Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

EOQ Occupational Health and Safety Systems Manager

EOQ je skraćeni naziv za Europsku organizaciju za kvalitetu.

Europska organizacija za kvalitetu osnovana 1956. godine i njezino članstvo danas se sastoji od 34 nacionalne Europske organizacije za kvalitetu te institucija, tvrtki i individualaca iz cijeloga svijeta. Europska organizacija za kvalitetu je nezavisna i neprofitna organizacija i njezin rad temelji se na belgijskom zakonu. Prepoznata je u Europskoj uniji i šire kao interdisciplinarna organizacija koja teži učinkovitom unapređenju u području upravljanja kvalitetom, a djeluje kao koordinacijsko tijelo i katalizator svojih punopravnih članica.

Sigurnost i izbjegavanje rizika jedan je od najznačajnijih zahtjeva suvremenog življenja. U svim razvijenim zemljama podiže se svijest o potrebi povećanja sigurnosti i života sa što manje rizika. Jedini ispravan put je unapređivanje u upravljanju sigurnošću i rizicima u svakodnevnom životu. Zadaća menadžmenta i svih zaposlenika je identificirati rizike i upravljati njima uz pomoć menadžerskih alata.

 

Način rada

Tečajevi se realiziraju u grupi od najviše 20 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Tijekom trajanja ciklusa/tečajeva sudionici se u potpunosti uvježbavaju u tehnikama grupnog i timskog rada, upoznaju vještine rukovođenja timom i tehniku prezentacije.
Po završetku svakog tečaja OSKAR dodjeljuje uvjerenje o usavršavanju, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita menadžer dobiva certifikat OSKAR Edukosa i EOQ certifikat.

 

Preduvjet za upis na školovanje

Visoka i viša stručna sprema (dokazuje se kopijom diplome) te potvrda o 4 godine radnog iskustva; od toga 2 godine iskustva u području upravljanja zaštite zdravlja i sigurnosti. Srednja stručna sprema (dokazuje se kopijom svjedodžbe) te potvrda o 8 godina radnog iskustva; od toga 4 godine iskustva u području upravljanja zaštite zdravlja i sigurnosti.

 

Ciklus tečajeva u ukupnom trajanju od 160 nastavnih sati obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
  • MO1 Uvod u zaštitu zdravlja i sigurnosti
  • MO2 Sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti
  • MO3 Analiza i metode zaštite zdravstvenih i sigurnosnih rizika
  • MO4 Pregled i nadzor u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti
  • MO5 Audit sustava zaštite zdravlja i sigurnosti
  • MO6 Korektivne i preventivne akcije u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti
  • MO7 Plan za izvanredne prilike
  • MO8 Pravno-normativno određenje zaštite zdravlja i sigurnosti.

www.eoq.org (Competence Specifications and Certification Schemes)

Online školovanje