Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

EOQ Quality Manager

EOQ je skraćeni naziv za Europsku organizaciju za kvalitetu.

Europska organizacija za kvalitetu osnovana 1956. godine i njezino članstvo danas se sastoji od 34 nacionalne Europske organizacije za kvalitetu te institucija, tvrtki i individualaca iz cijeloga svijeta. Europska organizacija za kvalitetu je nezavisna i neprofitna organizacija i njezin rad temelji se na belgijskom zakonu. Prepoznata je u Europskoj uniji i šire kao interdisciplinarna organizacija koja teži učinkovitom unapređenju u području upravljanja kvalitetom, a djeluje kao koordinacijsko tijelo i katalizator svojih punopravnih članica.

 

Cilj školovanja za EOQ menadžera kvalitete

Osposobiti polaznika prema zahtjevima EOQ harmonizirane sheme za pripremu i uspostavu sustava upravljanja kvalitete prema normi ISO 9001 te upravljanje sustavom, provjera sustava i provođenje mjera poboljšanja sustava kvalitete u organizacijama svih veličina i vrsta.

 

Način rada

Tečajevi se realiziraju u grupi od najviše 16 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Tijekom trajanja tečajeva sudionici se uvježbavaju u tehnikama samostalnog i timskog rada, upoznaju vještine rukovođenja timom i tehniku prezentacije. Po završetku svakog OSKAR dodjeljuje uvjerenje o usavršavanju, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita izdaje se certifikat Menadžer kvalitete (OSKAR Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).

 

Preduvjeti za upis na školovanje

Visoka ili viša stručna sprema (dokazuje se kopijom diplome) te potvrda o minimalno 4 godine radnog iskustva; od toga 2 godine iskustva u području upravljanja kvalitetom (dokazuje se ovjerenom potvrdom od tvrtke) ili srednja stručna sprema (dokazuje se kopijom svjedodžbe) te potvrda o minimalno 8 godina radnog iskustva; od toga 4 godine iskustva u području upravljanja kvalitetom (dokazuje se ovjerenom potvrdom od tvrtke).

 

Školovanje u ukupnom trajanju od 160 nastavnih sati obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
  • 1 modul– Procesno orijentirani sustav upravljanja kvalitetom i interni audit
  • 2 modul– Primjena sustava za upravljanje kvalitetom
  • 3 modul– Tehnike, alati, mjerenja i metode za donošenje odluka
  • 4 modul– TQM – poboljšanja u upravljanju procesom.

www.eoq.org (Competence Specifications and Certification_Schemes)

Online školovanje