Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Kako provesti antikorupcijski program

Kako provesti antikorupcijski program

“Korupcija je dio sustava koji moramo mijenjati. Korupcija ugrožava temelje demokracije, tako što rastače državu u svim njezinim elementima koji čine sustav. Mi vjerujemo da će to kolabirati, kraj tome će doći i korupcija će biti potisnuta uz pomoć vlastitih snaga i mogućnosti, te da ćemo postati slobodna zemlja sa slobodnim ljudima.”

Lech Kaczynski

 

Kako provesti antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu

 

CILJ SEMINARA:

Osposobiti polaznike za pravilno provođenje antikorupcijskih programa u većinskim državnim vlasništvom.

 

PROGRAM SEMINARA:

 • Kako definirati, strukturirati i opisati Proces upravljanja antikorupcijom, nepravilnostima i prijevarama
 • Metodologija opisa aktivnosti u pojedinim procesnim koracima kao priprema za procjenu rizika
 • Kako izraditi Akcijski plan, Godišnji plan i Interna akta koja reguliraju pojedinosti upravljanja antikorupcijom, nepravilnostima i prijevarama
 • Postupak procjene rizika
 • Identifikacija izvora opasnosti i njihovo povezivanje sa procesnim aktivnostima
 • Izrada kriterija za vrednovanje faktora rizika
 • Analiza i evaluacija intenziteta rizika na aktivnostima
 • Obrada visokih rizika i implementacija rješenja u praksi
 • Nadzor nad učincima mjera smanjivanja i sprečavanja rizika
 • Prezentacija softvera za procjenu rizika antikorupcije, nepravilnosti i prijevara

 

MJESTO ODRŽAVANJA:

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR

Radoslava Cimermana 36a

10000 Zagreb

tel. 01 6556233

fax. 01 6594849

e- mail: edukacija@oskar.hr

 

TERMIN ODRŽAVANJA SEMINARA:

 • 13.2.2020.

 

DNEVNI RASPORED RADA

Seminar počinje u 09.00 sati, a završava u 16.00 sati.

 

PRISTOJBA ZA SEMINAR

 • 1 polaznik 1.850,00 kuna + PDV,
 • 2 polaznika 2.960,00 kuna+ PDV,
 • 3 polaznika 3.885,00 kuna + PDV.
 • Cijena IN HOUSE prema dogovor sa organizacijom.

Pristojba uključuje: troškove sudjelovanja u radu seminara, nastavnu dokumentaciju, uvjerenje o usavršavanju, besplatan parking, osvježenje na pauzama.

 

PRISTOJBA ZA SEMINAR uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d.

Trans. račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881

 

Prijavnica
Online školovanje