Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

Poslovna orijentacija

OSKAR vlastitim znanjima zaposlenika i suradnika te prijenosom znanja iz Europe i drugih razvijenih država želi unaprijediti pristup cjeloživotnoj izobrazbi i usavršavanju odraslih ljudi, kako bi učinkovitije obavljali svoje svakodnevne radne obveze.

 

Prvenstveno smo usmjereni prema usavršavanju menadžera kojima pružamo mogućnost za usavršavanje i unaprjeđivanje osposobljenosti u području suvremenih sustava upravljanja, čime se postupno smanjuje razlika u odnosu na osposobljenost njihovih kolega iz razvijenih članica Europske unije. Posebno područje OSKAR-ove djelatnosti je pružanje savjetničkih usluga organizacijama koje izgrađuju suvremene sustave upravljanja.

Kao što je rečeno u uvodu, djelatnost Oskara usmjerena je na unaprjeđenja obrazovanja i cjeloživotnog usavršavanja odraslih osoba tijekom njihova radnog vijeka, a sve u cilju uspješnijeg obavljanja svakodnevnih radnih zadaća. Dobro je poznata činjenica da je stečeno znanje u redovnom školskom sustavu samo neophodna polazna osnovica na putu do potpune kompetentnosti. Uspješni postaju i ostaju samo oni ljudi koji stalno ulažu u sebe, pritom osvježavajući i proširujući svoja znanja, vještine i umijeća. Stoga se OSKAR opredijelio za organiziranje edukacije iz različitih područja usavršavanja namijenjenih za upravljanje, osobito za upravljanje sustavima kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti, rizika, vođenje tvrtki te usavršavanja u području struke: uvježbavanje komunikacijskih vještina, poučavanje, timski rad i sve ono što polaznicima edukacije može pomoći kako za uspješno obavljanje zadaća uvjetovanih određenim radnim mjestom (zahtjevima za korporacijsko znanje) tako i za njihovo napredovanje. Programi su prilagođeni svim razinama izobrazbe i različitih su oblika i sadržaja; od otvorenih seminara za pojedinačno uključivanje do zatvorenih seminara namijenjenih za specifične potrebe pojedine organizacije i djelatnika određene tvrtke. Progresivni razvoj programa izobrazbe iz ponude OSKAR-a uočava se kroz broj korisnika i razvoj međunarodno priznatih škola za menadžere. Takav se razvoj djelatnosti ne bi mogao postići bez angažiranja širokog kruga stručnih, metodički i andragoški posebno osposobljenih predavača, ispitivača, savjetnika i moderatora. Trajno ispitujući potrebe i želje postojećih i potencijalnih korisnika svojih usluga, OSKAR širi svoju programsku djelatnost, a prilagođava je promjenljivim zahtjevima tržišta.

Drugo područje djelatnosti OSKAR-a su savjetodavne usluge koje pružaju naši suradnici koji su po kompetentnosti na najvišoj znanstveno-stručnoj razini. Uz korištenje suvremenih metodologija pomažemo u rješavanju svakog problema na koji se nailazi u nekoj tvrtci, organizaciji ili ustanovi. Nadalje, stručnjaci OSKAR-a savjetodavnim radom pomažu u sprječavanju pojave problema poslovanja u organizaciji usmjerenih na upravljanju poslovnim procesima, upravljanje projektima, upravljanju kvalitetom, upravljanju rizicima, okolišem, zdravljem i sigurnosti i slično. Pružamo savjetničke usluge pri uspostavi sustava kvalitete, sustava zaštite okoliša, sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću i drugih ISO sustava upravljanja prema važećim normama i standardima.

Tijekom proteklih dvadeset sedam (27) godina rada i razvoja naši su suradnici rasli s OSKAR-om i danas se zbog njihove uspješnosti možemo ponositi njima. Svjesni činjenice da kvaliteta u najširem smislu danas nije izbor, nego zahtjev opstanka svake tvrtke i pojedinca, i dalje zadržavamo utemeljenu poslovnu orijentaciju. Svjetski priznate ISO norme i standardi danas su znane i potrebne svakoj tvrtki, organizaciji i ustanovi koja drži do sebe i koja planira budućnost. Danas je priznata kvaliteta preporuka, a sutra se neće moći opstati bez nje. Uvođenje i restrukturiranje sustava upravljanja, prilagodba zahtjevima revidiranih normi za upravljanje kvalitetom, upravljanje okolišem, zdravljem i sigurnošću kao i integriranje tih zahtjeva u cjeloviti poslovni sustav zahtijeva angažiranje savjetnika OSKAR-a. U tom području OSKAR prati suvremena kretanja i nudi savjetničke usluge i obrazovanje prema programima Europske organizacije za kvalitetu i s certifikatima koji se priznaju u Europi za zvanje suradnika u kvaliteti, menadžera kvalitete i auditora kvalitete, suradnika za upravljanje okolišem, menadžera za upravljanje okolišem i auditora upravljanja okolišem, menadžera za upravljanje rizicima, procesnog i projektnog menadžera te menadžera sustava sigurnosti hrane.

Posebna nam je ponuda usluga analiza postojećeg stanja upravljanja, organizacije i poslovnih procesa, što nudimo kao početak svakog ozbiljnijeg stručnog posla. Nužno je da korisnici znaju gdje su sada i što trebaju učiniti za postizanje željenog poslovnog cilja. Tako OSKAR pomaže izbjegavanje stranputica u rješavanju poslovnih problema i dodatnih troškove organizacije. U poslovanju su od osobitog značenja analize i procjene rizika poslovanja te procjene ugroženosti, budući da se bez takvih analiza ne može upravljati sigurnošću poslovanja kao nezaobilaznim čimbenikom kvalitete poslovanja.

Neprestanim ispitivanjem zahtjeva koje nameću naši korisnici i tržište pozorno osluškujemo njihove potrebe i potrebe budućih korisnika naših usluga. Vlastitim razvojem i povezivanjem s istaknutim ustanovama i asocijacijama u Europi nudimo nove sadržaje, nove oblike i načine rada te nov duh primjeren zahtjevima kretanja na tržištu.

Online školovanje