Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

ISO 14001 Sustav upravljanja okolišem

Projekt ISO 14001

Suvremene tehnologije, emisije plinova, globalno zagrijavanje i trošenje prirodnih resursa su razlozi koji nas navode na to da moramo krenuti od samih sebe u očuvanju životne okoline. Zahtjevi norme ISO 14001:2015 nalažu organizacijama da svi negativni utjecaji vezani za izlaz iz njihovih poslovnih procesa od strane organizacije budu identificirani kroz vanjski i unutrašnji kontekst, nadgledani i usklađeni sa zakonskim regulativama. Implementacija zahtjeva norme ISO 14001:2015 osigurava organizaciji održivi razvoj.

Faze projekta
 1. Potpis ugovora
 2. Edukacija najvišeg menadžmenta
 3. Radionica najvišeg menadžmenta (imenovanje i dizajniranje poslovnih procesa, modeliranje procesa i prilagodba organizacijske strukture modelu procesa)
 4. Dostava rješenja i verifikacija naručitelja
 5. Edukacija srednjeg menadžmenta i timova – zahtjevi norme ISO 14001:2015
 6. Dizajniranje poslovnih procesa
 7. Seminar za interne auditore okoliša i ispit
 8. Izrada dokumentacije (kontekst radionice, rukovođenje, planiranje, operacije, podrška, vrednovanje učinka/poboljšanje)
 9. Dostava rješenja na recenziju
 10. Recenzija
 11. Implementacija dokumentacije (najvišeg rukovodstva, srednjeg menadžmenta, radnika)
 12. Distribucija dokumentacije korisnicima
 13. Primjena dokumentiranih rješenja u praksi
 14. Interni audit
 15. Izvještaj o internom auditu
 16. Ocjena uprave
 17. Poboljšanje sustava
 18. Izbor certifikacijske kuće
Koristi od implementacije ISO 14001:2015

Smanjenje rashoda, racionalnija potrošnja energenata (električna energija, voda, plin itd.), smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, smanjenje rizika od ekoloških incidenata, povećanje sposobnosti brze i djelotvornije intervencije, poboljšanje komunikacije sa zainteresiranim stranama, pravna sigurnost zbog poštivanja zakona, smanjuje se rizik za kazne i moguće sudske procese, utjecaj na zdravlje zaposlenih i stanovništva, preventivno djelovanje na negativne utjecaje, pravovremeno suzbijanje ekoloških katastrofa, usavršavanje zaposlenih iz zahtjeva 14001, kreiranje i podizanje ekološke svijesti zaposlenih, preispitivanje rada i poduzimanje preventivnih akcija, poboljšanje Vašeg ugleda i ugleda Vaših klijenata, pozicioniranje na domaćem i europskom tržištu.

Zahtjev za ponudom
Online školovanje