Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
27 godina s vama

EOQ Quality Assistant

EOQ je skraćen naziv za Europsku organizaciju za kvalitetu.

EOQ je osnovan 1956. godine i njegovo članstvo se danas sastoji od 34 nacionalne Europske organizacije za kvalitetu, kao i institucija, tvrtki i individualaca iz cijeloga svijeta. Europska organizacija za kvalitetu je nezavisna i neprofitna organizacija i njezin rad se temelji na Belgijskom zakonu. Prepoznata je u Europskoj uniji i šire kao interdisciplinarna organizacija koja teži učinkovitom unapređenju u području upravljanja kvalitetom, a djeluje kao koordinacijsko tijelo i katalizator svojih punopravnih članica.

 

Cilj školovanja za Quality Assistant

Osposobiti polaznika prema zahtjevima EOQ harmonizirane sheme za pripremu i uspostavu sustava kvalitete, prema normi ISO 9001 te upravljanje sustavom i provjera sustava.

 

Način rada

Tečajevi se realiziraju u grupi od najviše 16 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Tijekom trajanja ciklusa/tečajeva, sudionici se u potpunosti uvježbavaju u tehnikama grupnog i timskog rada, upoznaju vještine rukovođenja timom i tehniku prezentacije.
Po završetku svakog tečaja dobiva se uvjerenje o usavršavanju od strane Oskara, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita suradnik za kvalitetu dobiva certifikat Oskar Edukosa i EOQ certifikat.

 

Uvjeti za upis na školovanje

Srednja stručna sprema (dokazuje se kopijom svjedodžbe), te 2 godine radnoga iskustva od toga 1 godinu radnoga iskustva u upravljanju kvalitetom.

 

Ciklus tečajeva u ukupnom trajanju od 80 nastavnih sati obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
  • Modul 1: Procesno orijentirani sustavi za upravljanje kvalitetom i interni audit
  • Modul 2: Primjena sustava za upravljanje kvalitetom

www.eoq.org (Competence Specifications and Certification Schemes)