Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Školovanje za EOQ Quality Manager

Školovanje za EOQ Quality Manager

EOQ je skraćeni naziv za Europsku organizaciju za kvalitetu. Europska organizacija za kvalitetu osnovana 1956. godine i njezino članstvo danas se sastoji od 34 nacionalne Europske organizacije za kvalitetu te institucija, tvrtki i individualaca iz cijeloga svijeta. Europska organizacija za kvalitetu je nezavisna i neprofitna organizacija i njezin rad temelji se na belgijskom zakonu. Prepoznata je u Europskoj uniji i šire kao interdisciplinarna organizacija koja teži učinkovitom unapređenju u području upravljanja kvalitetom, a djeluje kao koordinacijsko tijelo i katalizator svojih punopravnih članica. www.eoq.org

 

Cilj školovanja za EOQ Menadžera kvalitete

Osposobiti polaznika prema zahtjevima EOQ harmonizirane sheme za pripremu i uspostavu sustava kvalitete, prema normi ISO 9001 te upravljanje sustavom, provjeravanje sustava i provođenje mjera poboljšanja sustava kvalitete u organizacijama svih veličina i vrsta.

 

Način rada

Tečajevi se realiziraju u grupi od najviše 16 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Tijekom trajanja tečajeva sudionici se uvježbavaju u tehnikama samostalnog i timskog rada, upoznaju vještine rukovođenja timom i tehniku prezentacije. Po završetku svakog tečaja OSKAR dodjeljuje uvjerenje o usavršavanju, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita izdaje se certifikat Menadžer kvalitete (OSKAR Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).

 

Preduvjeti za upis na školovanje

Visoka ili viša stručna sprema (dokazuje se kopijom diplome) te potvrda o minimalno 4 godine radnog iskustva; od toga 2 godine iskustva u području upravljanja kvalitetom (dokazuje se ovjerenom potvrdom od tvrtke) ili srednja stručna sprema (dokazuje se kopijom svjedodžbe) te potvrda o minimalno 8 godina radnog iskustva; od toga 4 godine iskustva u području upravljanja kvalitetom (dokazuje se ovjerenom potvrdom od tvrtke).

 

Školovanje obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
 • 1. modul: Procesno orijentirani sustav upravljanja kvalitetom i interni audit 24.-28.2.2020.
 • 2. modul: Primjena sustava za upravljanje kvalitetom 23.-27.3.2020.
 • 3. modul: Tehnike, alati, mjerenja i metode za donošenje odluka 20.-22.4. 2020.
 • 4. modul: TQM – poboljšanja u upravljanju procesom 18.-22.5.2020.
 • ISPIT: 9.6.2020.

Napomena: Program školovanja možete dobiti prema zahtjevu.

 

Mjesto održavanja školovanja i ispita

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR,
Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb,
tel. 01 6556233; fax. 01 6594849,
e-mail edukacija@oskar.hr.

 

Cijena međunarodnog školovanja za EOQ Quality Manager i ispit iznosi:
 • 1 modul 5.130,00 kuna + PDV
 • 2 modul 5.130,00 kuna + PDV
 • 3 modul 4.130,00 kuna + PDV
 • 4 modul 5.130,00 kuna + PDV
 • ISPIT 3.750,00 kuna +PDV

Napomena
Školovanja se mogu platiti u 4 rate.

PRISTOJBA ZA ŠKOLOVANJE uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans. račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881.

 

Prijavnica
Online školovanje