Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Seminar za interne auditore i ispit

Seminar za interne auditore i ispit

OSKAR je otvorio platformu za on-line edukaciju tako da polaznici imaju mogućnosti slušati nastavu u učioni (max. grupa do 8 polaznika) i/ili on-line.

Svi korisnici koji se prijave na on-line varijantu dobiti će pristup našoj platformi putem poveznice. Imaju mogućnost sami printati nastavni materijal. Svi nastavni materijali su ozvučeni, tako da ih polaznik može preslušati kad god mu odgovara. Dostupnost materijala prijavljenim polaznicima biti će 7 dana. Svaki prijavljeni sudionik ima mogućnost prema rasporedu rada uključiti se na ZOOM te na taj način doprinijeti raspravi na odslušanu temu.

 

CILJ SEMINARA

Osposobiti polaznika prema smjernicama ISO 19011:2018 za pripremu i provođenje internog audita u organizacije svih veličina i vrsta.

 

NAČIN RADA

Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Po završetku svakog modula dobiva se uvjerenje o usavršavanju od strane OSKAR-a, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita izdaje se certifikat od strane Oskar Edukos – Ustanova za certificirano osoblje..

 

SEMINAR U UKUPNOM TRAJANJU 14 NASTAVNIH SATI OBUHVAĆA SLJEDEĆE TEMATSKE CJELINE:
 • Pojam i upotreba kriterija i norma za auditiranje;
 • Pojmovi, definicije i osnove audita;
 • Priprema audita;
 • Implementacija programa audita;
 • Pokretanje audita;
 • Pripremne aktivnosti audita;
 • Provođenje audita;
 • Kreiranje zaključaka audita;
 • Priprema i distribucija izvještaja o auditu;
 • Kompetencija i vrednovanje auditora;
 • Uspostava kriterija procjene auditora, odabir metode i provođenje procjene;
 • Tehnike komuniciranja auditora.
UVJETI ZA PRISTUP ISPITU
 • Kopija svjedodžbe/diplome (minimalno potrebna SSS),
 • Minimalno jedna godina radnog iskustva (potvrda),
 • Odslušani seminar za internog auditora (uvjerenje o usavršavanju).
O ISPITU

(20 pitanja višestrukog izbora). Nakon uspješno položenog ispita polaznik stječe pravo na izdavanje certifikata.

 

MJESTO ODRŽAVANJA SEMINARA

ON-LINE PLATFORMA OSKAR – MENADŽMENT CENTAR
Radoslava Cimermana 36a; 10000 Zagreb
tel. 01 6556 233; fax. 01 6594 849;
e- mail edukacija@oskar.hr

 

TERMIN ODRŽAVANJA SEMINARA
Prvi termin
Drugi termin
Treći termin
Četvrti termin

 

CIJENA SEMINARA I ISPITA (UČIONICA)

2.450,00 kuna + PDV ili (320 EUR)

Pristojba uključuje: materijale za polaznike, topli i hladni napici na pauzama, osiguran besplatan parking kod centra i uvjerenja o usavršavanju.

NAPOMENA: Popust od 10% na drugog i trećeg prijavljenog iz iste organizacije.

 

CIJENA SEMINARA I ISPITA (on-line)

2.150,00 kuna + PDV ili (280 EUR)

Pristojba uključuje: materijale za polaznike, nastavni materijali i uvjerenja o usavršavanju.

NAPOMENA: Popust od 10% na drugog i trećeg prijavljenog iz iste organizacije.

 

PRISTOJBA ZA SEMINAR I ISPIT uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans.račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881

 

 

Prijavnica – On-line Prijavnica – PDF
Online školovanje