Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
S certifikatom za Environmental auditora zaposlite se u najvećim svjetskim tvrtkama čije djelovanje izravno utječe na okoliš

S certifikatom za Environmental auditora zaposlite se u najvećim svjetskim tvrtkama čije djelovanje izravno utječe na okoliš

Revizija zaštite okoliša je alat za upravljanje okolišem radi mjerenja učinaka određenih aktivnosti na okoliš u odnosu na postavljene kriterije ili standarde. Ovisno o vrstama standarda i fokusu revizije, nekoliko je različitih vrsta revizije okoliša. Danas organizacije svih vrsta prepoznaju važnost pitanja zaštite okoliša i široki je spektar zainteresiranih koji će ispitati učinkovitost vlastite tvrtke po istom tom pitanju. Revizija zaštite okoliša potrebna je radi poboljšanje postojećih ljudskih aktivnosti s ciljem smanjivanja štetnih učinaka na okoliš. Glavna zadaća revizora zaštite okoliša je sustavno i dokumentirano proučavanje učinaka organizacije na okoliš. Osim toga, izvješće o reviziji je samo točka na i.

Reviziju zaštite okoliša ne treba miješati s procjenjivanjem raznih utjecaja na okoliš (Environmental Impact Assessment – EIA). Revizija zaštite okoliša i EIA su alati za upravljanje okolišem. Kada govorimo o terminologiji, ova dva pojma jako su slični, međutim, između njih postoje neke važne razlike.

Procjena utjecaja na okoliš provodi se prije provođenja same radnje. Stoga je njezin cilj predvidjeti utjecaj tih budućih radnji na sam okoliš i sve potrebne informacije dati onima koji će donijeti odluku o tome hoće li se projekt odobriti ili ne. S druge strane, revizija zaštite okoliša provodi se kad je projekt  već uspostavljen. Cilj je procijeniti učinke trenutnih aktivnosti na okoliš. Revizija zaštite okoliša pruža, dakle, trenutnu sliku stanja koje vlada u organizaciji.

 

Glavni ciljevi revizora zaštite okoliša

 • procjena uspješnosti poslovanja (utjecaj industrije na okoliš)
 • praćenje vladinih standarda koji se odnose na kontrolu zaštite okoliša
 • otkrivanje svih postojećih ili potencijalnih problema i davanje preporuka za njihovo ispravljanje
 • smanjivanje rizika poslovanja od onečišćenja okoliša

 

Školovanje prema EOQ shemi za Environmental auditora

Preduvjet za upis na školovanje je posjedovanje certifikata za EOQ menadžera okoliša (EOQ Environmental Manager).

 

Program seminara obuhvaća sljedeće stavke:

 • orijentacija i ciljevi učenja
 • pojmovi
 • osnove audita
 • kvalifikacija auditora
 • priprema audita
 • provedba audita
 • primjeri slučaja uz tečaj auditor
 • komunikacijski i psihološki aspekti.

 

Stečeni certifikat EOQ Environmental auditora omogućuje vam zapošljavanje u gotovo svim sektorima djelatnosti.

S dobivenim certifikatom možete se zaposliti u brojnim inženjerskim i savjetodavnim tvrtkama za zaštitu okoliša, u određenim državnim i općinskim/županijskim odjelima, u komunalnim poduzećima, u ostalim djelatnostima i tvrtkama čije se djelovanje na bilo koji način izravno dotiče pitanja zaštite okoliša (poljoprivreda, šumarstvo, rudarstvo, industrija nafte i sl.)

Online školovanje