Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama

Prijavnica za Refresher seminar (učiona)

 • Prijavnica za Refresher seminar (učiona)

  Osobni podaci koji će se obrađivati na školovanju su ime i prezime u svrhu izdavanja UVJERENJA O USAVRŠAVANJU.

  Potpisom na prijavnicu dajete PRIVOLU za obradu vaših podataka.

  Osobni podaci koji će biti proslijeđeni Oskar Edukosu, Ustanova za certificirano osoblje i Europskoj organizaciji za kvalitetu (EOQ) su ime, prezime, datum i mjesto rođenja, titula, školska sprema, e-mail u svrhu izdavanja novog EOQ certifikata i certifikata od strane Oskar Edukos-a CC Agenta za Hrvatsku. Navedene osobne podatke Voditelj obrade prikuplja iz izvora (zahtjev za izdavanje certifikata, diploma, svjedodžbe, potvrda od organizacije o radnom stažu i po potrebi uvidom u osobnu kartu).

  Navedeni dokumenti se čuvaju 3 godine u arhivi. Polaznik može u svakom trenutku povući privolu.

 • Veseli nas da ćete nam se pridružiti!

  UVJETI OTKAZIVANJA

  Ovjerena prijavnica smatra se ugovornim odnosom. Potpisom prijavnice prijavljeni prihvaća daljnje odrednice teksta kao ugovornu obvezu.

  Prijavljeni subjekt školovanje ili drugi oblik usavršavanja može otkazati isključivo u pisanoj formi i to s potpisom i žigom za pravne osobe.

  Uvjeti otkazivanja prijavljenog školovanja ili drugog oblika usavršavanja su:

  a) ako je otkaz dostavljen organizatoru najmanje 10 dana prije njegovog početka, prijavljeni ne snosi troškove otkazivanja,

  b) kod otkazivanja prijavnice unutar 6-9 dana prije planiranog početka, prijavljeni snosi trošak u visini 30% iznosa kotizacije,

  c) kod otkazivanja prijavnice unutar 4-5 dana prije planiranog početka, prijavljeni snosi trošak u visini 50% iznosa kotizacije,

  d) kod otkazivanja prijavnice unutar 1-3 dana prije planiranog početka, prijavljeni snosi trošak u visini 75% iznosa kotizacije,

  e) ukoliko prijavljeni subjekt ne otkaže školovanje ili drugi oblik usavršavanja, snosi trošak u visini 100% iznosa kotizacije.

  U opravdanim slučajevima organizator zadržava pravo izmjene termina školovanje ili drugi oblik usavršavanja.

  O promjeni termina održavanja organizator obavještava prijavljene najmanje 5 dana prije početka školovanje ili drugog oblika usavršavanja.

  Prijavljeni će platiti kotizaciju u cijelosti prije početka konkretnog modula školovanja ili drugog oblika usavršavanja.

  Organizator nije odgovoran za eventualno neodržavanje školovanja ili drugih oblika usavršavanja uslijed okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, pa vraća prijavljenom puni iznos uplaćene kotizacije.

  Najava namjere za školovanjem ne smatra se prijavom.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Online školovanje