Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
27 godina s vama
Školovanje za EOQ Quality Manager

Školovanje za EOQ Quality Manager

Cilj školovanja za EOQ Menadžera kvalitete

Osposobiti polaznika prema zahtjevima EOQ harmonizirane sheme za pripremu i uspostavu sustava kvalitete, prema normi ISO 9001 te upravljanje sustavom, provjera sustava i provođenje mjera poboljšanja sustava kvalitete u organizacijama svih veličina i vrsta.

 

Način rada

Tečajevi se realiziraju u grupi od najviše 16 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Tijekom trajanja tečajeva sudionici se uvježbavaju u tehnikama samostalnog i timskog rada, upoznaju vještine rukovođenja timom i tehniku prezentacije. Po završetku svakog tečaja dobiva se uvjerenje o usavršavanju od strane Oskara, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita izdaje se certifikat Menadžer kvalitete (Oskar Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).

 

Preduvjeti za upis na školovanje

Visoka ili viša stručna sprema (dokazuje se kopijom diplome), te potvrda o minimalno 4 godine radnog iskustva od toga 2 godine iskustva u području upravljanja kvalitetom (dokazuje se ovjerenom potvrdom od tvrtke). Ili Srednja stručna sprema (dokazuje se kopijom svjedodžbe), te potvrda o minimalno 8 godina radnog iskustva od toga 4 godine iskustva u području upravljanja kvalitetom (dokazuje se ovjerenom potvrdom od tvrtke).

 

Školovanje u ukupnom trajanju od 160 nastavnih sati obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
 • 1 modul – Procesno orijentirani sustav upravljanja kvalitetom i interni audit /26.-30.03.2018.
 • 2 modul – Primjena sustava za upravljanje kvalitetom / 16.-20.04.2018.
 • 3 modul – Tehnike, alati, mjerenja i metode za donošenje odluka/ 14.-16.05. 2018.
 • 4 modul – TQM – poboljšanja u upravljanju procesom / 04.-8.06. 2018.
 • ISPIT – 19.06.2018.

Napomena: Program školovanja možete dobiti prema zahtjevu.

 

Mjesto održavanja školovanja i ispita

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR,
Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb,
tel. 01 6556233; fax. 01 6594849,
e-mail edukacija@oskar.hr.

 

Cijena međunarodnog školovanja za EOQ Quality Manager i ispit iznosi:
 • 1 modul 5.130,00 kuna + PDV
 • 2 modul 5.130,00 kuna + PDV
 • 3 modul 4.130,00 kuna + PDV
 • 4 modul 5.130,00 kuna + PDV
 • ISPIT 3.750,00 kuna +PDV

 

Dodatni popusti za navedeno školovanje

20% popusta ostvaruju organizacije koje navedeno školovanje i ispit plate u 2017 godini 10% popusta koja na navedeno školovanje pošalje 2-3 osobe 5% popusta organizacije koje su koristile Oskarove usluge IN HOUSE ŠKOLOVANJA se posebno dogovaraju sa naručiteljem školovanja.

PRISTOJBA ZA ŠKOLOVANJE uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans. račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881.

 

Prijavnica