Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Školovanje za EOQ Environmental Management Representative

Školovanje za EOQ Environmental Management Representative

Školovanje za EOQ Environmental Management Representative (EMR) ­- Predstavnik uprave za okoliš

 
Međunarodni program

Međunarodni program za Environmental Management Representative (EMR), usklađen je sa zahtjevima Certifikacijske sheme 14000  Europske organizacije za kvalitetu. Školovanje se sastoji od niza tematskih cijelina namijenjenih odgovornim osobama za okoliš. Ciklus tečajeva u ukupnom trajanju od 80 nastavnih sati obuhvaća sljedeće cjeline:

 

1. MODUL (40 nastavnih sati)
 • Uvod;
 • Primjena i održavanje EM sustava, uzimajući u obzir normativne zahtjeve;
 • Zakonski i drugi normativni zahtjevi okoliša i koordinacija njihove provedbe u poduzeću;
 • Rješavanje rizika i prilika okoliša;
 • Upravljanje procesima;
 • Upravljanje timskim radom i vođenje tima;
 • Prezentacija i izvještavanje o rezultatima različitih aktivnosti tima;
 • Kontakt osoba i motivator za zaposlene u organizaciji.
2. MODUL (40 nastavnih sati)
 • Odgovorno upravljanje okolišem sa sljedećim zadacima: savjetovanje, komunikacija odozgo-dolje, odozdo-gore, horizontalno komuniciranje i izvještavanje;
 • Predstavnik uprave kontakt osoba vanjske zainteresirane strane (dobavljače, kupce, certifikacijsko tijelo i dr.);
 • Upravljanje EM projektima.

Kroz predavanja i primjere iz prakse polaznici će se uputiti u potrebna znanja i praksu rukovođenja, tako da će primjenom stečenih znanja biti u stanju izgraditi vlastiti sustav upravljanja okoliša prema specifičnostima svoje organizacije, uvesti primjerenu dokaznu dokumentaciju kao i samostalno planirati i provoditi interne audite.

EOQ predstavnici uprave za okoliš posjeduju znanje i vještine potrebne za primjenu i održavanje sustava upravljanja okolišem na temelju normativnih zahtjeva (ISO 14001 sa sučeljima prema drugim pravilima i standardima kao i zakonskim zahtjevima). Oni su u stanju identificirati i odrediti relevantne zainteresirane strane, značajne aspekte okoliša, organizacijske rizike i prilike te obveze organizacije za usklađivanje. U stanju su upravljati odgovarajućim projektima, te analizirati i poboljšati procese u poduzeću. U stanju su poboljšati ekološku svijest među zaposlenicima.

 

Osobno ponašanje i način razmišljanja EOQ Environmental Management Representative (EMR):
 • donosi i provodi odluke,
 • biti svjestan pitanja zaštite okoliša,
 • razmišljati i djelovati holistički,
 • raditi na način usmjeren na rezultate,
 • ponašati se s empatijom,
 • prepoznati i priopćiti značaj i vrijednost činjenica,
 • razumno uvjeravanje i stvaranje entuzijazma,
 • zamisliti se u drugim ulogama i kulturama,
 • uzeti u obzir međukulturalne / regionalne posebnosti,
 • komuniciraju na odgovarajući način, usredotočujući se na ciljnu skupinu,
 • komunicirati primjerenim jezikom,
 • ponašati se na odgovarajući način u skladu sa situacijom,
 • baviti se na odgovarajući način sukobima u organizaciji,
 • dati povratnu informaciju,
 • prikladno delegirati zadatke,
 • voditi i biti timski igrač.

Predavanja, vježbe i ispiti održavaju se na hrvatskom jeziku.

Predavači i ispitivači su također iz Hrvatske: EOQ menadžeri, tehnički eksperti i auditori s višegodišnjim iskustvom u navedenom području.

Na početku svakog tečaja dobiva se opsežna nastavna dokumentacija (na hrvatskom jeziku) koja olakšava praćenje nastave i vježbe i trajno je vlasništvo sudionika.

Školovanje za EOQ Environmental Management Representative (EMR) PREDSTAVNIK UPRAVE ZA OKOLIŠ završava certifikatom od strane Oskar Edukos-a i Europske organizacije za kvalitetu.

 

Način rada:

Tečajevi se realiziraju u grupi do najviše 16 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima, kombinacija izlaganja uz primjere i samostalnog i grupnog rada. Tijekom trajanja ciklusa tečajeva, sudionici se u potpunosti uvježbavaju u tehnikama grupnog i timskog rada, upoznaju vještine rukovođenja timom i tehniku prezentacije.

Po završetku svakog tečaja dobiva se uvjerenje o usavršavanju (Oskara), a certifikat koji izdaje Oskar Edukos ustanova za certificiranje osoblja i Europska organizacija za kvalitetu, stječe se nakon odslušanih dva modula (80 nastavnih sati) i uspješno položenog ispita za EOQ Environmental Management Representative.

 

Uvjeti za pristup ispitu:
 1. Minimalna stručna sprema SSS (dokazuje se kopijom svjedodžbe)
 2. Dvije godine iskustva na radnom mjestu u specifičnom području upravljanja okolišem (dokazuje se potvrdom od poslodavca)

 

Način prijavljivanja:

Sudionici se prijavljuju sami ili to za njih čini njihova organizacija koja preuzima obvezu pokrivanja pristojbi za školovanje. Prijaviti se može za cijeli ciklus ili za pojedini modul.

 

 

1. MODUL (40 nastavnih sati – 5 dana)

 

Uvod
TEMA: Primjena i održavanje EM sustava, uzimajući u obzir normativne zahtjeve
TEMA: Zakonski i drugi normativni zahtjevi okoliša i koordinacija njihove provedbe u poduzeću
TEMA: Rješavanje rizika i prilika okoliša
TEMA: Upravljanje procesima
TEMA: Upravljanje timskim radom i vođenje tima
TEMA: Prezentacija i izvještavanje o rezultatima različitih aktivnosti tima
TEMA: Kontakt osoba i motivator za zaposlene u organizaciji

 

 

2. MODUL (40 nastavnih sati – 5 dana)

 

TEMA: Odgovorno upravljanje okolišem sa sljedećim zadacima:
TEMA: Predstavnik uprave kontakt osoba vanjske zainteresirane strane (dobavljače, kupce, certifikacijsko tijelo i dr.)
TEMA: Upravljanje EM projektima

 

Termini školovanja

1 MODUL (40 nastavnih sati): 5.-9.10.2020.
2 MODUL (40 nastavnih sati): 2.-6.11.2020.
ISPIT: 12.11.2020.

 

Mjesto održavanja školovanja i ispita

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR,
Radoslava Cimermana 36a; 10000 Zagreb
tel. 01 655 6233;
fax. 01 659 4849;
e- mail edukacija@oskar.hr

 

Cijena medunarodnog školovanja za Environmental Management Representative (EMR) i ispit

1. modul: 4.200,00 kuna + PDV
2. modul: 4.200,00 kuna + PDV
Ispit: 1.250,00 kuna +PDV

 

Dodatni popusti za navedeno školovanje

Svi Oskarovi korisnici usluga imaju popust od 5%.
Organizacija koja na školovanje pošalje više od 2 sudionika ima dodatni popust od 10%.
Rana prijava: ukoliko se polaznik prijavi do 15.08.2020. stječe pravo na 25% popusta.
Popusti se ne zbrajaju.

Pristojba za školovanje uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans. račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881

Prijavnica
Online školovanje