Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama
Poziv na 21. međunarodni simpozij o kvaliteti

Poziv na 21. međunarodni simpozij o kvaliteti

KVALITETA – JUČER, DANAS, SUTRA”

 

Hrvatsko društvo menadžera kvalitete (HDMK) već neko vrijeme radi na organizaciji 21. međunarodnog simpozija o kvaliteti, koji će se održati u Crikvenici (hotel Omorika),
u periodu od 18. do 20. ožujka 2020. godine.

HDMK je do sada organiziralo i uspješno održalo 20 međunarodnih simpozija o kvaliteti, na kojima je sudjelovalo oko 1000 autora iz 30 zemalja svijeta, sa 701 znanstvenim i stručnim radom objavljenim u zbornicima.

Radovi se trebaju odnositi na slijedeća tematska područja:

 • Kvaliteta u javnoj upravi
 • Kvaliteta – jučer, danas, sutra
 • Kvaliteta kao strategija
 • Kvaliteta i društvena odgovornost
 • Procesno i projektno upravljanje u teoriji i praksi
 • Kvaliteta i konkurentnost
 • Procesno upravljanje okolišem
 • Procesno upravljanje rizicima
 • Upravljanje održivim uspjehom
 • Kvaliteta i logistički sustavi
 • Kvaliteta u proizvodnji i građevinarstvu
 • Kvaliteta u medijima
 • Kvaliteta u zdravstvu
 • Kvaliteta u turizmu
 • Kvaliteta u politici
 • Kvaliteta u obrazovanju i sportu
 • Kvaliteta i prometni sustavi
 • Kvaliteta kao znanost
 • Integrirani sustavi upravljanja

Sve dodatne informacije možete vidjeti na web stranici HDMK-a hdmk.hr ili u priloženom DOKUMENTU.

Online školovanje