Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Seminar za interne auditore i ispit

Seminar za interne auditore i ispit

Oskar d.o.o. je otvorio platformu za on-line edukaciju. Svi koje se prijave dobiti će pristup našoj platformi putem poveznice. Polaznici imaju mogućnost sami printati nastavni materijal. Svi nastavni materijali su ozvučeni, tako da ih polaznik može preslušati kad god mu odgovara. Dostupnost materijala prijavljenim polaznicima  biti će na raspolaganju 7 dana. Svaki prijavljeni sudionik ima mogućnost prema rasporedu rada uključiti se na ZOOM te na taj način doprinijeti raspravi na odslušanu temu.

 

CILJ SEMINARA

Cilj seminara je osposobiti polaznika prema smjernicama ISO 19011:2018 za pripremu i provođenje internog audita u organizacije svih veličina i vrsta.

 

NAČIN RADA

On-line PLATFORMA ZA EDUKACIJU.
Nema ograničenja u broju polaznika.
Polazniku se izdaje uvjerenje o usavršavanju.

 

SEMINAR U UKUPNOM TRAJANJU 14 NASTAVNIH SATI OBUHVAĆA SLJEDEĆE TEMATSKE CJELINE:
 • Pojam i upotreba kriterija;
 • Norma za auditiranje;
 • Osnove audita;
 • Priprema za audit;
 • Provođenje audita;
 • Auditori-nezavisni ocjenjivači;
 • Tehnike komuniciranja auditora.
UVJETI ZA PRISTUP ISPITU
 • Kopija svjedodžbe/diplome (minimalno potrebna SSS)
 • Minimalno jedna godina radnog iskustva (potvrda)
 • Odslušani seminar za internog auditora (uvjerenje o usavršavanju)
O ISPITU

Ispit će se održati on-line (20 pitanja višestrukog izbora). Nakon uspješno položenog ispita polaznik stječe pravo na izdavanje certifikata.

 

MJESTO ODRŽAVANJA SEMINARA

ON-LINE PLATFORMA OSKAR – MENADŽMENT CENTAR
Radoslava Cimermana 36a; 10000 Zagreb
tel. 01 6556 233; fax. 01 6594 849;
e- mail edukacija@oskar.hr

 

TERMIN ODRŽAVANJA SEMINARA

17.-18.6.2020.
ISPIT 24.6.2020. u 14 sati
i
14.-15.7.2020.
ISPIT 16.7.2020. u 14 sati

 

CIJENA SEMINARA I ISPITA

1.850,00 kuna + PDV.
Za svakog narednog polaznika iz iste organizacije popust od 10%.
Cijena uključuje Uvjerenje o usavršavanju i Certifikat za Internog auditora nakon položenog ispita.

 

PRISTOJBA ZA SEMINAR I ISPIT uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans. račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881

 

 

Prijavnica – On-line Prijavnica – PDF
Online školovanje