Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

ISO 37001 Sustav upravljanja anti korupcijom

Korupcija je široko rasprostranjena pojava.

Ona izaziva ozbiljne moralne, ekonomske i političke probleme, ometa razvoj i narušava konkurenciju. Ona urušava pravosuđe, narušava ljudska prava i predstavlja prepreku za oslobađanje od siromaštva. Ona također povećava troškove poslovanja, uvodi neizvjesnosti u komercijalne transakcije, povećava troškove robe i usluga, smanjuje kvalitetu proizvoda i usluga što može dovesti do gubitka života i imovine, uništava povjerenje u institucije i ometa fer i efikasan rad tržišta.

Sukladnost s ovom međunarodnom normom ne može garantirati da se podmićivanje nije dogodilo ili da se neće dogoditi u odnosu na organizaciju, budući da nije moguće u potpunosti eliminirati rizik od podmićivanja. Međutim, ova međunarodna norma može pomoći organizaciji da implementira mjere za prevenciju, otkrivanje i poduzimanje mjera u vezi podmićivanja. Međunarodni standard ISO 37001:2016 – Sustav upravljanja za borbu protiv korupcije odražava međunarodnu dobru praksu i primjenjiva je u svim pravnim sustavima. Primjena ISO 37001 na male, srednje i velike organizacije u svim sektorima, uključujući državni, javni, privatni i neprofitni sektor. Rizici od podmićivanja s kojima se suočavaju organizacije variraju u zavisnosti od faktora kao što su veličina organizacije, lokacije i sektori u kojima organizacija radi i priroda, obujma i složenost aktivnosti organizacije. Zbog toga ova međunarodna norma specificira zahtjev za politikom, procedurama i kontrolom koje su proporcionalne riziku od podmićivanja s kojima se organizacija suočava.

Prednosti i koristi od implementacije ISO 37001

Pomaže organizaciji u implementaciji sustava upravljanja protiv podmićivanja ili u unapređivanju njenih postojećih kontrola, pomaže da se menadžmentu i vlasnicima organizacija, korisnicima i drugim poslovnim suradnicima pruži dokaz da je organizacija implementirala međunarodno priznatu dobru praksu kontrola protiv podmićivanja.

 

Zahtjevi norme ISO 37001

ISO 37001 pomoći će u sprječavanju, otkrivanju i rješavanju problema podmićivanja, bez obzira na to radi li se o podmićivanju organizacije ili podmićivanju u njenu korist, korist njenih zaposlenih ili poslovnih partnera. Sustav upravljanja za borbu protiv podmićivanja definira zahtjeve za politikom i procedure protiv podmićivanja, zahtjeve za rukovođenje, posvećenost i odgovornost top menadžmenta, za nadzor odgovornog menadžera, za obaveznu edukaciju za borbu protiv podmićivanja, za procjenu rizika i provjere u projektu, za financijsku kontrolu, kontrolu nabave, komercijalnu kontrolu i kontrolu pri ugovaranju, za izvještavanje i praćenje, za istragu i pregled, za provođenje korektivnih mjera i stalno poboljšavanje.

Zahtjev za ponudom
Online školovanje