Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Refresher seminar
Istaknuto

Refresher seminar

EOQ Manageri kvalitete, EOQ Manageri okoliša, EOQ Risk Manageri, EOQ Process Manageri, EOQ Asistenti za kvalitetu, EOQ Auditori i Interni auditori pozivamo Vas na sudjelovanje na REFRESHER SEMINARU koji omogućava sudionicima da biraju između dva radna naslova s obzirom na potrebe organizacije te osobne potrebe u znanjima i vještinama.

Prva tema pod nazivom Komunikacijski zahtjevi u međunarodnim normama te način savladavanja prepreka u suvremenom poslovanju” će se održati u terminu od 29.-30. rujna 2020., dok će se druga tema pod nazivom Primjena metoda za prepoznavanje zahtjeva kupaca” održati 1.-2. listopada 2020.

OSKAR je kreirao platformu za online edukaciju tako da polaznici imaju mogućnosti slušati nastavu u učioni (max. grupa do 8 polaznika) i/ili on-line.

Svi koji se prijave na online varijantu dobiti će pristup našoj platformi putem direktne poveznice.

 

PROGRAM REFRESHER SEMINARA

Prva tema: 29.-30. rujna 2020.

 

Druga tema: 1.-2. listopada 2020.

 

Način rada:

  1. Refresher seminar (učiona) se realizira u grupi od najviše 8 sudionika radi distance u svrhu zaštite zdravlja. Koriste se suvremene metode nastavnog rada s odraslima. Po završetku seminara polazniku se izdaje uvjerenja o usavršavanju od strane Oskara.
  2. Online PLATFORMA ZA EDUKACIJU – nema ograničenja u broju polaznika – polazniku se izdaje uvjerenje o usavršavanju

 

Mjesto održavanja:

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR,

Radoslava Cimermana 36a;

10000 Zagreb

tel. 01 6556 233; fax. 01 6594 849;

email: edukacija@oskar.hr

Seminar započinje u 09,00 sati, a završava u 16:00 sati.

 

Cijene:

ZA POLAZNIKE IZ UČIONICE: 2.450,00 kuna + PDV.

Pristojba uključuje: materijale za polaznike, topli i hladni napici na pauzama, osiguran besplatan parking kod centra i uvjerenja o usavršavanju.

 

NAPOMENE:

  • Popust od 15% na drugog i trećeg prijavljenog iz iste organizacije.
  • Pristojba za izdavanje novog EOQ certifikata iznosi 1.250,00 kuna.
  • Pristojba za izdavanje novog nacionalnog certifikata za Internog auditora iznosi 350,00 kuna

ZA ONLINE POLAZNIKE: 2.150,00 kuna + PDV. Pristojba uključuje: materijale za polaznike, nastavni materijali i uvjerenja o usavršavanju.

 

NAPOMENE:

  • Popust od 15% na drugog i trećeg prijavljenog iz iste organizacije.
  • Pristojba za izdavanje novog EOQ certifikata iznosi 1.250,00 kuna
  • Pristojba za izdavanje novog nacionalnog certifikata za Internog auditora iznosi 350,00 kuna

PRISTOJBA ZA REFRESHER SEMINAR uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans.račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881.

 

 

Prijavnica – On-line Prijavnica – PDF
Online školovanje