Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
27 godina s vama

Softver ERM Venture / Procjena rizika

ERM Venture softver ERM Venture (Enterprise Risk Management) je softver koji osigurava računalnu potporu korisnicima u svim fazama procesa upravljanja rizikom.

Softver se temelji na metodologiji Višedimenzionalnog Procjenjivanja Rizika (VPR).

VPR (Višedimenzionalna procjena rizika) metodologija je primjenjiva u 4 (četiri) posebno definirana područja:

  • Poslovnim procesima
  • Projektima
  • Kritičnim infrastrukturama
  • Zaštita na radu
ERM Venture