Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Kako provesti antikorupcijski program

Kako provesti antikorupcijski program

“Korupcija je dio sustava koji moramo mijenjati. Korupcija ugrožava temelje demokracije, tako što rastače državu u svim njezinim elementima koji čine sustav. Mi vjerujemo da će to kolabirati, kraj tome će doći i korupcija će biti potisnuta uz pomoć vlastitih snaga i mogućnosti, te da ćemo postati slobodna zemlja sa slobodnim ljudima”

Lech Kaczynski

 

Kako provesti antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu

 

CILJ SEMINARA:

Upoznati polaznike o pravilnom provođenju antikorupcijskih programa u većinskom državnom vlasništvom.

 

PROGRAM SEMINARA:

 • Kako definirati, strukturirati i opisati Proces upravljanja antikorupcijom, nepravilnostima i prijevarama;
 • Metodologija opisa aktivnosti u pojedinim procesnim koracima kao priprema za procjenu rizika;
 • Kako izraditi Akcijski plan, Godišnji plan i Interne akte koji reguliraju pojedinosti upravljanja antikorupcijom, nepravilnostima i prijevarama;
 • Postupak procjene rizika;
 • Identifikacija izvora opasnosti i opasnosti te njihovo povezivanje sa procesnim aktivnostima;
 • Izrada kriterija za vrednovanje faktora rizika;
 • Analiza i evaluacija intenziteta rizika na aktivnostima ;
 • Obrada visokih rizika i implementacija rješenja u praksi;
 • Nadzor nad učincima mjera smanjivanja i sprečavanja rizika;
 • Prezentacija softvera za procjenu rizika antikorupcije, nepravilnosti i prijevara.

NAČIN RADA:

 1. Seminar (učiona) se realizira u grupi od najviše 8 sudionika radi distance u svrhu zaštite zdravlja. Koriste se suvremene metode nastavnog rada s odraslima. Po završetku seminara polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju od strane Oskar-a.
 2. On-line PLATFORMA ZA EDUKACIJU – nema ograničenja u broju polaznika. Svi polaznici koji se prijave na on-line varijantu dobiti će pristup našoj platformi putem poveznice. Imaju mogućnost sami printati nastavni materijal. Svi nastavni materijali su ozvučeni, tako da ih polaznik može preslušati kad god mu odgovara. Dostupnost materijala prijavljenim polaznicima biti će 7 dana. Svaki prijavljeni sudionik ima mogućnost prema rasporedu rada uključiti se na ZOOM te na taj način doprinijeti raspravi na odslušanu temu. Polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju.

 

MJESTO ODRŽAVANJA:

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR,

Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb

tel. 01 6556233; fax. 01 6594849;

e-mail edukacija@oskar.hr i/ili ON-LINE PLATFORMA

 

TERMIN ODRŽAVANJA SEMINARA:

Prvi termin: : 1.6.2021.

Drugi termin: 9.9.2021.

DNEVNI RASPORED RADA (učiona), počinje u 09,00 sati, a završava u 16,00 sati.

ON-LINE platforma je dostupna 24 sata 7 dana.

 

DNEVNI RASPORED RADA

Seminar počinje u 09.00 sati, a završava u 16.00 sati.

 

PRISTOJBA ZA SEMINAR

UČIONICA:

 • 1.550,00 kuna + PDV.
 • Pristojba uključuje: materijale za polaznike, topli i hladni napici na pauzama, osiguran besplatan parking kod Centra i uvjerenja o usavršavanju.
 • Popust od 10% na drugog i trećeg prijavljenog iz iste organizacije.

ON-LINE:

  • 1.200,00 kuna + PDV.
  • Pristojba uključuje: materijale za polaznike, uvjerenja o usavršavanju.
  • Popust od 10% na drugog i trećeg prijavljenog iz iste organizacije.

PRISTOJBA ZA SEMINAR uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans.račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881

 

Prijavnica – PDF Prijavnica – On-line
Online školovanje