Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama
Lead auditor (glavni revizor) je jedina odgovorna osoba za provođenje revizije poslovnog procesa

Lead auditor (glavni revizor) je jedina odgovorna osoba za provođenje revizije poslovnog procesa

Lead auditor je jedna od najtraženijih „pozicija“ na današnjem globalnom tržištu. U prijevodu glavni revizor, to je onaj koji je odgovoran za vođenje revizorskog tima u organizaciji. Isti priprema plan revizije, održava sastanke i podnosi izvješća o reviziji na kraju svakog tromjesečja ili godine. Provođenje revizije glavna je odgovornost lead auditora.

Završavanjem ovog tečaja po međunarodnoj EOQ shemi unaprijedit ćete svoje vještine koje se tiču planiranja i pripreme revizije, dogovaranja sastanaka te provođenja i praćenja tijeka revizije. Osim toga, bit ćete osposobljeni za evidentiranje eventualnih neusklađenosti kao i izradu dokumentacije.

 

Uloge glavnog revizora obuhvaćaju 3 faze:

  1. fazu planiranja,
  2. fazu revizije i
  3. fazu izvještavanja o provedenoj reviziji.
    1. Faza planiranja: kao što se daje naslutiti, faza planiranja uključuje izradu plana revizije. Ista započinje identificiranjem članova revizorskog tima koji su odgovorni za pokriće revizije. Potrebno je, dakle, identificirati sve elemente i dokumente potrebne za izradu plana. Osim toga, nužno je odrediti i otprilike definirati vremenski okvir u kojem će se revizija provoditi. U ovoj fazi svakom će članu biti dodijeljeni zadatci kao i njegove odgovornosti.
    2. Faza revizije: ova faza uključuje 3 podfaze: 1. pokretanje procesa, 2. sama revizija te 3. evaluacija i zatvaranje postupka. Prva podfaza odnosi se na dogovaranje sastanaka i pokretanje procesa s revizorima i ostalim članovima revizorskog tima. Glavni revizor održava sastanke s članovima tima te s njima raspravlja o najvažnijim stavkama. Druga podfaza je sama revizija. Tijekom ove faze izvršavaju se ranije doneseni planovi i procjenjuje se isplati li se provedeni postupak ili ne. Osim toga, prikupljaju se i dokumentiraju svi objektivni podatci. Treća podfaza je faza evaluacije. U ovoj fazi revizorski tim raspravlja o prikupljenim podatcima usklađujući ih s postojećim planom. Završni dio zadnje podfaze odnosi se na službeno zatvaranje samog postupka revizije.
    3. Faza izvještavanja o reviziji: pored svih odgovornosti lead auditora, izrada izvještaja je najvažnija. Dokumentiraju se svi podatci koji se odnose na provođenje revizije i izrađuje se izvješće.

Reviziju poslovnog procesa treba promatrati kao sastavni element poslovanja, budući da je riječ o analiziranju eventualnih rizika i nepredviđenih postupaka kao i o donošenju odluka o promjenama i poboljšanjima na poslovnom planu.

Online školovanje