Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
27 godina s vama

EOQ Process Manager

EOQ je skraćen naziv za Europsku organizaciju za kvalitetu.

EOQ je osnovan 1956. godine i njegovo članstvo se danas sastoji od 34 nacionalne Europske organizacije za kvalitetu, kao i institucija, tvrtki i individualaca iz cijeloga svijeta. Europska organizacija za kvalitetu je nezavisna i neprofitna organizacija i njezin rad se temelji na Belgijskom zakonu. Prepoznata je u Europskoj uniji i šire kao interdisciplinarna organizacija koja teži učinkovitom unapređenju u području upravljanja kvalitetom, a djeluje kao koordinacijsko tijelo i katalizator svojih punopravnih clanica.

Cilj školovanja za EOQ Process Manager je osposobiti polaznike prema zahtjevima EOQ harmonizirane sheme za osnove upravljanja poslovnim procesima, konfiguracija upravljanja poslovnim procesima, metodologija dizajniranja poslovnih procesa, realizacija upravljanja poslovnim procesima, poboljšanje poslovnih procesa i ulogu proces menadžera u organizacijama svih veličina i vrsta.

Način rada se realizira u grupi od najviše 20 sudionika. Koriste se suvremene metode nastavnog rada s odraslima. Tijekom trajanja tečajeva sudionici se uvježbavaju u tehnikama samostalnog i timskog rada. Po završetku školovanja polaznik stječe uvjet za dobivanje uvjerenja o usavršavanju od strane Oskara, što je preduvjet za polaganje ispita.

 

Školovanje u ukupnom trajanju 40 nastavnih sati obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
  • Osnove upravljanja poslovnim procesima;
  • Konfiguracija upravljanja poslovnim procesima;
  • Metodologija dizajniranja poslovnih procesa;
  • Realizacija upravljanja poslovnih procesima;
  • Poboljšanje poslovnih procesa;
  • Uloga proces menadžera.

Preduvjeti za pristup ispitu su visoka ili viša stručna sprema (dokazuje se kopijom diplome), te potvrda o minimalno 6 godine radnog iskustva od toga 2 godine iskustva u upravljanju (dokazuje se ovjerenom potvrdom od tvrtke) i/ili
srednja stručna sprema (dokazuje se kopijom svjedodžbe), te potvrda o minimalno 8 godina radnog iskustva od toga 4 godine iskustva u upravljanju (dokazuje se ovjerenom potvrdom od tvrtke).

www.eoq.org (Competence Specifications and Certification Schemes)