Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

ISO 17024 Opći zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju osoblja

Međunarodna norma ISO/IEC 17024 daje zahtjeve za osposobljenost tijela koja certificiraju osobe prema posebnim zahtjevima, uključujući izradu i održavanje certifikacijske sheme za osoblje.

Certificiranje osoblja jedan je od načina osiguranja da certificirana osoba djeluje u skladu s certifikacijskom shemom. Povjerenje u certifikacijske sheme za osoblje postiže se pomoću globalno prihvaćenog procesa ocjenjivanja i periodičnog ponovnog ocjenjivanja osposobljenosti certificirane osobe.

Struktura norme razrađena je u sedam dijelova: 1. opći zahtjevi, 2. strukturni zahtjevi, 3. zahtjevi za resurse, 4. zapisi i informacijski zahtjevi, 5. certifikacijske sheme, 6. zahtjevi za certifikacijski proces i 7. zahtjevi za sustav upravljanja.

U dodatku A novo izdanje norme daje načela za certifikacijska tijela za osoblje i njihove certifikacijske radnje. U tim načelima ističu se nepristranost, osposobljenost, povjerljivost i otvorenost, odgovaranje na pritužbe i žalbe te odgovornost.

Ocjenitelji Hrvatske akreditacijske agencije ocjenjuju primjenu zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17024. Ocjenjuje se dokumentacija koju je izradilo tijelo kako bi se utvrdilo je li dokumentacija usklađena sa zahtjevima norme. Nakon ocjenjivanja dokumentacije provodi se ocjenjivanje na licu mjesta u kojemu vodeći ocjenitelj i stručni ocjenitelji ocjenjuju primjenu zahtjeva norme u praksi i provođenje metoda koje je tijelo prijavilo za postupak akreditacije.

OSKAR d.o.o. Vam može pomoći u uspostavljanju sustava upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17024 putem edukacije, implementacije zahtjeva u skladu s normom i u provođenju internih audita.

Zahtjev za ponudom
Online školovanje