Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama
Školovanje za EOQ Environmental Management Representative (EMR) <br> Predstavnik uprave za okoliš

Školovanje za EOQ Environmental Management Representative (EMR)
Predstavnik uprave za okoliš

Cilj školovanja

Osposobiti polaznika prema zahtjevima EOQ certifikacijske sheme EOQ CoS 14000 za primjenu i održavanje sustava upravljanja okolišem na temelju normativnih zahtjeva ISO 14001 s sučeljima prema drugim pravilima i standardima kao i zakonskim zahtjevima. Polaznici školovanja biti će u stanju  prepoznati i odrediti relevantne zainteresirane strane, značajne ekološke aspekte, organizacijske rizike i prilike i usklađenosti obveza organizacije. Svladati će znanja potrena za vođenje projekata te također za analizu i poboljšanje procesa organizacije. Biti će  u stanju poboljšati ekološku svijest osoblja.

Način rada:

Nastava se provodi u grupi od najviše 12 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Tijekom trajanja nastave sudionici se uvježbavaju u tehnikama samostalnog i timskog rada. Upoznaju se sa vještinama rukovođenja timom i tehnikama prezentacije. Po završetku svakog tečaja izdaje se uvjerenje o usavršavanju od strane Oskara. Nakon  odslušana 1. i  2. modula školovanja polaznik  stječe uvjet za polaganje ispita  EOQ Environmental Management Representative. Nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita izdaje se nacionalni certifikat Predstavnika uprave za okoliš od strane Oskar Edukos i međunarodni certifikat EOQ Environmental Management Representative (EMR) od strane Europske organizacije za kvalitetu.

Shema školovanja
EOQ Environmental Management Representative (EMR)

Predavanja, vježbe i ispiti održavaju se na hrvatskom jeziku, a predavači i ispitivači su također iz Hrvatske, EOQ menadžeri, tehnički eksperti i auditori s višegodišnjim iskustvom u navedenom području.

Na početku svakog tečaja dobiva se opsežna nastavna dokumentacija (na hrvatskom jeziku) koja olakšava praćenje nastave i vježbe i trajno je vlasništvo sudionika.

 Shema 1

 

 

Termini održavanja školovanja:

Raspored rada: ponedjeljak – petak (9:00 – 15:45)   

 

Program školovanja 
1. MODUL (40 nastavnih sati) 14. – 18.10.2024.

Primjena i održavanje EM sustava, uzimajući u obzir normativne zahtjeve

 • Organizacijsko upravljanje i upravljanje okolišem
 • Glavni strukturni oblici  organizacije
 • Proces donošenja odluka s aspekta upravljanja okolišem
 • Ciljevi, opseg i struktura norme ISO 14001; Interpretacija zahtjeva
 • Terminologije okoliša (pojmovi, i definicije)

Zakonski i drugi normativni zahtjevi okoliša i koordinacija njihove provedbe u organizaciji

 • Relevantni standardi, zakoni i propise okoliša i tumačenje njihovog značaja.
 • Procjena ugovornih ugovora s kupcima i dobavljačima.
 • Proces procjene rizika (identifikacija, analiza procjena)
 • Mjere za smanjivanje visokih rizika

Rješavanje rizika i prilika okoliša

 • Općenito o rizicima i rizicima okoliša
 • Određivanje aspekata, kriterija, metoda identifikacije i analize rizika
 • Mjere za smanjivanje visokih rizika

Upravljanje procesima

 • Procesno orijentirani sustavi upravljanja okolišem – osnove
 • Određivanje vlasnika procesa i njihova uloga
 • Modeliranje poslovnih procesa.
 • Interakcije u procesima ( mreža procesa)
 • Određivanje rizika i prilika u procesima

Upravljanje timskim radom i vođenje tima

 • Načela formiranja tima u projektu
 • Način podjela uloga u timu
 • Motivacija tima
 • Timska aktivnost i uloga voditelja tima
 • Nadzor nad radom tima

Prezentacija i izvještavanje o rezultatima različitih aktivnosti tima

 • Priprema prezentacije i izvještavanja
 • Faze u prezentaciji
 • Komunikacija u prezentaciji i raspravi

Kontakt osoba i motivator za zaposlene u organizaciji

 • Pojam svjesnosti za okoliš
 • Razvoj svjesnosti za okoliš
 • Motivacija i teorije motivacije (npr. Maslow, Herzberg i ostali)
2. MODUL (40 nastavnih sati) 11. – 15.11.2024.

Odgovorno upravljanje okolišem sa sljedećim zadacima: savjetovanje, komunikacija odozgo – dolje, odozdo – gore, horizontalno komuniciranje i izvještavanje

 • Struktura  procesno orijentiranih sustavu upravljanja okolišem (PDCA)
 • Savjetovanje i raspravljanje o poslovnom utjecaju okolišnih odluka
 • Planiranje akcije za komunikaciju i razvoj svijesti s obzirom na sustav upravljanja okolišem
 • Statističke metode obrade podataka za donošenje odluka u sustavu upravljanja   okolišem
 • Priprema statističkih podataka za izradu izvješća o okolišu

Predstavnik uprave kao kontakt osoba vanjskih zainteresiranih strana (dobavljači, kupci, certifikacijsko tijelo i dr.)

 • Poslovno komuniciranje interno i eksterno (usmeno, pisano, telefonsko)
 • Komuniciranje u konfliktnim situacijama

Upravljanje EM projektima

 • Općenito o EM projektima
 • Planiranje EM projekata
 • Primjena EM projekata
 • EM projekti poboljšanja
 • Priprema za ispit – rasprava
Mjesto održavanja školovanja i ispita

OSKAR  d.o.o. Centar za razvoj i kvalitetu – MENADŽMENT CENTAR, Radoslava Cimermana 36a; 10000 Zagreb tel. 01 6556233; e- mail edukacija@oskar.hr ili on-line platforma Oskara

 

Način prijavljivanja

Sudionici se prijavljuju sami ili to za njih čini njihova organizacija koja preuzima obvezu pokrivanja pristojbi za školovanje. Prijaviti se može za cijeli ciklus ili za pojedini modul.

Cijena školovanja

NAPOMENA:

Na cijenu se dodaje PDV. Plaćanje je omogućeno u 3 rate za polaznike programa EOQ Environmental  Managamet Representative. Nakon poslane prijavnice Oskar će Vam poslati financijsku ponudu.

 

DODATNI POPUSTI:

Svi Oskarovi korisnici usluga imaju pravo na popust od 10% na školovanje i ispit.

Korisnici koji uplate pristojbu za školovanje i ispit do 30.8.2024. imaju dodatni popust od 10%.

PRISTOJBA ZA školovanje uplaćuje se na račun: ZAGREBAČKA BANKA Transakcijski račun: HR8823600001102986271 IBAN:HR8823600001102986271/ SWIFT:ZABAHR2X

 

Prijavnica

Online školovanje