Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
27 godina s vama

EOQ Environmental Manager

Školovanje za EOQ Environmental Manager

EOQ je skraćen naziv za Europsku organizaciju za kvalitetu. EOQ je osnovan 1956. godine i njegovo članstvo se danas sastoji od 34 nacionalne Europske organizacije za kvalitetu, kao i institucija, tvrtki i individualaca iz cijeloga svijeta. Europska organizacija za kvalitetu je nezavisna i neprofitna organizacija i njezin rad se temelji na Belgijskom zakonu. Prepoznata je u Europskoj uniji i šire kao interdisciplinarna organizacija koja teži učinkovitom unapređenju u području upravljanja kvalitetom, a djeluje kao koordinacijsko tijelo i katalizator svojih punopravnih clanica.

 

Cilj školovanja za EOQ Environmental Manager

Osposobiti polaznika prema zahtjevima EOQ harmonizirane sheme za pripremu i uspostavu sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 i EMAS uredbi te upravljanje sustavom, provjera sustava i provođenje mjera poboljšanja sustava okoliša u organizacijama svih veličina i vrsta.

 

Način rada

Tečajevi se realiziraju u grupi od najviše 12 sudionika. Koriste se suvremene metode učenja i rada s odraslima. Tijekom trajanja ciklusa/tečajeva, sudionici se u potpunosti uvježbavaju u tehnikama samostalnog i timskog rada, upoznaju vještine rukovođenja timom i tehniku prezentacije. Po završetku svakog tečaja dobiva se uvjerenje o usavršavanju od strane Oskara, a nakon uspješno položenog cjelokupnog ispita dobiva se certifikat EOQ Menadžer okoliša (Oskar Edukos i EOQ certifikat te pripadajuća EOQ iskaznica).

 

Preduvjeti za upis na školovanje

Visoka ili viša stručna sprema (dokazuje se kopijom diplome), te potvrda o minimalno 4 godine radnog iskustva od toga 2 godine iskustva u području upravljanja okolišem (dokazuje se ovjerenom potvrdom od tvrtke). ili
Srednja stručna sprema (dokazuje se kopijom svjedodžbe), te potvrda o minimalno 8 godina radnog iskustva od toga 4 godine iskustva u području upravljanja oklišem (dokazuje se ovjerenom potvrdom od tvrtke).

Modul 1: Procesno orijentirani sustavi upravljanja okolišem i interni audit
Modul 2: Upravljanje otpadom
Modul 3: Pravo okoliša
Modul 4: Ekologija
Modul 5: Tehnike okoliša, rizici – LCA metoda i opasne tvari
Modul 6: Upravljanje projektom i organizacijom
Modul 7: Ekonomija okoliša

www.eoq.org (Competence Specifications and Certification_Schemes)