Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Školovanje za EOQ Risk Manager

Školovanje za EOQ Risk Manager

CILJ ŠKOLOVANJA ZA EOQ MENADŽERA RIZIKA

Osposobiti EOQ menadžera rizika koji mora imati sposobnost za provedbu, razvoj i poboljšanje sustava upravljanja rizicima koji zadovoljavaju zahtjeve tvrtke bilo koje veličine i djelatnosti. Bit će u stanju provesti upravljanje rizicima u okviru postojećeg sustava upravljanja organizacije te osposobiti i motivirati vlasnike rizika za obavljanje njihovih dužnosti.

 

NAČIN RADA
 1. Školovanje (učiona) se realizira u grupi od najviše 8 sudionika radi distance u svrhu zaštite zdravlja. Koriste se suvremene metode nastavnog rada s odraslima. Po završetku školovanja izdaje se uvjerenje o usavršavanju od strane OSKAR-a, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita izdaje se certifikat (Oskar Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).
 2. On-line PLATFORMA ZA EDUKACIJU – nema ograničenja u broju polaznika. Svi polaznici koji se prijave na on-line varijantu dobiti će pristup našoj platformi putem poveznice. Imaju mogućnost sami printati nastavni materijal. Svi nastavni materijali su ozvučeni, tako da ih polaznik može preslušati kad god mu odgovara. Dostupnost materijala prijavljenim polaznicima biti će 14 dana. Svaki prijavljeni sudionik ima mogućnost prema rasporedu rada uključiti se na ZOOM te na taj način doprinijeti raspravi na odslušanu temu.

Polazniku se izdaje uvjerenje o usavršavanju. Po završetku školovanja izdaje se Uvjerenje o usavršavanju od strane OSKAR-a, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita izdaje se certifikat (Oskar Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).

 

Preduvjeti za upis na školovanje

Visoka ili viša stručna sprema, 4 godine radnog iskustva u punom radnom vremenu; od toga najmanje 2 godine u organizacijama gdje procjena rizika pripada organizacijskoj redovitoj praksi, a to se dokazuje potvrdom od strane organizacije kandidata o minimalnom iskustvu te ispunjavanje etičkog kodeksa EOQ menadžera i njegov potvrdan potpis.

Napomena:
Kandidati koji posjeduju valjan EOQ certifikat menadžera ili drugi valjan certifikat izdan od akreditirane organizacije priznat će se teme iz ranijeg programa školovanja, ako su iste teme u programu školovanja EOQ menadžera rizika. Takvi kandidati se mogu upisati u školu samo za diferencijalne programske sadržaje.

 

MJESTO ODRŽAVANJA ŠKOLOVANJA

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR
Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb
tel. 01 6556233; fax. 01 6594849
e-mail: edukacija@oskar.hr i/ili ON-LINE PLATFORMA

 

TERMINI ODRŽAVANJA ŠKOLOVANJA
 • 1. MODUL: 9.-13.11.2020.
 • 2. MODUL: 7.-11.12.2020.
 • ISPIT I IZDAVANJE MEĐUNARODNOG CERTIFIKATA: 21.12.2020. U 13 SATI
CIJENA ŠKOLOVANJA U UČIONICI I ISPIT (mogućnost plaćanja u tri rate)
 • 1. MODUL: 5.130,00 kuna + PDV (680 EUR)
 • 2. MODUL: 5.130,00 kuna + PDV (680 EUR)
 • ISPIT I IZDAVANJE MEĐUNARODNOG CERTIFIKATA: 1.250,00 kuna + PDV  (165 EUR)
CIJENA ON-LINE SA UČEŠĆEM U UČIONICI (mogućnost plaćanja u tri rate)
 • 1. MODUL: 4.150,00 kuna + PDV (550 EUR)
 • 2. MODUL: 4.150,00 kuna + PDV (550 EUR)
 • ISPIT I IZDAVANJE MEĐUNARODNOG CERTIFIKATA: 1.250,00 kuna + PDV (165 EUR)

 

DODATNI POPUSTI ZA NAVEDENO ŠKOLOVANJE

Organizacija koja na navedeno školovanje prijavi 2 polaznika stječe pravo na 10% popusta. Od 3-6 prijavljenih na isto školovanje stječu pravo na 15% popusta na navedenu cijenu. Poseban popust prema prijavi stječu organizacije koje se prijave na IN-HOUSE ŠKOLOVANJE. Minimalan broj polaznika je sedam. U tom slučaja organizacija stječe pravo na 30% popusta. Na provođenje ispita organizacija nema pravo na popust.

 

PRISTOJBA ZA ŠKOLOVANJE

Uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans.račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881.

 

Prijavnica – On-line Prijavnica – PDF
Online školovanje