Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama
Školovanje za EOQ Process Manager

Školovanje za EOQ Process Manager

CILJ ŠKOLOVANJA ZA EOQ PROCESS MANAGER je osposobiti polaznike prema zahtjevima EOQ certifikacijske sheme iz područja osnove upravljanja poslovnim procesima, konfiguracije upravljanja poslovnim procesima, realizacija upravljanja poslovnim procesima, poboljšanje poslovnih procesa i uloge Process Managera u organizacijama svih veličina i vrsta.

NAČIN RADA

Tečajevi se realiziraju u grupi od najviše 12 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Tijekom trajanja tečajeva sudionici se uvježbavaju u tehnikama samostalnog i timskog rada, upoznaju vještine rukovođenja timom i tehniku prezentacije. Po završetku tečaja dobiva se uvjerenje o usavršavanju od strane Oskara, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita izdaje se međunarodni certifikat EOQ Process Manager od strane Europske organizacije za kvalitetu i nacionalni certifikat od strane OSKAR EDUKOSA .

 

O PROGRAMU

40 nastavnih sati. Organizator školovanja pruža mogućnost i alternativnim oblicima učenja (npr.samo-učenje , e-učenje). Oskar d.o.o. je u 2020. godini otvorio platformu na kojoj polaznik preuzima svoje materijale. Svi materijali su ozvučeni te prema rasporedu rada spaja se sa nastavnikom na TEAMS i zajedno rješavaju određene nejasnoće ukoliko ih ima.

 

Osnove upravljanja poslovnim procesima

 • Što o procesima govori norma ISO 9001 ( trenutno okruženje)
 • Razumijevanje modernog upravljanje procesima
 • Razumijevanje terminologije
 • Karakteristike upravljanja procesima
 • Ciljevi i ključni parametri
 • Karakteristike upravljanja procesima
 • Koristi upravljanja procesima

Konfiguracija upravljanja poslovnim procesima

 • Mreža procesa
 • Konfiguracija za podrucje rada
 • Strategija usmjerene procesne strukture i djelatnosti (Upravljanje procesnim ciljevima/Upravljanje ciljevima funkcija)
 • Uloge u procesno orijentiranim organizacijama
 • Povezivanje uloga u procesu s funkcijama u organizaciji
 • Uloga voditelja procesa u konfiguraciji
 • Dužnosti i odgovornosti vlasnika procesa
 • Tehnike rješavanja problema u procesima
 • Parato dijagram, dijagram rasipanja, kontrolne karte, histogram, kontrolni obrazac(Tally Sheet), dijagram uzroka i posljedica

Metodologija dizajniranje i upravljanja poslovnih procesa

 • Strukturni elementi organizacije
 • Osnove procesnog upravljanja
 • Vrste procesa (nezavisni procesi, linearni/serijski procesi, paralelni procesi, diskontinuirani procesi)
 • Klasifikacija procesa (procesi upravljanja, temeljni procesi/glavni procesi, procesi podrške/vertikalni procesi)
 • Faze pri modeliranju procesa
 • IDEFO metodologija
 • Opčenito o metodologiji modeliranja poslovnih procesa (IDEFO)
 • Modeliranje procesa tipovi prikaza (statički, dinamički i ostali prokazi)
 • Razine procesa
 • Pravila modeliranja, dekompozicija procesa, pravila očuvanja tokova podataka, temeljni koraci izrade modela
 • Definicija procesa – opis procesa
 • Primjer iz prakse
 • Detaljna dekompozicija jednog procesnog koraka
 • Dinamički prikaz procesa i odgovornosti u procesu
 • Tok informacija u procesu
 • Plan mjerenja u procesu – primjer iz prakse

Realizacija upravljanja poslovnih procesima

 • Planiranje u okviru konfiguracije procesa (Planiranje resursa, planiranje komunikacija i konzultacija, plan mjerenja u procesu, planiranje ciljeva kvalitete, planiranje promjena)
 • Organizacija rada za upravljanje procesima
 • Osnovni elementi organizacije koje treba definirati
 • Priprema raspolaganja resursima u procesu
 • Kontrole u procesu
 • Poboljšanje poslovnih procesa
 • Ključni parametri za ocjenu kvalitete procesa
 • Sposobnost procesa u ocjeni kvalitete procesa
 • SIPOC Analiza (Koraci u kreiranju SIPOC analize)

Poboljšanje poslovnih procesa

 • Upravljanje promjenama (Razlozi, efekti, faze, analize, planiranje)
 • Implementacija, kontrola perfomansi, analiza zainteresiranih strana
 • Supply Chain Management (SCM)
 • Funkcija kvalitete razvoja (QFD) ( Primjer QFD analize, faze/koraci primjene QFD analize)
 • Šest Sigma/Six Sigma ( Definicija-Što je Six Sigma?, principi, izvori za Six Sigma projekte, Sigma razine, podrucje primjene, implementacijski modul u 12 koraka, pravila, organizacija projekta i uloge, Six Sigma piramida.)

Uloga i osobine Proces menadžera

 • Pozicija Proces menadžera
 • Osobine Proces menadžera
 • Specifikacija posla Proces menadžera
 • Odnos prema menadžeru kvalitete
PREDUVJETI KANDIDATA ZA PRISTUP ISPITU
 • ŠKOLSKA SPREMA: minimalno srednja stručna sprema (SSS)
 • RADNO ISKUSTVO: 2 godine radnog iskustva
 • POTPISAN ETIČKI KODEKS EOQ – Prava i obveza nositelja certifikata (potpisan od strane kandidata)
 • ISKUSTVO U STRUCI: radno iskustvo u upravljanju procesnom orijentacijom  (najmanje 1 godina).
ISPIT- pismeni dio – prvi dio
 • 30 minuta
 • 20 pitanja višestrukog izbora (a,b,c,d)
 • (svako pitanja donosi 1 bod)
 • Maximum 40 ERP
ISPIT- pismeni dio (otvorena pitanja)-drugi dio
 • Vrijeme odgovora temelji se na složenosti pitanja, ali uglavnom je vremenski okvir od 20 minuta
 • Ukupno 3 pitanja otvorenog tipa po kandidatu
 • Maximalni broj bodova po pitanju je 20 ERP
 • Ukupno za 3 zadatka 60 bodova (60 ERP)

Kriterij prolaznosti: Minimalan broj ERP-a za pismeni i usmeni ispit iznosi 60.

 

MJESTO ODRŽAVANJA ŠKOLOVANJA

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR
Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb
tel. 01 6556233; fax. 01 6594849
e-mail: edukacija@oskar.hr i/ili ON-LINE PLATFORMA

 

DATUM ODRŽAVANJA ŠKOLOVANJA I ISPITA

 

Raspored rada ponedjeljak – petak (16.-20. 10 2023)

 

16. – 19.10.2023 (ponedjeljka -četvrtak)

09:00 – 10:30 radni dio

10:30 – 10:45 odmor

10:45 – 12:15 radni dio

12:15 – 13:00 odmor

13:00 – 14:30 radni dio

14:30 – 14:45 odmor

14:45 – 15:45 radni dio

 

20.10.2023. (petak)

09:00 – 10:30 radni dio

10:30 – 10:45 odmor

10:45 – 12:15 radni dio

12:15 – 13:00 odmor

13:00 – 16:00 ISPIT

CIJENA MEĐUNARODNOG ŠKOLOVANJA ZA EOQ Process Manager (PM)

890,00 eura uvećano za PDV

CIJENA ISPITA ZA EOQ Process Manager (PM) I IZDAVANJE MEĐUNARODNOG CERTIFIKATA ZA EOQ Process Manager

120,00 eura uvećano za PDV

DODATNI POPUSTI ZA NAVEDENO ŠKOLOVANJE

Svi Oskarovi korisnici usluga imaju pravo na popust od 10% na školovanje i ispit.

 

PRISTOJBA ZA REFRESHER SEMINAR

Uplaćuje se na račun:

ZAGREBAČKA BANKA Transakcijski račun: HR8823600001102986271 IBAN:HR8823600001102986271/ SWIFT:ZABAHR2X

 

Prijavnica – On-line

 

Prijavnica – PDF
Online školovanje