Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Školovanje za EOQ Process Manager

Školovanje za EOQ Process Manager

CILJ ŠKOLOVANJA ZA EOQ PROCESS MANAGER je osposobiti polaznike prema zahtjevima EOQ harmonizirane sheme za osnove upravljanja poslovnim procesima, konfiguraciju upravljanja poslovnim procesima, metodologiju dizajniranja poslovnih procesa, realizaciju upravljanja poslovnim procesima, poboljšanje poslovnih procesa i ulogu proces menadžera u organizacijama svih veličina i vrsta.

 

NAČIN RADA
 1. Školovanje (učiona) se realizira u grupi od najviše 8 sudionika radi distance u svrhu zaštite zdravlja. Koriste se suvremene metode nastavnog rada s odraslima. Po završetku školovanja izdaje se uvjerenje o usavršavanju od strane OSKAR-a, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita izdaje se certifikat (Oskar Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).
 2. On-line PLATFORMA ZA EDUKACIJU – nema ograničenja u broju polaznika. Svi polaznici koji se prijave na on-line varijantu dobiti će pristup našoj platformi putem poveznice. Imaju mogućnost sami printati nastavni materijal. Svi nastavni materijali su ozvučeni, tako da ih polaznik može preslušati kad god mu odgovara. Dostupnost materijala prijavljenim polaznicima biti će 14 dana. Svaki prijavljeni sudionik ima mogućnost prema rasporedu rada uključiti se na ZOOM te na taj način doprinijeti raspravi na odslušanu temu.

Polazniku se izdaje uvjerenje o usavršavanju. Po završetku školovanja izdaje se Uvjerenje o usavršavanju od strane Oskara, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita izdaje se certifikat (Oskar Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).

 

PREDUVJETI KANDIDATA ZA PRISTUP ISPITU
 • ŠKOLSKA SPREMA: minimalno srednja stručna sprema (SSS)
 • RADNO ISKUSTVO: 2 godine radnog iskustva
 • POTPISAN ETIČKI KODEKS EOQ – Prava i obveza nositelja certifikata (potpisan od strane kandidata)
 • ISKUSTVO U STRUCI: radno iskustvo u upravljanju procesnom orijentacijom  (najmanje 1 godina).
ISPIT- pismeni dio – prvi dio
 • 30 minuta
 • 20 pitanja višestrukog izbora (a,b,c,d)
 • (svako pitanja donosi 2 boda odnosno 2 ERP)
 • Maximum 40 ERP
ISPIT- pismeni dio (otvorena pitanja)-drugi dio
 • Vrijeme odgovora temelji se na složenosti pitanja, ali uglavnom je vremenski okvir od 20 minuta.
 • Ukupno 3 pitanja otvorenog tipa po kandidatu
 • Maximalni broj bodova po pitanju je 20 ERP
 • Ukupno za 3 zadatka 60 bodova (60 ERP)

Kriterij prolaznosti: Minimalan broj ERP-a za pismeni i usmeni ispit iznosi 60.

 

ŠKOLOVANJE U UKUPNOM TRAJANJU 40 NASTAVNIH SATI OBUHVAĆA SLJEDEĆE TEMATSKE CJELINE:
 • Osnove upravljanja poslovnim procesima
 • Konfiguracija upravljanja poslovnim procesima
 • Metodologija dizajniranja poslovnih procesa
 • Realizacija upravljanja poslovnih procesima
 • Poboljšanje poslovnih procesa
 • Uloga proces menadžera.
MJESTO ODRŽAVANJA ŠKOLOVANJA

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR
Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb
tel. 01 6556233; fax. 01 6594849
e-mail: edukacija@oskar.hr i/ili ON-LINE PLATFORMA

 

TERMIN ODRŽAVANJA ŠKOLOVANJA I ISPITA
 • UČIONA: 7.-11.2.2022.
 • ISPIT: 11.2.2022. s početkom u 15:00 sati
 • u slučaju ON-LINE PLATFORME polaznik sluša materiale kad god mu odgovara.
CIJENA ŠKOLOVANJA I ISPITA PO POLAZNIKU:

790 Eura. Cijena uključuje nastavni materijal, Uvjerenje o usavršavanju od strane Oskar d.o.o.. Ispitnu dokumentaciju, certifikat od strane Oskar Edukosa i Europske organizacije za kvalitetu.

 

DODATNI POPUSTI ZA NAVEDENO ŠKOLOVANJE

Povodom 30. godina rada i razvoja Oskar, Centar za razvoj i kvalitetu  9. travnja 2021. godine. slavi svoj veliki rođendan. Donosili smo odluke na temelju činjenica i zaključivali isključivo na egzaktnim rezultatima. Uvijek smo slijedili utemeljene pravce. Strateški ciljevi nikad nisu zaobiđeni, a naš korisnik i partner uvijek je bio u središtu naše pozornosti – naša alfa i omega. Tako je bilo, tako jest i tako će biti i nadalje. Idemo dalje, jer uvijek smo išli uz rame naših partnera, suradnika i prijatelja.

Odlukom UPRAVE pružamo svojim korisnicima usluga u ovoj za nas velikoj godini 30% popusta na sva međunarodna školovanja.

 

PRISTOJBA ZA ŠKOLOVANJE

Uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans. račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881.

 

Prijavnica – On-line

 

Prijavnica – PDF
Online školovanje