Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama
Seminar za interne auditore i ispit

Seminar za interne auditore i ispit

OSKAR je otvorio platformu za on-line edukaciju tako da polaznici imaju mogućnosti slušati nastavu u učioni (max. grupa do 8 polaznika) i/ili on-line.

Svi korisnici koji se prijave na on-line varijantu dobiti će pristup našoj platformi putem poveznice. Imaju mogućnost sami printati nastavni materijal. Svi nastavni materijali su ozvučeni, tako da ih polaznik može preslušati kad god mu odgovara. Dostupnost materijala prijavljenim polaznicima biti će 10 dana. Svaki prijavljeni sudionik ima mogućnost prema rasporedu rada uključiti se na ZOOM te na taj način doprinijeti raspravi na odslušanu temu.

 

CILJ SEMINARA

Osposobiti polaznika prema smjernicama ISO 19011:2018 za pripremu i provođenje internog audita u organizacije svih veličina i vrsta.

 

NAČIN RADA

Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Po završetku svakog modula dobiva se uvjerenje o usavršavanju od strane OSKAR-a, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita izdaje se certifikat od strane Oskar Edukos – Ustanova za certificirano osoblje..

 

SEMINAR U UKUPNOM TRAJANJU 14 NASTAVNIH SATI OBUHVAĆA SLJEDEĆE TEMATSKE CJELINE:
 • Pojam i upotreba kriterija i norma za auditiranje;
 • Pojmovi, definicije i osnove audita;
 • Priprema audita;
 • Implementacija programa audita;
 • Pokretanje audita;
 • Pripremne aktivnosti audita;
 • Provođenje audita;
 • Kreiranje zaključaka audita;
 • Priprema i distribucija izvještaja o auditu;
 • Kompetencija i vrednovanje auditora;
 • Uspostava kriterija procjene auditora, odabir metode i provođenje procjene;
 • Tehnike komuniciranja auditora.
UVJETI ZA PRISTUP ISPITU
 • Kopija svjedodžbe/diplome (minimalno potrebna SSS),
 • Minimalno jedna godina radnog iskustva (potvrda),
 • Odslušani seminar za internog auditora (uvjerenje o usavršavanju).
O ISPITU

(20 pitanja višestrukog izbora). Nakon uspješno položenog ispita polaznik stječe pravo na izdavanje certifikata.

 

MJESTO ODRŽAVANJA SEMINARA

ON-LINE PLATFORMA OSKAR – MENADŽMENT CENTAR
Radoslava Cimermana 36a; 10000 Zagreb
tel. 01 6556 233; fax. 01 6594 849;
e- mail edukacija@oskar.hr

 

TERMIN ODRŽAVANJA SEMINARA
Prvi termin
Drugi termin
Treći termin

 

TERMIN ODRŽAVANJA SEMINARA (ON-LINE) PLATFORMA:

Polaznici pristupaju nastavnim materijalima kada žele. Link im je na raspolaganju 10 dana. Svi materijali su ozvučeni. Materijali se mogu printati. Polaznik seminara može zatražiti pomoć nastavnika koji se spaja sa polaznikom na TEAMS-a u skladu sa dogovorom između voditelja edukacije i naručitelja seminara. Nakon odslušanog seminara polaznik može pristupiti ispitu.

 

CIJENA SEMINARA I ISPITA PO POLAZNIKU

350,00 eura (2.637,08 kuna) + PDV ili

Pristojba uključuje: materijale za polaznike, nastavni terijali, parking, osvježenje na pauzama  i uvjerenja o usavršavanju.

NAPOMENA: Popust od 10% na drugog i trećeg prijavljenog iz iste organizacije.

 

PRISTOJBA ZA ŠKOLOVANJE uplaćuje se na račun:

ZAGREBAČKA BANKA Transakcijski račun: HR8823600001102986271 IBAN:HR8823600001102986271/ SWIFT:ZABAHR2X

 

 

Prijavnica – On-line Prijavnica – PDF
Online školovanje