem sustava upravljanja sigurnosti hrane prema zahtjevima norme ISO 22000:2005 jesu:
poboljšanje kvaliteta gotovog proizvoda, smanjenje opasnosti od trovanja hranom, povećanje sigurnosti gotovog proizvoda, poboljšanje komunikacije unutar lanca opskrbe, jasno definirana pravila u slučaju izvanrednih situacija, stalna kontrola u tijeku realizacije procesa, bolja organizacija i upravljanje u organizaciji, veća konkurentnost na tržištu, smanjenje troškova, smanjenje zakonskih tužbi, usklađenost sa zakonima i propisima, omogućavanje pristupa na međunarodnom tržištu, povećanje povjerenja kupaca i drugih zainteresiranih strana.

Zahtjev za ponudom
Online školovanje