Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Školovanje za EOQ Process Manager

Školovanje za EOQ Process Manager

CILJ ŠKOLOVANJA ZA EOQ PROCESS MANAGER je osposobiti polaznike prema zahtjevima EOQ harmonizirane sheme za osnove upravljanja poslovnim procesima, konfiguraciju upravljanja poslovnim procesima, metodologiju dizajniranja poslovnih procesa, realizaciju upravljanja poslovnim procesima, poboljšanje poslovnih procesa i ulogu proces menadžera u organizacijama svih veličina i vrsta.

NAČIN RADA

Realizira se u grupi od najviše 20 sudionika. Koriste se suvremene metode nastavnog rada s odraslima. Tijekom trajanja tečajeva sudionici se uvježbavaju u tehnikama samostalnog i timskog rada. Po završetku školovanja polaznik stječe uvjet za dobivanje uvjerenja o usavršavanju koje dodjeljuje OSKAR, što je preduvjet za polaganje ispita.

ŠKOLOVANJE U UKUPNOM TRAJANJU 40 NASTAVNIH SATI OBUHVAĆA SLJEDEĆE TEMATSKE CJELINE:

  • Osnove upravljanja poslovnim procesima
  • Konfiguracija upravljanja poslovnim procesima
  • Metodologija dizajniranja poslovnih procesa
  • Realizacija upravljanja poslovnih procesima
  • Poboljšanje poslovnih procesa
  • Uloga proces menadžera.

PREDUVJETI ZA PRISTUP ISPITU

Visoka ili viša stručna sprema (dokazuje se kopijom diplome) te potvrda o minimalno 6 godine radnog iskustva; od toga 2 godine iskustva u upravljanju (dokazuje se ovjerenom potvrdom od tvrtke) i/ili srednja stručna sprema (dokazuje se kopijom svjedodžbe) te potvrda o minimalno 8 godina radnog iskustva; od toga 4 godine iskustva u upravljanju (dokazuje se ovjerenom potvrdom od tvrtke).

MJESTO ODRŽAVANJA ŠKOLOVANJA

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR,

Radoslava Cimermana 36a;

10000 Zagreb

tel. 01 6556233;

fax. 01 6594849;

e-mail edukacija@oskar.hr.

TERMIN ODRŽAVANJA ŠKOLOVANJA

Planiran je u periodu od  30.3.-2.4.2020. godine.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA

Planiran je za 3.4.2020. godine u 10 sati. Navedeni ispit održava OSKAR Edukos – Ustanova za certificiranje osoblja.

CIJENA ŠKOLOVANJA I ISPITA

Iznosi 5.900,00 kuna uvećano za PDV. Cijena uključuje nastavni materijal, ispitnu dokumentaciju, certifikat od strane OSKAR Edukosa i Europske organizacije za kvalitetu, osvježenje na pauzama i parking.

POPUSTI ZA NAVEDENO ŠKOLOVANJE

10% popusta za organizaciju koja na navedeno školovanje pošalje 2-3 osobe. 5% popusta za organizacije koje su koristile OSKAR-ove usluge. IN-HOUSE ŠKOLOVANJA se posebno dogovaraju s naručiteljem školovanja.

PRISTOJBA ZA ŠKOLOVANJE

Uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans. račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881.

 

Prijavnica