Home

Jednodnevni seminari - aktualne teme 24. - 25.03.

E-mail Ispis

„NEVERBALNA, VERBALNA I PARAVERBALNA KOMUNIKACIJA (KRIZNO KOMUNICIRANJE) – 24.03.2015.

„ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA” - 25.03.2015.

Seminari se održavaju sa početkom u 10:00 sati u HOTELU HOLIDAY, Jankomir 27, ZAGREB

Ažurirano ( Srijeda, 11 Ožujak 2015 14:59 ) Više...
 

Refresher seminar za menadžere kvalitete, auditore kvalitete i interne auditore

E-mail Ispis

REFRESHER SEMINAR ZA MENADŽERE KVALITETE, AUDITORE KVALITETE I INTERNE AUDITORE KVALITETE

Zagreb, 25. – 26.03.20145

TRANZICIJA NA NOVU NORMU ISO 9001:2015 (DIS)

Norma donosi potpuno novi način percepcije zainteresiranih strana i njihovog uključivanja u sustav, dok je najznačajnija novost da cijeli novi sustav ISO 9001:2015 počiva na upravljanju rizicima. Shodno tome, nova norma zahtjeva i sasvim novi pristup auditiranju sustava upravljanja. U periodu tranzicije vaših sustava upravljanja na novu normu ISO 9001, nužno je savladavanje novih znanja i tehnika.

Seminar su namijenjen EOQ menadžerima kvalitete, auditorima kvalitete, internim auditorima kvalitete, članovima tima za kvalitetu, osobama koje su imenovane kao predstavnici uprave.

Prijavnicu za seminar možete preuzeti ovdje.

Vaš Oskar Tim!

Ažurirano ( Srijeda, 25 Veljača 2015 11:00 )
 

Seminar za internog auditora 25.-27.03.

E-mail Ispis

audit

SEMINAR ZA INTERNOG AUDITORA

KVALITETE, OKOLIŠA, ZRAČNOG PROMETA, ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI I SIGURNOSTI HRANE

Zagreb, 25. – 27.03.2015.

Cilj seminara za INTERNE AUDITORE (9001, 14001, OHSAS, ZRAČNI PROMET) je osposobiti polaznike prema smjernicama ISO 19011 za pripremu i provođenje internog audita u organizacijama svih veličina i vrsta.

Više informacija o seminaru možete pronaći u prijavnici.

Vaš Oskar Tim!

Ažurirano ( Srijeda, 25 Veljača 2015 10:57 )
 

Školovanje za EOQ menadžera rizka - prvi modul 23.-28.03.

E-mail Ispis

ŠKOLOVANJE ZA EOQ MENADŽERA RIZIKA

U današnje vrijeme veliki naglasak je na upravljanju rizicima i imlementaciji zahtjeva norme ISO 31000 u postojeći sustav. Za provedbu toga potrebna su temeljna znanja iz metoda, tehnika i alata upravljanja rizicima poslovanja gdje je težište na procjeni i obradi rizika. EOQ menadžera rizika mora imati sposobnost za provedbu, razvoj i poboljšanje sustava upravljanja rizicima koji zadovoljavaju zahtjeve tvrtke bilo koje veličine i djelatnosti. Nakon završenog školovanja, EOQ menadžer rizika, biti će u stanju provesti upravljanje rizicima u okviru postojećeg sustava upravljanja organizacije, te osposobiti i motivirati vlasnike rizika za obavljanje njihovih dužnosti.

Više informacija o školovanju možete doznati u prijavnici.

Vaš Oskar Tim!

Ažurirano ( Srijeda, 11 Ožujak 2015 14:38 )
 

Školovanje za EOQ menadžera kvalitete - prvi modul 20.-24.04.

E-mail Ispis

ŠKOLOVANJE ZA

EOQ QUALITY MANAGER

Zagreb, prvi modul 20. – 24. travnja 2015.

Cilj školovanje je osposobiti polaznika prema zahtjevima EOQ harmonizirane sheme za pripremu i uspostavu sustava kvalitete, prema normi ISO 9001 te upravljanje sustavom, provjera sustava i provođenje mjera poboljšanja sustava kvalitete u organizacijama svih veličina i vrsta.

Više informacija o školovanju možete pronaći u prijavnici.

Vaš Oskar Tim!

Ažurirano ( Srijeda, 11 Ožujak 2015 14:33 )
 

20. rođendan OSKAR-a

Poštovani klijenti, suradnici i poslovni partneri

24. travnja 1991., točno prije 20. godina, Oskar d.o.o. je započeo s radom.

Oskar tim.

Certifikat

Certifikat

Novo!

U PRAVO VRIJEME
NOVI PROIZVOD!!!


"VENTURE 08"
(softver i metodologija)
Suvremeni menadžerski alat za
KONTINUIRANU IDENTIFIKACIJU OPASNOSTI I UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVANJA
(u projektima i procesima).
Jednostavna, brza, efikasna borba protiv svih rizika poslovanja.

Kontakt: Prof. dr. sc. Marko  Bešker
OSKAR d.o.o. Zagreb; +385 98 279 384
E mail: marko.besker@oskar.hr

Anketa

Kako Vam se dopada naš novi web?
 

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 2 
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
INTER-ING d.o.o.