Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Refresher seminar ON-LINE
Istaknuto

Refresher seminar ON-LINE

Interni auditori, auditori, vodeći auditori, vlasnici procesa, vlasnici rizika, predstavnici uprave, menadžeri u sustavu upravljanja i najviše rukovodstvo organizacije. Pozivamo Vas na sudjelovanje na REFRESHER SEMINARU koji omogućava sudionicima da biraju između tri radna naslova s obzirom na potrebe organizacije te osobne potrebe u znanjima i vještinama.

Certificiranom osoblju prema EOQ certifikacijskoj shemi ovo obrazovanje se priznaje kao refresher seminar. Ukoliko ste u prošlom periodu odslušali određenu temu, svakako izaberite temu koju niste slušali, a vezana je za Vaše područje certifikacije.

Prva tema pod nazivom „Komunikacijski zahtjevi u međunarodnim normama te način savladavanja prepreka u suvremenom poslovanju“, druga tema pod nazivom „Primjena metoda za prepoznavanje zahtjeva kupaca“  i treća tema  Audit rizika u poslovim procesima i projektima.

Oskar je otvorio platformu za on-line edukaciju. Svi koje se prijave na on-line varijantu dobiti će pristup našoj platformi putem poveznice. Imaju mogućnost sami printati nastavni materijal. Svi nastavni materijali su ozvučeni, tako da ih polaznik može preslušati kad god mu odgovara.  Dostupnost materijala prijavljenim polaznicima će biti 7 dana. Svaki prijavljeni sudionik ima mogućnost prema rasporedu rada uključiti se na TEAMS te na taj način doprinijeti raspravi na odslušanu temu.

 

PROGRAMI REFRESHER SEMINARA

Prva tema ON-LINE

 

Druga tema ON-LINE
Treća tema: Putem TEAMS-a/ili učiona 31.3.-1.4. 2021.

 

 

Način rada:

  1. Online PLATFORMA ZA EDUKACIJU – nema ograničenja u broju polaznika – polazniku se izdaje uvjerenje o usavršavanju

 

Mjesto održavanja:

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR,

Radoslava Cimermana 36a;

10000 Zagreb

tel. 01 6556 233; fax. 01 6594 849;

email: edukacija@oskar.hr

Seminar započinje u 09,00 sati, a završava u 16:00 sati.

 

CIJENA REFRESHER SEMINARA IZNOSI (on-line):

2.450,00 kuna + PDV. Pristojba uključuje: materijale za polaznike, nastavni materijali i uvjerenja o usavršavanju.

 NAPOMENE:

  • Popust od 15% na drugog i trećeg prijavljenog iz iste organizacije.
  • Pristojba za izdavanje novog EOQ certifikata iznosi 1.250,00 kuna uvećano za PDV

PRISTOJBA ZA REFRESHER SEMINAR uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans.račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881.

 

 

Prijavnica – On-line Prijavnica – PDF
Online školovanje