Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
27 godina s vama

Aktualna ponuda

Seminar-radionica za Službenike

Seminar-radionica za Službenike za informiranje i Službenike za zaštitu podataka Obaveze tijela javnih vlasti i trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu je potpuno usklađenje sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)  i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne...

Refresher seminar

EOQ Menadžeri kvalitete, EOQ Auditori i Interni auditori, pozivamo Vas na sudjelovanje na REFRESHER SEMINARU koji će se održati u terminu od 17.-18. 10. 2019.  Tema prvog Refresher seminara u 2019. godini ima radni naslov “Kako ocijeniti poslovnu zrelost organizacije- Norma ISO 9004:2018″. Organizacije imaju...

Istaknuto

GDPR – Uredba o zaštiti osobnih podataka

Provedimo zajedno usklađivanje postojećih akata, donošenja novih pravnih akata i popratnih odluka, izjava i ostalog, a sve u skladu s Općom Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine za korisnika usluga i Zakonom o provedbi opće uredbe...

Istaknuto

Školovanje za EOQ Environmental Manager

EOQ je skraćeni naziv za Europsku organizaciju za kvalitetu. Europska organizacija za kvalitetu osnovana je 1956. godine i njezino članstvo danas se sastoji od 34 nacionalne Europske organizacije za kvalitetu te institucija, tvrtki i individualaca iz cijeloga svijeta. Europska organizacija za kvalitetu je nezavisna i neprofitna organizacija...

Školovanje za EOQ Auditora

Općenito o školovanju Školovanje je namijenjeno EOQ menadžerima kvalitete, EOQ menadžerima okoliša, EOQ menadžerima zaštite zdravlja i sigurnosti i/ili EOQ menadžerima sigurnosti hrane/ili EOQ menadžerima informacijske sigurnosti /EOQ Risk menadžerima   Način rada Tečajevi se realiziraju u grupi od najviše 20 sudionika. Koriste se...

Školovanje za EOQ Risk Manager

Osposobiti EOQ menadžera rizika koji mora imati sposobnost za provedbu, razvoj i poboljšanje sustava upravljanja rizicima koji zadovoljavaju zahtjeve tvrtke bilo koje veličine i djelatnosti. Biti će ...

Školovanje za EOQ Quality Manager

EOQ je skraćeni naziv za Europsku organizaciju za kvalitetu. Europska organizacija za kvalitetu osnovana 1956. godine i njezino članstvo danas se sastoji od 34 nacionalne Europske organizacije za kvalitetu te institucija, tvrtki i individualaca iz cijeloga svijeta. Europska organizacija za kvalitetu je nezavisna i neprofitna organizacija...