Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama
Kako provesti interni audit u laboratoriju HRN EN ISO/IEC 17025

Kako provesti interni audit u laboratoriju HRN EN ISO/IEC 17025

Kako provesti interni audit u laboratoriju HRN EN ISO/IEC 17025 koristeći smjernicu za pripremu i provođenje audita ISO 19011:2018

 

Poštovani,

 

Oskar d.o.o. kontinuirano održava seminar prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 i smjernice ISO 19011:2018.

 

Interni je audit jedan od osnovnih alata za održavanje i poboljšavanje uspostavljenih sustava upravljanja. Norma za tijelo/ocjenjivanje sukladnosti laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2017 definira zahtjeve za kompetentnost tih tijela i također predviđa redovito provođenje internih audita.

 

Provođenje internih audita od svake organizacije zahtjeva određeni angažman ljudskih, vremenskih i financijskih resursa.

 

Cilj dvodnevnog seminara je stjecanje neophodnih znanja o značaju internog audita u labaratoriju, uspostavljanje programa internog audita za laboratorije, praćenje realizacije programa internih audita za laboratorije, planiranje pojedinačnih internih audita za laboratorije, pripremanje internih audita za laboratorije, provedba internih audita u laboratorijama, utvrđivanje i definiranje nesukladnosti, izvještavanje o rezultatima internog audita u laboratoriju, praćenje realizacije korektivnih mjera, održavanje kompetencija internih auditora i vrednovanje internih auditora.

 

 

SEMINAR U UKUPNOM TRAJANJU 14 NASTAVNIH SATI OBUHVAČA SLJEDEĆE TEMATSKE CJELINE:

 • Općenito;
 • Norme i normizacija;
 • Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija;
 • HAA pravila za akreditaciju;
 • Zahtjevi norme ISO/IEC 17025:2017;
 • Zahtjev 4 Opći zahtjevi;
 • Zahtjev 5 Strukturni zahtjevi;
 • Zahtjev 6 Zahtjevi za resurse;
 • Zahtjev 7 Procesni zahtjevi;
 • Zahtjev 8 Zahtjevi sustava upravljanja;
 • HRN EN ISO 19011:2018 (interni auditi);
 • Principi internog audita;
 • Upravljanje programom internog audita;
 • Organizacija programa internog audita;
 • Grupiranje zahtjeva norme, što i gdje provjeravamo?
 • Definiranje ciljeva, predmeta i područja internog audita te kriteriji za pojedinu provjeru;
 • Metode provjere;
 • Dodjeljivanje odgovornosti za pojedinu provjeru;
 • Pripremne aktivnosti;
 • Plan pojedinačne interne provjere;
 • Analiza rizika koji se odnosi na provođenje internog audita;
 • Značaj ček liste;
 • Aktivnosti provjere na licu mjesta (uvodni sastanak, provjera, tehnika uzorkovanja dokumenata i završni sastanak);
 • Analiza resursa;
 • Sljedivost zapisa;
 • Savjeti za interne auditore;
 • Generiranje nalaza internog audita;
 • Nalazi provjere;
 • Kako se definiraju nesukladnosti
 • Priprema zaključaka sa interne provjere
 • Definiranje korekcija i korektivnih mjera
 • Izvještaj o internom auditu
 • Upravljanje procesom internog audita.

MJESTO ODRŽAVANJA SEMINARA: u prostorijama Oskara,  Radoslava Cimermana 36a; 10000 Zagreb tel. 01 6556233,  e- mail edukacija@oskar.hr

 

TERMIN ZA ODRŽAVANJA SEMINARA

Sukladno dogovoru sa tražiteljem usluge

 ISPIT

Sukladno dogovoru sa tražiteljem usluge

 

 UVJETI ZA PRISTUP ISPITU:

 • Kopija svjedodžbe/diplome (minimalno potrebna SSS)
 • Minimalno jedna godina radnog iskustva (potvrda)
 • Odslušani seminar Kako provesti interni audit u labaratoriju HRN EN ISO/IEC 17025 koristeći smjernicu za pripremu i provođenje audita ISO 19011:2018 (uvjerenje o usavršavanju)

CIJENA SEMINARA I ISPITA:

Cijena ovisi o broju prijavljenih iz organizacije (minimalan broj je 4 polaznika)

 

PRISTOJBA ZA  SEMINAR I ISPIT uplaćuje se na račun:

ZAGREBAČKA BANKA Transakcijski račun: HR8823600001102986271 IBAN:HR8823600001102986271/ SWIFT:ZABAHR2X

 

NAPOMENA: Nakon prihvaćanja ponude Oskar d.o.o. će rezervirati termin za edukaciju te poslati naručitelju usluge financijsku ponudu.

 

Online školovanje