Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Školovanje za EOQ Process Manager

Školovanje za EOQ Process Manager

CILJ ŠKOLOVANJA ZA EOQ PROCESS MANAGER je osposobiti polaznike prema zahtjevima EOQ harmonizirane sheme za osnove upravljanja poslovnim procesima, konfiguraciju upravljanja poslovnim procesima, metodologiju dizajniranja poslovnih procesa, realizaciju upravljanja poslovnim procesima, poboljšanje poslovnih procesa i ulogu proces menadžera u organizacijama svih veličina i vrsta.

 

NAČIN RADA

 1. Školovanje (učiona) se realizira u grupi od najviše 8 sudionika radi distance u svrhu zaštite zdravlja. Koriste se suvremene metode nastavnog rada s odraslima. Po završetku školovanja izdaje se uvjerenje o usavršavanju od strane OSKAR-a, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita izdaje se certifikat (Oskar Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).
 2. On-line PLATFORMA ZA EDUKACIJU – nema ograničenja u broju polaznika. Svi polaznici koji se prijave na on-line varijantu dobiti će pristup našoj platformi putem poveznice. Imaju mogućnost sami printati nastavni materijal. Svi nastavni materijali su ozvučeni, tako da ih polaznik može preslušati kad god mu odgovara. Dostupnost materijala prijavljenim polaznicima biti će 14 dana. Svaki prijavljeni sudionik ima mogućnost prema rasporedu rada uključiti se na ZOOM te na taj način doprinijeti raspravi na odslušanu temu.

Polazniku se izdaje uvjerenje o usavršavanju. Po završetku školovanja izdaje se Uvjerenje o usavršavanju od strane Oskara, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita izdaje se certifikat (Oskar Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).

 

ŠKOLOVANJE U UKUPNOM TRAJANJU 40 NASTAVNIH SATI OBUHVAĆA SLJEDEĆE TEMATSKE CJELINE:

 • Osnove upravljanja poslovnim procesima
 • Konfiguracija upravljanja poslovnim procesima
 • Metodologija dizajniranja poslovnih procesa
 • Realizacija upravljanja poslovnih procesima
 • Poboljšanje poslovnih procesa
 • Uloga proces menadžera.

PREDUVJETI ZA PRISTUP ISPITU

Visoka ili viša stručna sprema (dokazuje se kopijom diplome) te potvrda o minimalno 2 godine radnog iskustva i/ili srednja stručna sprema (dokazuje se kopijom svjedodžbe) te potvrda o minimalno 4 godina radnog iskustva.

.

MJESTO ODRŽAVANJA ŠKOLOVANJA

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR
Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb
tel. 01 6556233; fax. 01 6594849
e-mail: edukacija@oskar.hr i/ili ON-LINE PLATFORMA

 

TERMIN ODRŽAVANJA ŠKOLOVANJA

19.-23.10.2020. godine. (Ispit 6.11.2020 u 14 sati. Ispit održava Oskar-Edukos, Ustanova za certificiranje osoblja)

 

PRISTOJBE ZA ŠKOLOVANJE

Učionica:

 • 5.900,00 kuna + PDV ili 800 EUR.
 • Pristojba uključuje materijal za polaznike, ispitnu dokumentaciju, certifikat od strane Oskar Edukosa i Europske organizacije za kvalitetu s pripadajućom karticom, osvježenje na pauzama i parking.
 • Popust od 10% na drugog i trećeg prijavljenog iz iste organizacije.

On-line:

 • 4.900,00 kuna + PDV i/ili 650 EUR.
 • Pristojba uključuje materijal za polaznike, ispitnu dokumentaciju, certifikat od strane Oskar Edukosa i Europske organizacije za kvalitetu s pripadajućom karticom.
 • Popust od 10% na drugog i trećeg prijavljenog iz iste organizacije.

POPUSTI ZA NAVEDENO ŠKOLOVANJE

 • 5% popusta za organizacije koje su koristile Oskarove usluge
 • IN HOUSE ŠKOLOVANJA se posebno dogovaraju sa naručiteljem školovanja

 

PRISTOJBA ZA ŠKOLOVANJE

Uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans. račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881.

 

Prijavnica – On-line

 

Prijavnica – PDF
Online školovanje