Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

Politika kvalitete

Politika OSKAR-a je kvaliteta.

Ukupni poslovni uspjeh i profesionalna afirmacija OSKAR-a izravno ovisi o povjerenju kupaca u kvalitetu naših usluga i proizvoda (predavanja, savjetovanja, programa, projekata, studija i analiza).

Poslovni uspjeh usko je povezan i s izgradnjom osjećaja korisnosti i neophodnosti takvih usluga i proizvoda kod kupaca i budućih kupaca naših usluga i proizvoda. Zadovoljstvo korisnika naših usluga treba proisteći iz načina i kvalitete rada (savjetničkoga i nastavničkoga), koji polazi od stručnosti, suvremenog oblikovanja nastavnog i didaktičkog materijala, prihvatljivosti metoda i metodologija rada te primjene suvremenih sredstava i pomagala.

Suradnički poslovni odnosi i način poslovnog komuniciranja u tijeku pripreme i davanja usluga kao i stalna briga o kupcu i po završetku ugovorenih obveza, odrednica je ponašanja OSKAR-ovih zaposlenika i suradnika.

Pod kvalitetom razumijevamo potpuno ispunjavanje želja kupca te svih zainteresiranih strana koje su pismeno utvrđene, usmeno dogovorene ili identificirane obradom marketinških podataka. Kvaliteta jest ono što kupac time razumijeva, odnosno ono što naglasi u ugovoru ili narudžbi. Pored ispunjenja želja, potreba i zahtjeva kupaca, kvalitetu određuje i zadovoljstvo zaposlenika i suradnika, partnera, vlasnika i društvene zajednice.

Minimalna razina kvalitete istodobno je ispunjenje zahtjeva sustava normi ISO 9001:2015.

Osiguranje kvalitete OSKAR-a prati naše usluge na svim razvojnim, pripremnim i uslužnim razinama, odnosno sve do završne analize kupca, naknadnih savjetovanja te stalne brige za naše kupce bez obzira na to jesu li u tijeku neke ugovorene obveze ili ne. Prema našem stajalištu kvaliteta OSKAR-a potvrđena je tek kad mu se nakon prve aktivnosti isti kupci ponovno obrate.

Kvaliteta u djelatnosti OSKAR-a nastaje na svakom radnom mjestu njegovih zaposlenika i vanjskih suradnika. Odgovornost za OSKAR-ovu kvalitetu snosi svaki zaposlenik, vanjski suradnik i kooperant. Stalno obrazovanje i usavršavanje menadžmenta, djelatnika i vanjskih suradnika jamči da će se naši ciljevi kvalitete dostići i racionalno realizirati.

Kvaliteta naših usluga jamči se sustavom kvalitete opisanom u dokumentaciji kvalitete i pripadajućoj poslovnoj dokumentaciji. Jamstvo kvalitete proistječe iz procesno orijentiranoga i strogo definiranog sustava upravljanja unutar kojega su definirane funkcionalne i procesne nadležnosti te dokumentirana provedba svih postupaka. Svi zaposlenici i vanjski suradnici obvezni su surađivati u poboljšanju kvalitete naših usluga, i to kvalitetnom provedbom odnosnih postupaka, a rješenja iz Priručnika kvalitete dužni su poštovati kao obveznu službenu uputu.

U Zagrebu 15. siječnja 2018.

Direktor:
Prof.dr.sc. Marko Bešker

Online školovanje