Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Školovanje za EOQ Risk Manager

Školovanje za EOQ Risk Manager

CILJ ŠKOLOVANJA ZA EOQ MENADŽERA RIZIKA

Osposobiti EOQ menadžera rizika koji mora imati sposobnost za provedbu, razvoj i poboljšanje sustava upravljanja rizicima koji zadovoljavaju zahtjeve tvrtke bilo koje veličine i djelatnosti. Bit će u stanju provesti upravljanje rizicima u okviru postojećeg sustava upravljanja organizacije te osposobiti i motivirati vlasnike rizika za obavljanje njihovih dužnosti.

 

NAČIN RADA
 1. Školovanje (učiona) se realizira u grupi od najviše 8 sudionika radi distance u svrhu zaštite zdravlja. Koriste se suvremene metode nastavnog rada s odraslima. Po završetku školovanja izdaje se uvjerenje o usavršavanju od strane OSKAR-a, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita izdaje se certifikat (Oskar Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).
 2. On-line PLATFORMA ZA EDUKACIJU – nema ograničenja u broju polaznika. Svi polaznici koji se prijave na on-line varijantu dobiti će pristup našoj platformi putem poveznice. Imaju mogućnost sami printati nastavni materijal. Svi nastavni materijali su ozvučeni, tako da ih polaznik može preslušati kad god mu odgovara. Dostupnost materijala prijavljenim polaznicima biti će 14 dana. Svaki prijavljeni sudionik ima mogućnost prema rasporedu rada uključiti se na ZOOM te na taj način doprinijeti raspravi na odslušanu temu.

Polazniku se izdaje uvjerenje o usavršavanju. Po završetku školovanja izdaje se Uvjerenje o usavršavanju od strane OSKAR-a, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita izdaje se certifikat (Oskar Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).

 

Preduvjeti za kandidata (ISPIT)
 • Školska sprema: Diploma sveučilišnog / visokoškolskog obrazovanja
 • Radno iskustvo: 4 godine radnog iskustva
 • Etički kodeks EOQ (Prava i obveza nositelja certifikata): Potpisan od strane kandidata
 • Iskustvo u struci: Potvrda koja uključuje iskustvo o radu u organizacijama u kojima procjena rizika spada u redovnu praksu organizacije. (2 godine)
O ISPITU
 • Trajanje: 30 minuta
 • Broj pitanja: 20 pitanja višestrukog izbora (a,b,c,d)
 • Maksimalan broj bodova: 20 (svako pitanja donosi 1 boda) (40 ERP)
ISPIT- pismeni dio (otvorena pitanja)
 • Trajanje: Vrijeme odgovora temelji se na složenosti pitanja, ali uglavnom je vremenski okvir od 20 minuta za svako pitanje smatra se pogodnim.
 • Broj pitanja: Ukupno 3 po kandidatu
 • Maksimalan broj bodova: 20 bodova-20 ERP (max. Broj bodova) po 1 zadatku
 • Ukupno za 3 zadatka: 60 bodova (60 ERP)

Kriterij prolaznosti:  Minimalan broj bodova ERP-a za pismeni i usmeni ispit iznosi 70%.

 

MJESTO ODRŽAVANJA ŠKOLOVANJA

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR
Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb
tel. 01 6556233; fax. 01 6594849
e-mail: edukacija@oskar.hr i/ili ON-LINE PLATFORMA

 

TERMINI ODRŽAVANJA ŠKOLOVANJA (ZA ONE SUDIONIKE KOJI ŽELE UČIONU) 
 • Prvi modul 11. – 15.4.2022.
 • Drugi modul 9. – 13.5.2022.
 • ISPIT 20.5.2022.
CIJENA MEĐUNARODNOG ŠKOLOVANJA
 • 1. MODUL: 5.130,00 kuna + PDV
 • 2. MODUL: 5.130,00 kuna + PDV
 • ISPIT: 1.250,00 kuna + PDV
DODATNI POPUSTI ZA NAVEDENO ŠKOLOVANJE

Povodom 30. godina rada i razvoja Oskar, Centar za razvoj i kvalitetu  9. travnja 2021. godine. slavi svoj veliki rođendan. Donosili smo odluke na temelju činjenica i zaključivali isključivo na egzaktnim rezultatima. Uvijek smo slijedili utemeljene pravce. Strateški ciljevi nikad nisu zaobiđeni, a naš korisnik i partner uvijek je bio u središtu naše pozornosti – naša alfa i omega. Tako je bilo, tako jest i tako će biti i nadalje. Idemo dalje, jer uvijek smo išli uz rame naših partnera, suradnika i prijatelja.

 

PRISTOJBA ZA ŠKOLOVANJE

Uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans.račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881.

 

Prijavnica – On-line Prijavnica – PDF
Online školovanje