Home

Školovanje za EOQ menadžera rizka - prvi modul 17. - 22.11.

E-mail Ispis

Školovanje za EOQ menadžera rizika

prvi modul 17. – 22. studenog 2014.

U današnje vrijeme veliki naglasak je na upravljanjurizicima i imlementacijizahtjeva norme ISO 31000 u postojeći sustav. Za provedbu toga potrebna su temeljna znanja iz metoda, tehnika i alata upravljanja rizicima poslovanja gdje je težište na procjeni i obradi rizika. EOQ menadžera rizika mora imati sposobnost za provedbu, razvoj i poboljšanje sustava upravljanja rizicima koji zadovoljavaju zahtjeve tvrtke bilo koje veličine i djelatnosti. Nakon završenog školovanja, EOQ menadžer rizika, biti će u stanju provesti upravljanje rizicima u okviru postojećeg sustava upravljanja organizacije, te osposobiti i motivirati vlasnike rizika za obavljanje njihovih dužnosti.

Više informacija o školovanju možete doznati u prijavnici.

Vaš Oskar Tim

Ažurirano ( Utorak, 14 Listopad 2014 09:09 )
 

Implementacija zakona o hrani i izrada HACCP sustava - 25.11.

E-mail Ispis

HACCP

Sustav upravljanja sigurnošću hrane prema HACCP načelima identificira moguće probleme vezano na zdravstvenu ispravnost namirnica, određuje kako se i gdje ti problemi mogu kontrolirati ili spriječiti, opisuje poslove i obuku zaposlenika te uvodi i prati stanja unutar sustava.

Seminar"Implementacija zakona o hrani i izrada HACCP sustava" je namijenjen svima koji se bave proizvodnjom hrane, distribucijom hrane, transportom, skladištenjem, pripremom i prodajom hrane (hoteli, restorani caffe barovi, pekare, mesnice, proizvođači hrane, slastičarne, učenički domovi, dječji vrtići, škole, veterinarske stanice i ostali).

Više informacija o seminaru možete doznati u prijavnici.

Vaš Oskar Tim!

Ažurirano ( Utorak, 14 Listopad 2014 11:57 )
 

Školovanje za EOQ menadžera kvalitete - prvi modul 20.-24.10.2014.

E-mail Ispis

Školovanje za EOQ Quality Systems Manager

upisi u tijeku

Ažurirano ( Utorak, 23 Rujan 2014 11:56 )
 

Implementacija upravljanja rizicima poslovanja u sustave kvalitete i okoliša - 23.-24.09.

E-mail Ispis

Stupanjem na snagu nove norme ISO 9001:2015 biti će potrebno njenim zahtjevima prilagoditi postojeće sustave upravljanja kvalitetom i okolišem. Pored svih novosti ključna zadaća nam je znati u postojeći sustav implementirati zahtjeve norme ISO 31000 za upravljanje rizicima. Za provedbu toga posebno su nam potrebna temeljna znanja iz metoda, tehnika i alata upravljanja rizicima poslovanja gdje je težište na procjeni i obradi rizika.

Izrada procjene rizika prema suvremenim metodologijama procjene treba se izvršiti prema dizajniranim poslovnim procesima i aktivnostima koje se izvršavaju unutar njih. Takav pristup umjesto funkcionalnog pristupa garantira da će se svi rizici identificirati i vezati za obavljanje konkretnog posla.

Više informacija o seminaru možete pronaći u prijavnici.

Vaš Oskar Tim!

Ažurirano ( Petak, 19 Rujan 2014 08:14 )
 

Metode, tehnike i alati za procjenu rizika na radu - Zahtjevi ZZNR-25.-26.09.

E-mail Ispis

Stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti na radu (19.06.2014) koji je usklađen s EU direktivama i sa zahtjevima norme ISO 31000 utvrđene su obveze svih organizacija bez obzira na veličinu i djelatnost za izradom procjenu rizika na radu.

Upravljanje rizicima na radu kao i drugim operativnim rizicima temeljno obrazovanje menadžmenta, stručnjaka i timova treba biti usmjereno na problematiku primjene metoda, tehnika i alata koji se koriste u ispunjenju zahtjeva za proces upravljanja rizicima.

Upravljanje poslovnim procesima je stvaralaštvo, tj. stalno oblikovanje u stvaranju proizvoda i/ili usluge, putem obavljanja radnih aktivnosti koje mogu biti uzročnikom rizika zdravlja i sigurnosti izvršitelja.

Više informacija o seminaru možete pronaći u prijavnici.

Vaš Oskar Tim!

Ažurirano ( Petak, 26 Rujan 2014 11:21 )
 

Školovanje za EOQ konzultanata - 03.-08.11.

E-mail Ispis

Školovanje za

EOQ MANAGEMENT SYSTEM CONSULTANT

EOQ MANAGEMENT SYSTEM SENIOR CONSULTANT

03. – 08. studenog 2014.

Cilj školovanja je osposobiti polaznike za pružanje usluge organizacijama s obzirom na zahtjeve norme upravljanja kvalitetom i/ili okolišem i/ili zaštitu zdravlja i sigurnosti. Osposobljeni konzultant će moći odgovoriti na zahtjeve kupca s obzirom na odgovarajuću organizacijsku kulturu, karakteristike organizacije, razinu educiranosti zaposlenika i specifično poslovno okruženje u projektiranju, uvođenju i unapređivanju procesno orijentiranog sustava upravljanja kvalitetom i drugim srodim sustavima.

Više informacija o školovanju možete doznati u prijavnici.

Vaš Oskar Tim

Ažurirano ( Utorak, 14 Listopad 2014 11:58 )
 

NOVO!

E-mail Ispis

Školovanje za EOQ Environmental Systems Manager

upisi u tijeku

Ažurirano ( Petak, 19 Rujan 2014 08:10 )
 

Tranzicija na nove norme ISO 9001 i ISO 14001 - 14.10.

E-mail Ispis

ISO 14001:2015ISO 9001:2015 TRANZICIJA NA NOVE NORME

ISO 9001:2015 (DIS) i ISO 14001:2015 (DIS)

14. listopada 2014.

U zadnjih 14 godina ISO 9001 nije doživio nikakve značajne strukturne promjene. Nova verzija norme ISO 9001 koja se očekuje u prvoj polovici 2015. godine donosi značajne strukturne i sadržajne promjene. Nova verzija norme ISO 9001 koja se očekuje u prvoj polovici 2015. godine donosi značajne strukturne i sadržajne promjene. Između ostaloga, norma donosi potpuno novi način percepcije zainteresiranih strana i njihovog uključivanja u sustav, dok je najznačajnija novost da cijeli novi sustav ISO 9001:2015 počiva na upravljanju rizicima. Shodno tome, nova norma zahtjeva i sasvim novi pristup auditiranju sustava upravljanja. U periodu tranzicije vaših sustava upravljanja na novu normu ISO 9001, nužno je savladavanje novih znanja i tehnika.

Više informacija o seminaru možete doznati u prijavnici.

Vaš Oskar Tim!

Ažurirano ( Petak, 19 Rujan 2014 08:12 )
 

Seminar za internog auditora 22. - 24.10.

E-mail Ispis
IA

...prepoznaj kvalitetu i postani... CERTIFICIRANI

INTERNI AUDITOR

Seminar za INTERNOG AUDITORA (norma ISO 9001, 14001, OHSAS, ZRAČNI PROMET). Cilj školovanja je osposobiti polaznika prema ISO 19011 za pripremu i provođenje internog audita u organizacijama svih veličina i vrsta.

Prijavnicu za seminar internog auditora možete preuzeti ovdje.

Vaš Oskar Tim

Ažurirano ( Petak, 19 Rujan 2014 08:13 )
 

20. rođendan OSKAR-a

Poštovani klijenti, suradnici i poslovni partneri

24. travnja 1991., točno prije 20. godina, Oskar d.o.o. je započeo s radom.

Oskar tim.

Certifikat

Certifikat

Novo!

U PRAVO VRIJEME
NOVI PROIZVOD!!!


"VENTURE 08"
(softver i metodologija)
Suvremeni menadžerski alat za
KONTINUIRANU IDENTIFIKACIJU OPASNOSTI I UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVANJA
(u projektima i procesima).
Jednostavna, brza, efikasna borba protiv svih rizika poslovanja.

Kontakt: Prof. dr. sc. Marko  Bešker
OSKAR d.o.o. Zagreb; +385 98 279 384
E mail: marko.besker@oskar.hr

Anketa

Kako Vam se dopada naš novi web?
 

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 5 
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
INTER-ING d.o.o.