Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
27 godina s vama

ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom

Projekt ISO 9015

U projektu uvođenja ISO 9001 poželjna je stručna pomoć savjetnika/konsultanata. Cjelokupan proces uvođenja tj. razvijanja i implementacije Sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme (ISO 9001) se mora dobro isplanirati i zahtijeva koordinaciju savjetnika/konsultanata i rukovodstva organizacije. Naš tim savjetnika/konsultanata u radu sa klijentima primjenjuje individualni pristup. Potrebe klijenta i njegova dobra poslovna praksa se usklađuju sa zahtjevima norme, i u cjelokupnom projektu se teži nalaženju optimalnih rješenja. Sljedeći koraci će Vam dati okvirnu sliku o fazama projekta ISO 9001:2015.

Faze projekta
 1. Potpis ugovora
 2. Edukacija najvišeg menadžmenta
 3. Radionica najvišeg menadžmenta ( Imenovanje i dizajniranje poslovnih procesa, modeliranje procesa i prilagodba organizacijske strukture modelu procesa)
 4. Dostava rješenja i verifikacija naručitelja
 5. Edukacija srednjeg menadžmenta i timova – Zahtjevi norme ISO 9001:2015
 6. Dizajniranje poslovnih procesa
 7. Seminar za interne auditore i ispit
 8. Izrada dokumentacije ( Kontekst radionice, Rukovođenje,planiranje, Operacije, Podrška, Vrednovanje učinka/Poboljšanje)
 9. Dostava rješenje na recenziju
 10. Recenzija
 11. Implementacija dokumentacije (Najvišeg rukovodstva, srednjeg menadžmenta, radnika)
 12. Distribucija dokumentacije korisnicima
 13. Primjena dokumentiranih rješenja u praksi
 14. Interni audit
 15. Izvještaj o internom auditu
 16. Ocjena uprave
 17. Poboljšanje sustava
 18. Izbor certifikacijske
Koliko traje uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015?

Za uvođenje i certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 ovisno o veličini organizacije te raznolikosti procesa, proizvoda ili usluga, prema našim dosadašnjim iskustvima, prosječno je potrebno od 3 do 12 mjeseci. Podrška menadžmenta, odgovarajuća organizacija, postojanje već implementiranih pojedinih elemenata sustava upravljanja kvalitetom, educiranost i motiviranost osoblja te pomoć vanjskih poslovnih savjetnika može ubrzati i olakšati uvođenje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom.
Ukoliko trebate stručnu pomoć za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015 ili usklađivanje postojećeg sustava ISO 9001:2008 sa zahtjevima novog izdanja norme, slobodno nas kontaktirajte.

Koristi od implementacije ISO 9001:2015

Smanjenje ukupnih troškova poslovanja, veći profit, upravljanje rizicima poslovanja, osiguranje zadovoljstva kupaca, bolje tržišne mogućnosti, povećava povjerenje klijenata, kontrola svih procesa, veća odgovornost zaposlenih,bolja osposobljenost i edukacija zaposlenih, postizanje timskog rada,povećanje svijesti zaposlenih o kvalitetu, bolja iskorištenost vremena i resursa, stalno unapređenje kvaliteta i efikasnosti, pozicioniranje u društvu uspješnih…

Zahtjev za ponudom