Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

Softver ERM Venture / Procjena rizika

ERM Venture softver ERM Venture (Enterprise Risk Management) je softver koji osigurava računalnu potporu korisnicima u svim fazama procesa upravljanja rizikom.

Softver se temelji na metodologiji višedimenzionalnog procjenjivanja rizika (VPR).

VPR (višedimenzionalna procjena rizika) je metodologija primjenjiva u 4 (četiri) posebno definirana područja:

  • Poslovni procesi
  • Projekti
  • Kritične infrastrukture
  • Zaštita na radu
ERM Venture
Online školovanje