Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama
Proslavili smo 29. rođendan!

Proslavili smo 29. rođendan!

Dragi naš čitatelju, idemo dalje istim putem.

9. travnja 2020. godine proslavili smo 29. rođendan! Uvijek smo donosili odluke na temelju činjenica i zaključivali isključivo na egzaktnim rezultatima. Uvijek smo slijedili utemeljene pravce.

Strateški ciljevi nikad nisu zaobiđeni, a naš korisnik i partner uvijek je bio u središtu naše pozornosti – naša alfa i omega. Tako je bilo, tako jest i tako će biti i nadalje.

Idemo dalje, jer uvijek smo išli uz rame naših partnera, suradnika i prijatelja. Takav način razmišljanja, života i rada odredili su našu misiju i našu viziju.

Naša vizija i misija ostat će nam i dalje putokaz. Time smo ujedno odredili i našu cjelokupnu politiku i ciljeve, kao i naše strateške, taktičke i operativne korake. Pred nama se time otvorio spektar pojedinačnih ciljeva kojima težimo, a to je poslovna izvrsnost.

Povodom 29. godine rada i razvoja OSKAR-a snažniji smo za 10.585 dana u ispunjenu želja naših korisnika. Buduća zadaća OSKAR tima nije jednostavna niti lagana, no veseli nas rad na njoj.

Do našega idućeg susreta, dragi naš čitatelju, želimo udvostručiti sadašnju razinu u ispunjenju zahtjeva naših korisnika, partnera i zaposlenika.

 

Tim OSKAR

Online školovanje