Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

Naše usluge

Oskar, Centar za razvoj i kvalitetu osnovan je 1991. godine s namjerom da unaprijedi praksu osposobljavanja i usavršavanja odraslih za uspješnije obavljanje svakodnevnih poslova.

Povezivanje s istaknutim edukacijskim tvrtkama u Europi potaknulo je nove sadržaje, nove oblike i načine rada, te nov duh u permanentnom osposobljavanju zaposlenih.

Intenzivan rad u malim grupama, aktivno uključivanje svih sudionika u rješavanje konkretnih zadataka, pored novostečenih znanja, stvara motivirane i zadovoljne sudionike edukacijskih programa, kao i zadovoljne i uspješne djelatnike u vlastitoj radnoj sredini.

Široki krug stručnih, posebno metodički i andragoški usavršenih predavača, moderatora i savjetnika pokriva sva područja edukacije potrebama menadžerima i ostalim stručnjacima u poduzećima. Po potrebi angažiraju se iskusni stručnjaci partnerskih tvrtki iz Europe.

Oskar se bavi organiziranjem školovanja iz područja kvalitete, okoliša, zdravstvene ispravnosti hrane, informacijske sigurnosti, rizika a sve u cilju unaprjeđenja kvalitete upravljanja te izgradnje i vođenja sustava upravljanja kvalitetom. U 27 godina rada održano je 1391 seminara s više od 23.584 sudionika. Razvijeno je preko 80 vlastitih programa, a razvijeni su ciklusi tečajeva Europske organizacije za kvalitetu.

Oskar nudi partnersku suradnju u uvođenju, održavanju i razvoju ISO sustava upravljanja i predlaže projektni pristup koji se dogovora s organizacijom. Danas nakon 27. godine rada i razvoja Hrvatskom gospodarstvu i šire može ponuditi savjetničke usluge iz područja analize postojećeg stanja organizacije i procesa (SWOT ANALIZA) koja je preduvjet za implementaciju zahtjeva normi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 31000, HACCP, valorizacija radnih mjesta, sistematizacija poslova, izrada strateškog plana i dr.

  • Obrazovanje: 23.753 osoba je u 27. godine rada prošlo kroz programe obrazovanja
  • Savjetovanje: 184 tvrtke su koristile OSKAR-ove savjetničke usluge
  • Kvaliteta: je naše opredjeljenje, a to potvrđuju ocjene korisnika usluga
  • Analize: iz područja unapređivanja poslovanja rađene su svim projektima
  • Razvoj: se temelji na kontinuiranom razvoju programa i metoda i softvera
Online školovanje