Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

ISO/TS 16949 Automobilska industrija

Ova međunarodna norma određuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom u razvoju i proizvodnji, montaži i servisiranju proizvoda za automobilsku industriju.

Ova međunarodna norma, primijenjena zajedno s normom ISO 9001, definira zahtjeve za sustave upravljanja kvalitetom za projektiranje, razvoj i proizvodnju te ugradnju i servis proizvoda automobilske industrije. Primjenjiva je na mjestima gdje se provodi proizvodnja, a logistička mjesta mogu se auditirati prema smjernicama ISO 19011.

Osim zahtjeva koje propisuje norma, uprava organizacije mora preispitivati procese realizacije proizvoda kao i pomoćne procese kako bi se osigurala učinkovitost i djelotvornost. Osim toga, mora definirati ciljeve kvalitete i mjerenja koja se moraju uključiti u poslovni plan i koristiti za provedbu politike. Nadalje, definira se odgovornost za kvalitetu, rizici, poslovni procesi u cijelosti; unutarnji i vanjski, kontekst, planiranje, resursi, upravljanje i odgovornosti te mjere za poboljšanje. Rukovoditelji odgovorni za popravne radnje moraju se neodložno obavijestiti o proizvodima i procesima koji nisu sukladni zahtjevima.

Osoblje odgovorno za sukladnost proizvoda mora biti ovlašteno zaustaviti proizvodnju kako bi se ispravili problemi kvalitete. Proizvodne radnje u svim smjenama moraju uključivati osoblje koje je odgovorno ili im je prenesena ta odgovornost za osiguravanje sukladnosti proizvoda. Osim predstavnika za kvalitetu osoba mora imenovati osoblje s ovlastima i odgovornostima koje osiguravaju da se ispunjavaju zahtjevi kupaca. Ovo obuhvaća odabir posebnih karakteristika, postavljanje ciljeva kvalitete i vezanu izobrazbu, popravne i preventivne radnje, projektiranje i razvoj proizvoda.

Nadalje, preispitivanje upravljanja mora uključiti analizu aktualnih i potencijalnih mjesta pogrešaka te njihov utjecaj na kvalitetu, sigurnost i okoliš.

Zahtjev za ponudom
Online školovanje