Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama
Školovanje za EOQ Environmental Management Representative

Školovanje za EOQ Environmental Management Representative

EOQ je skraćen naziv za Europsku organizaciju za kvalitetu. EOQ je osnovan 1956. godine i njegovo članstvo se danas sastoji od 34 nacionalne Europske organizacije za kvalitetu, kao i institucija, tvrtki i individualaca iz cijeloga svijeta. Europska organizacija za kvalitetu je nezavisna i neprofitna organizacija i njezin rad se temelji na Belgijskom zakonu. Prepoznata je u Europskoj uniji i šire kao interdisciplinarna organizacija koja teži učinkovitom unapređenju u području upravljanja kvalitetom, a djeluje kao koordinacijsko tijelo i katalizator svojih punopravnih clanica. www.eoq.org

 

CILJ ŠKOLOVANJA ZA Environmental Management Representative (EMR)

Osposobiti polaznika prema zahtjevima EOQ certifikacijske sheme ISO 14000  za primjenu i održavanje sustava upravljanja okolišem na temelju normativnih zahtjeva (ISO 14001 s sučeljima prema drugim pravilima i standardima kao i zakonskim zahtjevima). Oni su u stanju identificirati i odrediti relevantne zainteresirane strane, značajne aspekte okoliša, organizacijske rizike i prilike te obveze organizacije za usklađivanje. U stanju su upravljati odgovarajućim projektima, te analizirati i poboljšati procese u poduzeću. U stanju su poboljšati ekološku svijest među zaposlenicima.

 

NAČIN RADA

Tečajevi se realiziraju u grupi od najviše 12 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Tijekom trajanja tečajeva sudionici se uvježbavaju u tehnikama samostalnog i timskog rada, upoznaju vještine rukovođenja timom i tehniku prezentacije. Po završetku svakog tečaja dobiva se uvjerenje o usavršavanju od strane Oskara, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita izdaje se nacionalni certifikat Predstavnika uprave za okoliš od strane Oskar Edukos i međunarodni certifikat EOQ Environmental Management Representative  od strane Europske organizacije za kvalitetu.

 

TRAJANJE ŠKOLOVANJA

80 nastavnih sati. Organizator školovanja pruža mogućnost i alternativnim oblicima učenja (npr.samo-učenje , e-učenje). Oskar d.o.o. je u 2020. godini otvorio platformu na kojoj polaznik preuzima svoje materijale. Svi materijali su ozvučeni te prema rasporedu rada spaja se sa nastavnikom na TEAMS i zajedno rješavaju određene nejasnoće ukoliko ih ima.

 

PREDUVJETI KANDIDATA ZA ISPIT
 1. Minimalna stručna sprema SSS (Dokazuje se kopijom svjedodžbe)
 2. Dvije godine radnog iskustva
 3. Radno iskustvo u specifičnom području upravljanja okolišem (najmanje 1 godina).
 4. Potpisan Etički kodeks EOQ (Prava i obveza nositelja certifikata)

ŠKOLOVANJE U UKUPNOM TRAJANJU OD 80 NASTAVNIH SATI OBUHVAĆA SLJEDEĆE TEMATSKE CJELINE:

 

1. MODUL (40 nastavnih sati) 6. – 10.11.2023.

 • Uvod;
 • Primjena i održavanje EM sustava, uzimajući u obzir normativne zahtjeve;
 • Zakonski i drugi normativni zahtjevi okoliša i koordinacija njihove provedbe u poduzeću;
 • Rješavanje rizika i prilika okoliša;
 • Upravljanje procesima;
 • Upravljanje timskim radom i vođenje tima;
 • Prezentacija i izvještavanje o rezultatima različitih aktivnosti tima;
 • Kontakt osoba i motivator za zaposlene u organizaciji;

2. MODUL (40 nastavnih sati) 4. – 8.12.2023.

 • Odgovorno upravljanje okolišem sa sljedećim zadacima: savjetovanje,komunikacija odozgo – dolje, odozdo – gore, horizontalno komuniciranje i izvještavanje;
 • Predstavnik uprave kontakt osob a vanjske zainteresirane strane (dobavljače, kupce, certifikacijsko tijelo i dr.);
 • Upravljanje EM projektima;

ISPIT – 13. – 14.12.2023.

ISPIT- pismeni dio

 • Trajanje: 30 minuta
 • Broj pitanja: 20 pitanja višestrukog izbora (a,b,c,d)
 • Maksimalan broj bodova: 20 (svako pitanja donosi 1 bod) (40 ERP)

ISPIT- pismeni dio (otvorena pitanja)

 • Trajanje: Vrijeme odgovora temelji se na složenosti pitanja, ali uglavnom je vremenski okvir od 20 minuta za svako pitanje smatra se pogodnim.
 • Broj pitanja: Ukupno 3 po kandidatu
 • Maksimalan broj bodova: 20 bodova-20 ERP (max. Broj bodova) po 1 zadatku
 • Ukupno za 3 zadatka: 60 bodova (60 ERP)

Kriterij prolaznosti:  Minimalan broj bodova ERP-a za pismeni i usmeni ispit iznosi 60%.

 

MJESTO ODRŽAVANJA ŠKOLOVANJA I ISPITA
 • OSKAR – MENADŽMENT CENTAR, Radoslava Cimermana 36a; 10000 Zagreb
 • tel. 01 6556233;
 • fax. 01 6594849;
 • e-mail edukacija@oskar.hr
CIJENA MEDUNARODNOG ŠKOLOVANJA ZA Environmental Management Representative (EMR) i ispit

1. modul: 680,00 eura (5.123,46 kuna) + PDV
2. modul: 680,00 eura (5.123,46 kuna)  + PDV
Ispit: 250,00 eura (1.883,63 kuna) +PDV

 

Napomena
Školovanja se mogu platiti u 2 rate.

 

PRISTOJBA ZA ŠKOLOVANJE
 • uplaćuje se na račun:
  ZAGREBAČKA BANKA Transakcijski račun: HR8823600001102986271 IBAN:HR8823600001102986271/ SWIFT:ZABAHR2X

 

Novo u ponudi!

www.venture.com
ERM Venture softver ERM Venture (Enterprise Risk Management) je softver koji osigurava računalnu potporu korisnicima u svim fazama procesa upravljanja rizikom. Softver se temelji na metodologiji Višedimenzionalnog Procjenjivanja Rizika (VPR).

VPR (Višedimenzionalna procjena rizika) metodologija je primjenjiva u 4 (četiri) posebno definirana područja:

 • Poslovnim procesima
 • Projektima
 • Kritičnim infrastrukturama
 • Zaštita na radu

 

Prijavnica
Online školovanje