Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

Tvrtka

Dragi naš čitatelju, idemo dalje istim putem.

Osnovani smo 9. travnja 1991. godine. Uvijek smo donosili odluke na temelju činjenica i zaključivali isključivo na egzaktnim rezultatima. Uvijek smo slijedili utemeljene pravce.

Strateški ciljevi nikad nisu zaobiđeni, a naš korisnik i partner uvijek je bio u središtu naše pozornosti – naša alfa i omega. Tako je bilo, tako jest i tako će biti i nadalje. Idemo dalje, jer uvijek smo išli uz rame naših partnera, suradnika i prijatelja. Takav način mišljenja, života i rada odredili su i našu misiju i našu viziju. Naša vizija i misija ostat će nam i dalje putokaz. Time smo ujedno odredili i našu cjelokupnu politiku i ciljeve, kao i naše strateške, taktičke i operativne korake. Pred nama se time otvorio spektar pojedinačnih ciljeva kojima težimo, a to je poslovna izvrsnost.

Povodom 27. godine rada i razvoja OSKAR-a snažniji smo za 9 855 dana u ispunjenu želja naših korisnika. Buduća zadaća OSKAR-OVA a tima nije jednostavna niti lagana, no veseli nas rad na njoj.

Do našega idućeg susreta, dragi naš čitatelju, želimo udvostručiti sadašnju razinu u ispunjenju zahtjeva naših korisnika, partnera i zaposlenika.

Tim OSKAR

 

Temeljni podaci:

OSKAR, Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o.

Skraćeni naziv: OSKAR d.o.o.

 

Datum i godina osnivanja: 09. travnja 1991. godine

MBS 080110141 /OIB 32193529865

 

Sjedište:

Radoslava Cimermana 36/a

Zagreb (Grad Zagreb)

 

Temeljni kapital:

354.300,00 kuna

Online školovanje