Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama
Kako provesti antikorupcijski program

Kako provesti antikorupcijski program

“Korupcija je dio sustava koji moramo mijenjati. Korupcija ugrožava temelje demokracije, tako što rastače državu u svim njezinim elementima koji čine sustav. Mi vjerujemo da će to kolabirati, kraj tome će doći i korupcija će biti potisnuta uz pomoć vlastitih snaga i mogućnosti, te da ćemo postati slobodna zemlja sa slobodnim ljudima”

Lech Kaczynski

 

Kako provesti antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu

 

CILJ SEMINARA:

Upoznati polaznike o pravilnom provođenju antikorupcijskih programa u većinskom državnom vlasništvom.

 

PROGRAM SEMINARA:

 • Kako definirati, strukturirati i opisati Proces upravljanja antikorupcijom, nepravilnostima i prijevarama;
 • Metodologija opisa aktivnosti u pojedinim procesnim koracima kao priprema za procjenu rizika;
 • Kako izraditi Akcijski plan, Godišnji plan i Interne akte koji reguliraju pojedinosti upravljanja antikorupcijom, nepravilnostima i prijevarama;
 • Postupak procjene rizika;
 • Identifikacija izvora opasnosti i opasnosti te njihovo povezivanje sa procesnim aktivnostima;
 • Izrada kriterija za vrednovanje faktora rizika;
 • Analiza i evaluacija intenziteta rizika na aktivnostima ;
 • Obrada visokih rizika i implementacija rješenja u praksi;
 • Nadzor nad učincima mjera smanjivanja i sprečavanja rizika;
 • Prezentacija softvera za procjenu rizika antikorupcije, nepravilnosti i prijevara.

ZAHTJEV ZA IZRADU PONUDE

Pošaljite na e-mail: edukacija@oskar.hr ili fax. 01 6594 849

Oskar d.o.o., Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb
OIB 32193529865
tel. 01 6556233

Napomena: Za izradu ponude potreban nam je naziv organizacije, adresa organizacije, OIB organizacije i broj polaznika.

 

Prijavnica – PDF Prijavnica – On-line
Online školovanje