Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

EOQ Risk Manager

EOQ je skraćeni naziv za Europsku organizaciju za kvalitetu.

Europska organizacija za kvalitetu osnovana 1956. godine i njezino članstvo danas se sastoji od 34 nacionalne Europske organizacije za kvalitetu te institucija, tvrtki i individualaca iz cijeloga svijeta. Europska organizacija za kvalitetu je nezavisna i neprofitna organizacija i njezin rad temelji se na belgijskom zakonu. Prepoznata je u Europskoj uniji i šire kao interdisciplinarna organizacija koja teži učinkovitom unapređenju u području upravljanja kvalitetom, a djeluje kao koordinacijsko tijelo i katalizator svojih punopravnih članica.

 

Cilj školovanja za EOQ Risk Manager

Osposobiti EOQ menadžera rizika koji mora imati sposobnost za provedbu, razvoj i poboljšanje sustava upravljanja rizicima koji zadovoljavaju zahtjeve tvrtke bilo koje veličine i djelatnosti. Bit će u stanju provesti upravljanje rizicima u okviru postojećeg sustava upravljanja organizacije te osposobiti i motivirati vlasnike rizika za obavljanje njihovih dužnosti.

 

Način rada

Tečajevi se realiziraju u grupi od najviše 20 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Tijekom trajanja ciklusa/tečajeva sudionici se u potpunosti uvježbavaju u tehnikama samostalnog i timskog rada, upoznaju vještine rukovođenja timom i tehniku prezentacije. Po završetku svakog tečaja OSKAR dodjeljuje uvjerenje o usavršavanju, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita dobiva se certifikat EOQ Menadžer rizika (OSKAR Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).

 

Školovanje u ukupnom trajanju od 100 nastavnih sati obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
  • Osnovni koncepti upravljanja rizicima
  • Standardi i propisi sustava upravljanja rizicima
  • Operativni modeli upravljanja rizicima
  • Sustav upravljanja
  • Osnove statistike i teorija vjerojatnosti
  • Osnove analize rizika
  • Generičke metode analize rizika
  • Ostale metode analize rizika: psihološki aspekti rizika, projektni rizik, sigurnost ljudi, sigurnost objekata, rizik informacijskog sustava, financijski rizik, pripravnosti u kriznim stanjima, kontinuitet poslovanja.

 

Preduvjeti za upis na školovanje

Visoka ili viša stručna sprema, 4 godine radnog iskustva u punom radnom vremenu; od toga najmanje 2 godine u organizacijama gdje procjena rizika pripada organizacijskoj redovitoj praksi; dokazuje se potvrdom od strane organizacije kandidata o minimalnom iskustvu te ispunjavanje etičkog kodeksa EOQ menadžera i njegov potvrdan potpis.

www.eoq.org (Competence Specifications and Certification Schemes)

Online školovanje