Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
27 godina s vama

EOQ Risk Manager

EOQ je skraćen naziv za Europsku organizaciju za kvalitetu.

EOQ je osnovan 1956. godine i njegovo članstvo se danas sastoji od 34 nacionalne Europske organizacije za kvalitetu, kao i institucija, tvrtki i individualaca iz cijeloga svijeta. Europska organizacija za kvalitetu je nezavisna i neprofitna organizacija i njezin rad se temelji na Belgijskom zakonu. Prepoznata je u Europskoj uniji i šire kao interdisciplinarna organizacija koja teži učinkovitom unapređenju u području upravljanja kvalitetom, a djeluje kao koordinacijsko tijelo i katalizator svojih punopravnih članica.

 

Cilj školovanja za EOQ Risk Manager

Osposobiti EOQ menadžera rizika koji mora imati sposobnost za provedbu, razvoj i poboljšanje sustava upravljanja rizicima koji zadovoljavaju zahtjeve tvrtke bilo koje veličine i djelatnosti. Biti će u stanju provesti upravljanje rizicima u okviru postojećeg sustava upravljanja organizacije, te osposobiti i motivirati vlasnike rizika za obavljanje njihovih dužnosti.

 

Način rada

Tečajevi se realiziraju u grupi od najviše 20 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Tijekom trajanja ciklusa/tečajeva, sudionici se u potpunosti uvježbavaju u tehnikama samostalnog i timskog rada, upoznaju vještine rukovođenja timom i tehniku prezentacije. Po završetku svakog tečaja dobiva se uvjerenje o usavršavanju od strane Oskara, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita dobiva se certifikat EOQ Menadžer rizika (Oskar Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).

 

Školovanje u ukupnom trajanju od 100 nastavnih sati obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
  • Osnovni koncepti upravljanja rizicima;
  • Standardi i propisi sustava upravljanja rizicima;
  • Operativni modeli upravljanja rizicima;
  • Sustav upravljanja;
  • Osnove statistike i teorija vjerojatnosti;
  • Osnove analize rizika;
  • Generičke metode analize rizika;
  • Ostale metode analize rizika: Psihološki aspekti rizika; Projektni rizik; Sigurnost ljudi; Sigurnost objekata; Rizik informacijskog sustava; Financijski rizik; Pripravnosti u kriznim stanjima, kontinuitet poslovanja.

 

Preduvjeti za upis na školovanje

Visoka ili viša stručna sprema, 4 godine radnog iskustva u punom radnom vremenu od toga najmanje 2 godine u organizacijama gdje procjena rizika pripada organizacijskoj redovitoj praksi – dokazuje se potvrdom od strane organizacije kandidata o minimalnom iskustvu, te ispunjavanje etičkog kodeksa EOQ menadžera i njegov potvrdan potpis.

 

www.eoq.org (Competence Specifications and Certification Schemes)