Home

Zakon o pravu na pristup informacijama - 28.01.

E-mail Ispis

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zagreb, 28. siječnja 2015.

info

Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama i ponovna uporaba informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovna uporaba informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovna uporaba informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovna uporaba informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Ovim se Zakonom uređuju i druge obveze tijela javne vlasti te prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

 

Više informacija o seminaru možete pronaći ovdje.

 

Ažurirano ( Petak, 16 Siječanj 2015 13:55 )
 

Seminar za internog auditora 28.-30.01.

E-mail Ispis

audit

SEMINAR ZA INTERNOG AUDITORA

KVALITETE, OKOLIŠA, ZRAČNOG PROMETA, ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI I SIGURNOSTI HRANE

Zagreb, 28. – 30.01.2015.

Cilj seminara za INTERNE AUDITORE (9001, 14001, OHSAS, ZRAČNI PROMET) je osposobiti polaznike prema smjernicama ISO 19011 za pripremu i provođenje internog audita u organizacijama svih veličina i vrsta.

Više informacija o seminaru možete pronaći u prijavnici.

Vaš Oskar Tim!

Ažurirano ( Ponedjeljak, 12 Siječanj 2015 12:52 )
 

Tranzicija na nove norme ISO 9001 i ISO 14001 - 27.01.

E-mail Ispis

ISO 14001:2015ISO 9001:2015 TRANZICIJA NA NOVE NORME

ISO 9001:2015 (DIS) i ISO 14001:2015 (DIS)

Zagreb, 27. siječanja 2015.

U zadnjih 14 godina ISO 9001 nije doživio nikakve značajne strukturne promjene. Nova verzija norme ISO 9001 koja se očekuje u prvoj polovici 2015. godine donosi značajne strukturne i sadržajne promjene. Nova verzija norme ISO 9001 koja se očekuje u prvoj polovici 2015. godine donosi značajne strukturne i sadržajne promjene. Između ostaloga, norma donosi potpuno novi način percepcije zainteresiranih strana i njihovog uključivanja u sustav, dok je najznačajnija novost da cijeli novi sustav ISO 9001:2015 počiva na upravljanju rizicima. Shodno tome, nova norma zahtjeva i sasvim novi pristup auditiranju sustava upravljanja. U periodu tranzicije vaših sustava upravljanja na novu normu ISO 9001, nužno je savladavanje novih znanja i tehnika.

Više informacija o seminaru možete pronaći u prijavnici.

Vaš Oskar Tim!

Ažurirano ( Ponedjeljak, 12 Siječanj 2015 12:52 )
 

Metode, tehnike i alati za procjenu rizika na radu - Zahtjevi ZZNR 11.-12.02.

E-mail Ispis

Stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti na radu (19.06.2014) koji je usklađen s EU direktivama i sa zahtjevima norme ISO 31000 utvrđene su obveze svih organizacija bez obzira na veličinu i djelatnost za izradom procjenu rizika na radu.

Upravljanje rizicima na radu kao i drugim operativnim rizicima temeljno obrazovanje menadžmenta, stručnjaka i timova treba biti usmjereno na problematiku primjene metoda, tehnika i alata koji se koriste u ispunjenju zahtjeva za proces upravljanja rizicima.

Upravljanje poslovnim procesima je stvaralaštvo, tj. stalno oblikovanje u stvaranju proizvoda i/ili usluge, putem obavljanja radnih aktivnosti koje mogu biti uzročnikom rizika zdravlja i sigurnosti izvršitelja.

Više informacija o seminaru možete pronaći u prijavnici.

Vaš Oskar Tim!

Ažurirano ( Četvrtak, 22 Siječanj 2015 07:08 )
 

Implementacija upravljanja rizicima poslovanja u sustave kvalitete i okoliša 17.-18.02.

E-mail Ispis

Stupanjem na snagu nove norme ISO 9001:2015 biti će potrebno njenim zahtjevima prilagoditi postojeće sustave upravljanja kvalitetom i okolišem. Pored svih novosti ključna zadaća nam je znati u postojeći sustav implementirati zahtjeve norme ISO 31000 za upravljanje rizicima. Za provedbu toga posebno su nam potrebna temeljna znanja iz metoda, tehnika i alata upravljanja rizicima poslovanja gdje je težište na procjeni i obradi rizika.

Izrada procjene rizika prema suvremenim metodologijama procjene treba se izvršiti prema dizajniranim poslovnim procesima i aktivnostima koje se izvršavaju unutar njih. Takav pristup umjesto funkcionalnog pristupa garantira da će se svi rizici identificirati i vezati za obavljanje konkretnog posla.

Više informacija o seminaru možete pronaći u prijavnici.

Vaš Oskar Tim!

Ažurirano ( Ponedjeljak, 12 Siječanj 2015 12:53 )
 

Implementacija zakona o hrani i izrada HACCP sustava 20.02.

E-mail Ispis

HACCP

Sustav upravljanja sigurnošću hrane prema HACCP načelima identificira moguće probleme vezano na zdravstvenu ispravnost namirnica, određuje kako se i gdje ti problemi mogu kontrolirati ili spriječiti, opisuje poslove i obuku zaposlenika te uvodi i prati stanja unutar sustava.

Seminar"Implementacija zakona o hrani i izrada HACCP sustava" je namijenjen svima koji se bave proizvodnjom hrane, distribucijom hrane, transportom, skladištenjem, pripremom i prodajom hrane (hoteli, restorani caffe barovi, pekare, mesnice, proizvođači hrane, slastičarne, učenički domovi, dječji vrtići, škole, veterinarske stanice i ostali).

Više informacija o seminaru možete doznati u prijavnici.

Vaš Oskar Tim!

Ažurirano ( Ponedjeljak, 12 Siječanj 2015 13:11 )
 

Školovanje za EOQ menadžera rizka - prvi modul 23. - 28.02.

E-mail Ispis

ŠKOLOVANJE ZA EOQ MENADŽERA RIZIKA

prvi modul 23. - 28. veljače 2015.

U današnje vrijeme veliki naglasak je na upravljanju rizicima i imlementaciji zahtjeva norme ISO 31000 u postojeći sustav. Za provedbu toga potrebna su temeljna znanja iz metoda, tehnika i alata upravljanja rizicima poslovanja gdje je težište na procjeni i obradi rizika. EOQ menadžera rizika mora imati sposobnost za provedbu, razvoj i poboljšanje sustava upravljanja rizicima koji zadovoljavaju zahtjeve tvrtke bilo koje veličine i djelatnosti. Nakon završenog školovanja, EOQ menadžer rizika, biti će u stanju provesti upravljanje rizicima u okviru postojećeg sustava upravljanja organizacije, te osposobiti i motivirati vlasnike rizika za obavljanje njihovih dužnosti.

Više informacija o školovanju možete doznati u prijavnici.

Vaš Oskar Tim!

Ažurirano ( Ponedjeljak, 12 Siječanj 2015 13:11 )
 

Školovanje za EOQ menadžera kvalitete - prvi modul 23.-27.03.

E-mail Ispis

ŠKOLOVANJE ZA

EOQ QUALITY MANAGER

Zagreb, prvi modul 23. – 27. ožujka 2015.

Cilj školovanje je osposobiti polaznika prema zahtjevima EOQ harmonizirane sheme za pripremu i uspostavu sustava kvalitete, prema normi ISO 9001 te upravljanje sustavom, provjera sustava i provođenje mjera poboljšanja sustava kvalitete u organizacijama svih veličina i vrsta.

Više informacija o školovanju možete pronaći u prijavnici.

Vaš Oskar Tim!

Ažurirano ( Ponedjeljak, 12 Siječanj 2015 12:54 )
 

20. rođendan OSKAR-a

Poštovani klijenti, suradnici i poslovni partneri

24. travnja 1991., točno prije 20. godina, Oskar d.o.o. je započeo s radom.

Oskar tim.

Certifikat

Certifikat

Novo!

U PRAVO VRIJEME
NOVI PROIZVOD!!!


"VENTURE 08"
(softver i metodologija)
Suvremeni menadžerski alat za
KONTINUIRANU IDENTIFIKACIJU OPASNOSTI I UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVANJA
(u projektima i procesima).
Jednostavna, brza, efikasna borba protiv svih rizika poslovanja.

Kontakt: Prof. dr. sc. Marko  Bešker
OSKAR d.o.o. Zagreb; +385 98 279 384
E mail: marko.besker@oskar.hr

Anketa

Kako Vam se dopada naš novi web?
 

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 2 
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
INTER-ING d.o.o.