Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Školovanje za EOQ Risk Manager

Školovanje za EOQ Risk Manager

Cilj školovanja za EOQ menadžera rizika

Osposobiti EOQ menadžera rizika koji mora imati sposobnost za provedbu, razvoj i poboljšanje sustava upravljanja rizicima koji zadovoljavaju zahtjeve tvrtke bilo koje veličine i djelatnosti. Bit će u stanju provesti upravljanje rizicima u okviru postojećeg sustava upravljanja organizacije te osposobiti i motivirati vlasnike rizika za obavljanje njihovih dužnosti.

 

Način rada

Tečajevi se realiziraju u grupi od najviše 20 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Tijekom trajanja ciklusa/tečajeva sudionici se u potpunosti uvježbavaju u tehnikama samostalnog i timskog rada, upoznaju vještine rukovođenja timom i tehniku prezentacije. Po završetku svakog tečaja OSKAR dodjeljuje uvjerenje o usavršavanju, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita dobiva se certifikat EOQ Menadžer rizika (OSKAR Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).

 

Školovanje u ukupnom trajanju od 100 nastavnih sati obuhvaća sljedeće tematske cjeline:

Osnovni koncepti upravljanja rizicima, Standardi i propisi sustava upravljanja rizicima, Operativni modeli upravljanja rizicima, Sustav upravljanja, Osnove statistike i teorija vjerojatnosti, Osnove analize rizika, Generičke metode analize rizika, Ostale metode analize rizika: Psihološki aspekti rizika, Projektni rizik, Sigurnost ljudi, Sigurnost objekata, Rizik informacijskog sustava, Financijski rizik, Pripravnosti u kriznim stanjima, Kontinuitet poslovanja.

 

Preduvjeti za upis na školovanje

Visoka ili viša stručna sprema, 4 godine radnog iskustva u punom radnom vremenu; od toga najmanje 2 godine u organizacijama gdje procjena rizika pripada organizacijskoj redovitoj praksi, a to se dokazuje potvrdom od strane organizacije kandidata o minimalnom iskustvu te ispunjavanje etičkog kodeksa EOQ menadžera i njegov potvrdan potpis.

Napomena:
Kandidati koji posjeduju valjan EOQ certifikat menadžera ili drugi valjan certifikat izdan od akreditirane organizacije priznat će se teme iz ranijeg programa školovanja, ako su iste teme u programu školovanja EOQ menadžera rizika. Takvi kandidati se mogu upisati u školu samo za diferencijalne programske sadržaje.

 

Mjesto održavanja školovanja

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR,
Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb
tel. 01 6556233; fax. 01 6594849;
e-mail edukacija@oskar.hr

 

Termin održavanja školovanja
  • Prvi modul: 4. – 8.5.2020.
  • Drugi modul: 15. – 19.6.2020.
  • ISPIT: 24.6.2020.

 

Cijena školovanja bez PDV-a
  • Prvi modul: 5.130,00 kuna + PDV
  • Drugi modul: 5.130,00 kuna + PDV
  • ISPIT: uključen u cijenu školovanja

 

Dodatni popusti za navedeno školovanje

Organizacija koja na navedeno školovanje prijavi 2 polaznika stječe pravo na 10% popusta. Od 3-6 prijavljenih na isto školovanje stječu pravo na 15% popusta na navedenu cijenu. Poseban popust prema prijavi stječu organizacije koje se prijave na IN-HOUSE ŠKOLOVANJE. Minimalan broj polaznika je sedam. U tom slučaja organizacija stječe pravo na 30% popusta. Na provođenje ispita organizacija nema pravo na popust.

 

Pristojba za školovanje

Uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans.račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881.

Prijavnica
Online školovanje