Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

EOQ Quality Assistant

EOQ je skraćeno naziv za Europsku organizaciju za kvalitetu.

Europska organizacija za kvalitetu osnovana 1956. godine i njezino članstvo danas se sastoji od 34 nacionalne Europske organizacije za kvalitetu te institucija, tvrtki i individualaca iz cijeloga svijeta. Europska organizacija za kvalitetu je nezavisna i neprofitna organizacija i njezin rad temelji se na belgijskom zakonu. Prepoznata je u Europskoj uniji i šire kao interdisciplinarna organizacija koja teži učinkovitom unapređenju u području upravljanja kvalitetom, a djeluje kao koordinacijsko tijelo i katalizator svojih punopravnih članica.

 

Cilj školovanja za Quality Assistant

Osposobiti polaznika prema zahtjevima EOQ harmonizirane sheme za pripremu i uspostavu sustava kvalitete prema normi ISO 9001 te za upravljanje sustavom kao i njegovom provjerom.

 

Način rada

Tečajevi se realiziraju u grupi od najviše 16 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Tijekom trajanja ciklusa/tečajeva sudionici se u potpunosti uvježbavaju u tehnikama grupnog i timskog rada, upoznaju vještine rukovođenja timom i tehniku prezentacije.
Po završetku svakog tečaja OSKAR dodjeljuje uvjerenje o usavršavanju, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita suradnik za kvalitetu dobiva certifikat OSKAR Edukosa i EOQ certifikat.

 

Uvjeti za upis na školovanje

Srednja stručna sprema (dokazuje se kopijom svjedodžbe) te 2 godine radnoga iskustva; od toga 1 godina radnoga iskustva u upravljanju kvalitetom.

 

Ciklus tečajeva u ukupnom trajanju od 80 nastavnih sati obuhvaća sljedeće tematske cjeline:

  • Modul 1: Procesno orijentirani sustavi za upravljanje kvalitetom i interni audit
  • Modul 2: Primjena sustava za upravljanje kvalitetom

www.eoq.org (Competence Specifications and Certification Schemes)

Online školovanje